DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

DSC_2113.JPG

DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964 er en god mulighed for klubben til at søge økonomisk støtte til klubbens ungdomsarbejde med U13-U19 holdene. Fonden støtter rejser og ophold for ungdomshold.
Fonden giver også mulighed for, at danske idrætsudøvere/ledere, der uforskyldt er kommet i nød, kan søge støtte såfremt vedkommende gennem en længere periode har været aktiv i Danmarks Idrætsforbund.
Det er kun muligt for den enkelte klub at modtage midler hvert 5.år. Ansøgninger skal afstemmes med en tegningsberettiget i klubben.

Fondens formål
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende. 
Herudover støtter fonden danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag, Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund. 

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. To ud af syv bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af DBU. 

DBU´s Ungdomsfond kan kun ansøges via DBU´s digitale ansøgningsskema.

Hvordan ansøger du? 
For at kunne ansøge via DBUs digitale ansøgningsportal skal du bruge: 

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profileller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Et klubnummer. Dette kan man få ved at kontakte sin klub. Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse   


Hvis ikke disse oplysninger er tilstede vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger angives i menuen klubben --> Klubinfo

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk