CORONA: Status og anbefalinger

CORONAVIRUS-situationen og regeringens/myndighedernes krav og anbefalinger ændrer sig hele tiden. Vær derfor opmærksom på, at indholdet på denne side og spørgsmål/svar løbende ændrer sig. 

Senest opdateret 26. marts klokken 16.00 

DBU Lolland-Falster lukkede per 12. marts kontoret fysisk ned og aflyste alle fodboldaktiviteter.

"I DBU Lolland-Falster tager vi situationen vedrørende Coronavirus meget alvorligt. Fodbolden er klar til at tage vores del af ansvaret for at støtte op om at begrænse og forsinke udbredelsen af Coronavirus i det danske samfund. Derfor følger vi myndighedernes anvisninger og retningslinjer nøje. Vi aflyser alle aktiviteter i hele marts måned, og vi anbefaler alle vores klubber at gøre det samme og lukke alle aktiviteter ned - det vil sige træninger, møder m.m.", udtalte DBU Lolland-Falsters formand Gert Lundgaard i forbindelse med udmeldingen. 

Mandag 23. marts meddelte statsminister Mette Frederiksen, at restriktionerne i det danske samfund forlænges til efter påske i et forsøg på at mindske spredningen af coronavirus i Danmark.

I DBU Lolland-Falster, DBU Bredde og DBU bakker vi naturligvis op om myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at alle vores aktiviteter aflyses til og med den 13. april 2020. Samtidig opfordres fodboldklubberne til at gøre det samme.

Hjemsendelse af medarbejdere.

Med de mange aflysninger og udsættelser er mængden af opgaver markant reduceret og derfor bliver medarbejdere i DBU Lolland-Falster hjemsendt gældende fra fredag 27. marts.

Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres arbejde, når krisen er overstået, og DBU Lolland-Falster kalder dem tilbage.

Længere sagsbehandling

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Lolland-Falster fra i morgen fredag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket blandt andet indebærer, at man må forvente noget længere svar tider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden bliver alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende.

DBU Lolland-Falsters minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene. DBU Lolland-Falster kan fortsat kontaktes ved at sende mails eller ringe direkte til Thomas Bonde Jensen på mail: tboj@dbulolland-falster.dk eller mobil: mobil 5239 1921.

Tb 166X106
Administrationschef Thomas Bonde Jensen

De skærpede tiltag er en konsekvens af regeringen/statsministerens og myndighedernes pressemøde 23. marts klokken 2020.  

Det betyder følgende indtil 13. april - vær opmærksom på, at dette løbende ændres:  

 • Alle klubber bør aflyse træninger, privatarrangerede træningskampe og anden aktivitet i klubben indtil 13. april
 • Alle indefodboldstævner på halv- og helbane i weekenden 15./16. marts aflyses - og udsættes til afvikling som udendørs medaljestævner på Kristi himmelfartsdag torsdag 21. maj.
 • Alle turneringskampe til og med 13. april udsættes til at blive spillet på et senere tidspunkt.
 • Alle træningskampe, via DBU Lolland-Falster / DBU Sjælland, til og med 13. april er aflyst og dommerne afmeldt.      
 • Alle kurser o.lign. i marts - aflyses/evt. udsættes til et senere tidspunkt. De tilmeldte deltagere får direkte besked.
 • Som konsekvens af de aflyste kampe er dommerne også afmeldt til og med udgangen af marts - kampe i april afventer situationens udvikling.
 • Som konsekvens af corona-situationen er alle resterende fysiske og teoretiske test aflyst for dommerne, og der er givet dispensation til resten af forårsturneringen.  

Derfor gør vi det
Det er vores ansvar, at vi både beskytter vores medlemsklubber, medarbejdere og hjælper myndighederne med inddæmning af coronavirus i Danmark. Vi vil derfor skærpe en række tiltag i vores dagligdag, både af hensyn til hinanden i organisationen og i forhold til ikke at øge risiko for smitte og dermed belastning af det samlede sundhedssystem.

Spørgsmål
Udover denne oversigt, har vi i højrespalten samlet svar på de mest stillede spørgsmål, så du løbende kan følge med i den nyeste udvikling og de nyeste anbefalinger.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os 
info@dbulolland-falster.dk

Yderligere informationer:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Du kan læse mere yderligere anbefalingerne her:

DBU-nyhed om at nedlukningen fortsætter
DBU-nyhed om corona-situationen
DIF's side om corona-situationen - Corona: Status og anbefalinger
Idrættens forsikringer

Q&A er senest opdateret 30. marts klokken 08.15. 

Kontakt til administrationen

Jeg har læst, at I har hjemsendt jeres medarbejdere. Hvem kan jeg kontakte i mellemtiden?+

27. marts har DBU Lolland-Falster hjemsendt sine fuldtids- og deltidsmedarbejdere. Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Medarbejderne kan blive kaldt tilbage med én dags varsel, hvis situationen ændrer sig. I mellemtiden kan du kontakte nødberedskabet - se kontaktoplysningerne på siden til venstre. 

Læs mere om hjemsendelsen her

Q&A - Kampe og træning

Må vi stadig gå til træning i klubben?+

DBU Lolland-Falster opfordrer alle klubber til at indstille al aktivitet – det gælder både træning, kampe, sociale arrangementer, møder mv.

Læs DBU Breddes seneste opfordring her.

Afvikles der kampe i weekenden?+

Nej, DBU Lolland-Falster følger regeringens og myndighedernes krav og anbefalinger om at indstille al aktivitet til og med 13. april. Mange klubber spørger til om det er muligt at afvikle forårets turneringer og stævner. På linket herunder kan du smugkigge på de scenarier vores turneringsudvalg har planlagt: 

Se besked fra Turneringsudvalget her.

Hvordan kommer turneringen til at forløbe i foråret?+

Vi følger løbende corona-krisens udvikling og myndighedernes næste træk. I skrivende stund er landet - herunder fodboldaktivitet - lukket ned til og med 13. april. Vores turneringsudvalg følger løbende udviklingen. Læs mere her ... 

Hvad sker der med eFodbold kampene?+

eFodboldturneringens første runde udskydes - indtil videre - til juni .

Levering af Gaming Arenas sættes på hold, da fragtmænd alligevel ikke kan levere dem i klubberne. Disse leveres når det er muligt at afvikle turneringen.

Fortsætter skolepokalen?+

I første omgang udsættes kvartfinalekampene i Skolepokalen til efter nedlukningsperioden

Må vi lave selvarrangeret træning, hvis vi er under 10 personer eller holder afstand?+

Nej, her læner DBU sig op ad regeringen/myndighedernes krav og anbefalinger.
DIF skriver følgende 17. marts: 
  
"Udover lukningen af de indendørs idrætsfaciliteter indføres der – med virkning fra den 18. marts 2020 klokken 10 – et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, aktiviteter eller lignende hvor mere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private begivenheder. Forbuddet gælder også her foreløbigt frem til den 30. marts 2020."

Læs DIF's udmelding

Må vi benytte klubbens anlæg, stadion, kunstgræsbane, multibane m.v. til træning i privat regi?+

På baggrund af statsministerens seneste påbud og opfordringer på pressemødet tirsdag aften den 17. marts, vil vi på det kraftigste opfordre alle til at blive væk fra fodboldbanerne i denne tid og også, at forældre tager ansvar for, at deres børn gør det samme.

Fodboldklubberne og de frivillige ledere kan og skal dog ikke pålægges at sikre, at påbuddene overholdes. Det er i sidste ende politiets ansvar, men som repræsentanter for det organiserede Fodbolddanmark vil vi stærkt opfordre danskerne til at lytte til myndighederne og ikke forsamle sig – heller ikke selvom det er udenfor.

Læs DBU Breddes udmelding her

Skal vi selv afbestille Dommere?+

Nej. DBU Lolland-Falster afbestiller dommere til alle kampe i nedlukningsperioden, hvis holdet er tilmeldt en kamp i DBU Lolland-Falster-regi eller kampen arrangeret via KlubOffice.

Q&A Økonomi

Mit hold skulle have været på træningslejr i udlandet, men nu ser vi os nødsaget til at aflyse. Hvordan er vi stillet ift. forsikring?+

Som medlemsklub hos DBU er du forsikret under Idrættens forsikringer. 

Idrættens forsikringer meddeler følgende: 

 • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling såfremt en event/sports begivenhed aflyses

 • Idrættens rejseforsikring dækker afbestilling hvis det på udenrigsministeriets hjemmeside frarådes at rejse til området

 • Idrættens rejseforsikring dækker ufrivilligt ophold, hvis man er rejst ud, og man pludselig kommer i karantæne

 • Afbestillingsforsikringen dækker IKKE afbestilling af selvarrangeret klubaktiviteter (f.eks. træningsophold.), som skal afholdes i et gult markeret land.

 • Spørgsmål til dækning vedr. Corona Virus rettes til Falck på 44 20 26 76.

DIF: Corona: Sådan dækker idrættens forsikringer

Du kan finde en skadesblanket og holde dig opdateret her: http://www.idraettensforsikringer.dk/ 

Og DIF's hjemmeside, hvor der også løbende opdateres. https://www.dif.dk/da

Vi står med en økonomisk udfordring, fordi vores klubstævne er blevet aflyst. Hvad gør vi?+

Der er iværksat en arrangementsordning i Erhvervsministeriet, som omfatter arrangører, der i perioden 6. til 31. marts 2020:

Kompensationsordning for arrangementer +1000
Ordningen er målrettet arrangører, der som følge af coronaudbruddet og de nødvendige myndighedstiltag har været nødt til at aflyse eller udskyde arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 6. marts til 31. marts 2020. Læs alle forudsætningerne for at søge om kompensation på virk.dk, hvor du også ansøger om kompensation.

Lønkompensationsordning 

Nyttige links: 
• Aftale og fakta om ordningen – herunder krav ifm. ansøgning
• Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

Kan medlemmer kræve kontingentet retur?+

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF's klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer heller ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er nemlig udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

Q&A Dommer

Jeg er dommer og skulle have dømt i den kommende weekend - skal jeg stadig det?+

Nej. DBU indstiller al aktivitet i resten af marts. Der vil således ikke blive spillet hverken træningskampe eller turneringskampe. DBU Sjælland har givet besked til samtlige dommere, således at ingen kører forgæves. Turneringskampe i april og maj vil fortsat blive påsat, men de er i risiko for aflysning, hvis situationen udvikler sig.

Hvad sker der med mit kampprogram resten af marts?+

DBU indstiller al aktivitet i resten af marts. Der vil således ikke blive spillet hverken træningskampe eller turneringskampe. DBU Lolland-Falster har givet besked til samtlige dommere, således at ingen kører forgæves. Turneringskampe i april og maj vil fortsat blive påsat, men de er i risiko for aflysning, hvis situationen udvikler sig.

Hvad med teoretiske og fysiske test, samt teorigennemgange?+

En enig dommerstreng (dommerudvalg, dommerindrangering-, udviklerindrangering- og HR/Uddannelsesgruppe) hos DBU Sjælland / DBU Lolland-Latser har meddelt administrationen, at der i forårsæsonen 2020 vil blive dispenseret for fysisk og teoretisk test for de sjællandske rækker.

ALLE obligatoriske teorigennemgange, fysiske- og teoretiske test er dermed aflyst, og du skal derfor ikke møde op til disse arrangementer.

Det vil sige, at når fodboldturneringen genoptages, vil du som dommer kunne blive påsat kampe - uanset om du har gennemført obligatorisk teorigennemgang fysisk og teoretisk test eller ej. Hvornår turneringen genoptages, vides endnu ikke.

Du vil samtidig beholde din nuværende indplacering i forårssæsonen, uanset om du har deltaget i test og teorigennemgang eller ej.

BEMÆRK: Til dommere i RTG-regi (Regional Talent Gruppe) gælder fortsat DBU's udmeldinger.

Q&A Forholdsregler

En af spillerne på holdet har muligvis været i kontakt med en smittet. Hvordan forholder vi os i klubben+

Der er mange omstændigheder, der gør sig gældende, som DBU Lolland-Falster ikke kan svare på heri.


Man skal til enhver tid følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger ift. Mistanke om smittespredning:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Bør vi som klub melde noget ud til alle spillere og forældre, hvis én i klubben er smittet?+

Der er mange omstændigheder, der gør sig gældende, som DBU ikke kan svare på heri.

Man skal til enhver tid følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger ift. Mistanke om smittespredning:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Hvordan kan jeg bidrage til at reducere yderligere smittespredning?+

Det kan du gøre ved at følge Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte: 

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn

Læs mere på sst.dk/da/corona

Q&A KURSER OG EVENTS

Jeg har tilmeldt mig et trænerkursus, men er nu i tvivl, om det afvikles?+

Alle trænerkurser aflyses i nedlukningsperioden. Deltagerne får besked i disse dage. Fra april kører trænerkurser som normalt igen.
DBU Sjælland følger løbende udviklingen i myndighedernes anbefalinger, så derfor kan aflysninger af trænerkurser på sigt gå længere end til marts.

Vi vil i samarbejde med instruktøren og værtsklubben forsøge at finde nye datoer til afvikling af de aflyste trænerkurser.

Vi skal efter planen afvikle Pigeraketten i dette forår. Bliver det aflyst?+

Opstarten af Pigeraketten er blevet udskudt til 27. april. De berørte klubber kontaktes direkte og deres afviklinger rykkes til juni eller efteråret. 

Vi skal efter planen afvikle Hovedet, Kroppen, Klubben i dette forår. Bliver det aflyst?+

Opstarten af 'Hovedet, Kroppen, Klubben' udsættes til 12. maj (opstarten skulle have været 15. april). De berørte klubber bliver kontaktet direkte - og afviklingerne rykkes til juni eller til efteråret. 

Min klub skal afvikle et ministævne i starten af maj. Nu ved vi ikke, om vi skal gennemføre.+

DBU Lolland-Faster og myndighedernes anbefaling om at indstille al fodboldaktivitet i nedlukningsperioden. Som retningslinjerne er nu, vil I således sagtens kunne afvikle et stævne i maj.

Der kan dog løbende ske ændringer, så I opfordres til at følge udviklingen tæt.

Hvordan ser det ud med formandslounges?+

Alle formandslounges er aflyst indtil nedlukningsperioden er ovre. 

Klubrådgivere

Er det fortsat muligt at holde møde med vores klubrådgiver?+

Nej, for at bidrage til at begrænse mulig smittesprede har vi også lukket ned for møder mellem klubber og klubrådgivere - ligesom planlagte møder er aflyst. 
Klubrådgiverne er hjemsendt i forbindelse med etablering af et nødberedskab. I hører fra os, så snart klubrådgiverne er tilbage på den anden side af corona-krisen.  

Generalforsamlinger

Kan vi afholde vores generalforsamling?+

Nej, DBU lægger sig op ad myndighederne og DIF's anbefaling ift. afholdelse af møder (herunder generalforsamlinger o.lign.) med over 10 personer. 

Du finder DIF's anbefalinger på linket her eller herunder:

Kan vi udskyde vores generalforsamling?+

Ja, det kan man, og det bør man, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger.

Hvordan sikrer jeg at jeg er opdateret om udviklingen?

Hvordan holder jeg mig opdateret om udviklingen?+

DBU Lolland-Falster vil løbende opdatere denne side, ligesom at vi løbende udsender information til alle registrerede formænd og postadresser i samtlige Lolland-Falsters fodboldklubber, når der er en udvikling i situationen. 

Senest udsendte mail til postadresser og formænd blev sendt d. 26. marts