SPILLEFORMER OG BANESTØRRELSER

DBU’s børne- og ungdomsfodbold har indenfor en kort årrække gennemgået store forandringer til gavn for udviklingen af dygtige fodboldspillere. Når vi tidligere har talt om spilleformer og banestørrelser har diskussionen dog ofte været baseret på holdninger og en række udenlandske undersøgelser, som påviste involveringsgraden i forskellige spilleformer.

For at sikre tidssvarende spilleformer, der er i tråd med DBU’s spillerudviklingsfilosofi (DBU's røde tråd), har DBU siden efteråret 2012 foretaget en evaluerende undersøgelse af eksisterende spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbolden.  

Se rapporterne her

Med udgangspunkt i disse har DBU nu valgt at tage udgangspunkt i et mere dokumenteret grundlag ud fra danske forhold.

DBU har derfor i samarbejde med førende eksperter stået i spidsen for den største undersøgelse af sin slags i Danmark. DBU og DBU’s lokalunioner har i samarbejde med Analysefirmaet Amisco Scandinavia, Center for Holdspil og Sundhed fra Københavns Universitet samt Aarhus Universitet foretaget en analyse baseret på mere end 100 videofilmede børne- og ungdomskampe, som er optaget, analyseret og gennemset.

I alt har cirka 600 spillere været med i undersøgelserne fra U8 til U14 - både drenge og piger. I foråret 2013 er der desuden lavet individuelle observationer på 310 spillere.

Resultatet er en ny og omfattende viden om optimale spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbolden i Danmark. Herunder nogle af hovedkonklusionerne:

 • Der er flere aktioner hos ALLE aktive spillere, jo færre spillere, der er på banen, og jo mindre banen er, I ALLE årgange/spilformer.
 • Procentvis har små og store spil stort set de samme succesaktioner, men aktionerne i små spil er markant mange flere
 • På U10 niveau A+C har 83% af spillerne flere succesaktioner i 5v5 vs. 8v8.
 • På U13 niveau A+C har 73% af spillerne flere succesaktioner i 8v8 vs. 11v11.
 • På U10 A har 94% flere succesaktioner
 • På U10 C har 71% flere succesaktioner
 • På U13 A har 70% flere succesaktioner
 • På U13 C har 77% flere succesaktioner

(Få uddybet både resultater og konklusioner i de to rapporter)

Spilleformsundersøgelsen har desuden haft til opgave at simplificere udbuddet af spilleformer og banestørrelser på tværs af lokalunioner for at sikre optimal individuel spillerudvikling samt skabe større overskuelighed for alle implicerede parter herunder klubledere, trænere, forældre og spillere.

Dette betyder blandt andet, at 7v7 og 9v9 erstattes af 8v8. Herunder ses de nye anbefalede spilleformer og banestørrelser:

De nye anbefalinger:

Årgange

Spilleform

Banestørrelse

U5, U6 og U7

3v3

13x21 m.

U8, U9 og U10

5v5

30x40 m.

U11, U12 og U13

8v8

52,5x68 m.

U14 og opefter

11v11

68x105 m.

 • Der bør altid i en spilleform udbydes turneringer i spilleformen under den anbefalede for bl.a. at tilgodese de ikke øvede spillere samt klubber med få medlemmer.
 • Det anbefales fremadrettet, at hjemmeholdet til alle kampafviklinger stiller minimum fem kampbolde til rådighed for at øge den effektive spilletid i kampene. Forældre og andre tilskuere skal så agere boldhentere samtidig med, at spillerne sætter spillet igang med ny bold placeret på sidelinjen.
 • Af hensyn til fodboldanlæg i forskellige størrelser i landet giver anbefalingerne ydermere mulighed for fleksibilitet i form af muligheden for at mindske banestørrelserne med op til 10 procent i forhold til ovenstående mål.

Med en spilleform færre og ikke mindst en banestørrelse mindre mener vi, at vi ud over at ramme fagligt korrekt også imødekommer mange klubbers ønske om at gøre de logistiske og praktiske udfordringer i børne- og ungdomsfodbold mere overskuelige.

Denne opbygning af spilleformer vurderer vi som værende den optimale for udviklingen af alle børne- og ungdomsspillere uanset køn, ader og niveau. Det er ikke noget, vi bare synes. Det er faktisk noget, vi ved noget om!