Trænerrådgiver

Har din klubs børne- og ungdomstrænere brug for inspiration og sparring? Så tilbyder DBU et 25-timers forløb med en trænerrådgiver i klubben samt et C1- eller C2-trænerkursus til jeres drenge- og pigetrænere.

 

Træneren Er Nøglen Edited Foto: Jørn Weirsøe

DBU tilbyder landets klubber et forløb med en Trænerrådgiver. Forløbet består af 25 timer, hvor en Trænerrådgiver er tilknyttet klubben. Trænerrådgiveren vil inspirere børne- og ungdomstrænerne fra både pige- og drengeholdene via træning og sparring med trænerne og deres hold. Derudover består forløbet også af et 10-timers C1-kursus eller 14-timers C2-kursus til trænerne, som er første del af den nye UEFA C-uddannelse for børne- og ungdomstrænere.

Målet er at udvikle og inspirere trænere samt motivere til træneruddannelse - fordi dygtige trænere og et godt fodboldmiljø spiller en vigtig rolle i både at udvikle klubbens spillere, fastholde dem og tiltrække nye.

Som en del af det gode fodboldmiljø er både frivillige og forældre vigtige, derfor vil trænerrådgiveren også planlægge og afholde møder for frivillige og forældre.

I alt 150 klubber vil i 2019 have en Trænerrådgiver tilknyttet i et forløb med inspiration, sparring til trænerne samt afvikling af træneruddannelse. Skal I være en af dem? 

Klubben får:

 • 25-timers forløb med en Trænerrådgiver
 • C1- eller C2-trænerkursus til klubbens pige- og drengetrænere fra UEFA C-træneruddannelsen


Trænerrådgiveren:

 • laver inspirationstræning i klubben med trænerne
 • giver trænerfaglig sparring til klubbens trænere
 • afholder infomøder for forældre om det gode fodboldmiljø
 • deltager i møder med klubbens bestyrelse, trænerudvalg eller lignende
 • planlægger og koordinerer C1- eller C2-kursus for klubbens trænere


Klubben forpligter sig til:

 • at klubben samler trænere til inspirationstræninger samt møde med Trænerrådgiveren (minimum én træner per årgang fra hver af klubbens årgange mellem U5-U19)
 • at bestyrelse, fodboldudvalg, trænerudvalg eller lignende udvalg holder et opstartsmøde med Trænerrådgiveren
 • at klubben organiserer minimum et infomøde med forældre, som Trænerrådgiveren afvikler. 
 • at klubben afholder et C1- eller C2-trænerkursus, hvor der minimum deltager én træner per årgang fra både pige- og drengehold. 

Hvis klubben ikke kan samle minimum 10 deltagere, så hiv fat i naboklubben og deres trænere til deltagelse også. 
(Lever klubben ikke op til deltagerantallet, kan trænerkursets reelle pris a 6.850 kr. eller 9.150 kr. opkræves af DBU). 

Pris:

 • 2.500 kr. (værdi 20.000 kr.)
  - inkluderer 25-timers forløb med Trænerrådgiver, C1- eller C2-trænerkursus til klubbens trænere inkl. materialer hertil.


Hvordan får vi en Trænerrådgiver:
I 2019 er der to ansøgningsrunder til at søge om en Trænerrådgiver til klubben. Ansøgningsrunderne er afsluttet.