DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

DSC_2113.JPG

Fondens formål
Fondens formål er to-delt:

  • At opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  
  • At støtte danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag. Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Institutioner, der beskæftiger sig med idræt for unge, der er fysisk eller psykisk handicappet kan også ansøge fonden.

Fonden uddeler midler to gange årligt (forår og efterår). Fonden har hidtidigt støttet med beløb i størrelsesordenen 10-30.000 kr.

Alle ansøgninger til DBU’s Ungdomsfond skal fremsendes ved at benytte den digitale ansøgningsplatform. Se hvordan du logger på længere nede. 

Bestyrelsen støtter ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles. Det gør de ifm. de 2 årlige møder (typisk marts/april og oktober/november). Det er derfor vigtigt at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Som udgangspunkt behandles ansøgninger der vedrører aktiviteter, der afvikles fra september til februar ifm. forårsuddelingen. Efterårsuddelingen behandler ansøgninger, der vedrører aktiviteter, der afvikles februar-september. Man kan dog godt få behandlet sin ansøgning med aktiviteter som afvikles senere.

Fonden ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. 

Du kan ansøge i de to kategorier jf. formålet: "U13-19 Ungdomsspillere" og "Nødlidte". 

  • Ansøger du som klub til "U13-19 Ungdomsspillere", kan du gå direkte til "login-funktionen" ved at benytte dit Klubnummer til at logge ind i systemet (DBU-login). Se mere information herunder. 
  • Ansøger du som idrætsudøver eller pårørende/efterladte til idrætsudøver , der er ramt af sygdom eller ulykke eller af anden uforskyldt årsag har brug for hjælp, skal du vælge "Opret profil" og benytte dit NemID (Nem-ID login)
  • Ansøger du som institution, kontakt da fundraiser Lene Wittek-Holmberg lewi@dbu.dk

Ansøgningsfrister

Fristen for ansøgninger til fondens forårsuddeling 2020 er 8. marts.

Bevillingsmodtagere fra efterårsuddelingen har fået direkte besked og er desuden at finde her.

Det er en god idé at læse nedenstående grundigt inden du ansøger:

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Vær opmærksom på, at klubber højest kan modtage bevillinger fra Ungdomsfonden hvert 3. år, hver klub bør kun fremsende een ansøgning, da klubben selv skal prioritere, hvilke aktiviteter, man vil søge midler til. Derfor bør ansøgningens godkendes af tegnings-berettiget i klubben. 

Vigtigt: Hvis du søger som enkeltperson i kategorien "nødlidte" skal du benytte dit personlige NemID til at logge på.

Hvordan logger du ind - hvis du ansøger som klub?

Fonden kan kun søges via DBU's digitale ansøgningsportal, som du finder link til på denne side, når fonden åbner for ansøgninger forår og efterår. Her finder du også information om ansøgningsfrister.

For at kunne ansøge via DBU' s digitale ansøgningsportal skal du - hvis du søger som klub til arbejdet med Ungdomshold - bruge: 

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profil eller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Accept fra en tegningsberettiget i klubben
  • Et klubnummer. Dette kan man få fra den tegningsberettigede 
  • Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse. 

OBS: Hvis ikke disse oplysninger er tilstede i Kluboffice vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger findes i menuen "klubben" -> "Klubinfo"

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk