Øvrige støttemuligheder

Herunder er der andre forslag til midler, som kan søges af DBU´s klubber:

Spar Nord Fonden - 10 til Forskel

Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt.

Derfor opfordrer Spar Nord Fonden ildsjæle fra klubber, foreninger, skoler, børnehaver, integrationsprojekter, kulturelle institutioner m.v. til at uploade deres gode projekter - der gør en forskel.

ISOBRO Lokalforeningspuljen

Ansøgerkredsen for lokalforeningspuljen er frivillige, lokale foreninger, hvis formål omfatter et af følgende virkefelter:

  • Frivilligt, socialt arbejde
  • Ældrearbejde
  • Sygdomsbekæmpende arbejde
  • Almennyttigt arbejde

Foreningens virke inden for ét af disse områder skal fremgå af foreningens vedtægter. Hver forening kan kun sende en ansøgning.

Poul Erik Bech fonden

Poul Erik Bech Fonden ønsker primært at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid, hjælper børn og unge med problemer, eller støtter familier, der ikke har mange midler i hverdagen.