Mundlige beretning for 2014

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2014 
Mundtlig beretning 2015. 

Kære repræsentanter, kære gæster.

Jeg vil indlede dette repræsentantskabsmøde ved at minde 3 af vore fodboldvenner, der ikke er her mere.

3 personer, der alle har modtaget hæderstegn fra vor union.

Carlo Jensen: 27. februar modtog vi meddelelse om, at Carlo Jensen var stillet sovet ind efter kort tids sygdom. Carlo Jensen var i mere end 25 år formand for Nordfalsters Forende Boldklubber og bestred for L.F.B.U i en lang årrække erhvervet som kritisk revisor. Carlo modtog i 1991 LFBU´s sølvnål.

Frede Justesen: 21. september blev en sort dag i DMI’s historie, idet tidligere formand Frede Justesen sov stille ind.  Frede har i den grad, gennem sine mere end 25 år i bestyrelsen, været med til at skabe det DMI, som vi kender i dag. Frede modtog i 2006 LFBU´s sølvnål.

Kaj Lauritsen: 26. september eller knap en måned efter sin 90 års fødselsdag modtog vi meddelelsen om at vor mangeårig formand, Kaj Lauritsen var død. Ved Kaj´s død mistede Lolland-Falster en af sine største ildsjæle og personligheder i fodboldens verden.

Kaj var formand for B.1901 i 13 år og bestred opgaven som formand for L.F.B.U. i 18 år frem til 1996. Kaj har igennem hele sit liv mestret at kæmpe både for det lokale fodboldliv – og for det nationale. Lokalt har han været med til at udvikle mange fodboldaktiviteter for klubberne på Lolland-Falster – specielt på børne- og ungdomsområdet. Som formand for DBU´s Ungdomsudvalg i mere end 20 år kæmpede Kaj for udviklingen i dansk ungdomsfodbold både i bredden og i eliten.

Som bestyrelsesmedlem i DBU fulgte Kaj naturligvis landsholdene - ungdomshold som A-landsholdet, helt fra tiden som amatørspillere til de store triumfer i 1980´erne og EM-guldet i 1992 – men Kaj var også at finde hvor der blev spillet fodbold lokalt, bl.a. de senere år, når NFC spillede sine hjemmekampe eller når ungdomslandsholdene besøgte Lolland-Falster.

Kaj modtog LFBU´s guldnål, DBU´s guldnål og DIF´s ærestegn.

Æret være Carlo, Frede og Kajs minde.

Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og mindes Carlo Jensen, Frede Justesen og Kaj Lauritsen.

Kære repræsentanter, kære gæster
Vi er igen – næsten traditionen tro – samlet i Bangs Have i Maribo til vort årlige repræsentantskabsmøde.

I år er vi 54 klubrepræsentanter fra 26 klubber (43).

Velkommen til repræsentanter fra Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

Ligeledes til DBU´s direktør, Claus Bretton-Meyer der i dag er vor gæst. Claus vil senere i dag her fra talestolen fremlægge sit eget indlæg.

Og så kan jeg se, at Per Rud, Brøndby også deltager.

Jeg ser frem til flere gode indlæg, som jeg ved vil blive fremlagt senere, gerne spørgsmål fra salen og lidt debat.

Tak til alle jer frivillige ledere

Men jeg vil i år indlede den mundtlige beretning med at sige tak til alle jer, der er mødt frem til vort Repræsentantskabsmøde – trods jeres tavle hverdag. Det er vigtigt, at vi også mødes ved Repræsentantskabsmødet for at bakke op om vor union, debattere og træffe beslutninger. Men jeg vil også bede jer om at tage en stor tak med tilbage til alle de frivillige hjemme i jeres klubber.

Alle de frivillige, der er med til at sikre, at vor idræt kan fungere på Lolland-Falster.

Vi har netop uddelt en række priser til mange frivillige ledere. Men vi ved alle, at der er endnu flere ude i vore klubber, der har fortjent anerkendelse og ros for deres indsats. 

Jeg tror, at alle, der er tilstede i dag er bevist om og ved, at hvis vi ikke husker at anerkende og motivere vore frivillige til at yde en indsats i vore klubber eller vor union, så vil det blive svært at få vore klubber og union til at fungere.

Vi får konstant nye udfordringer – og vi får også brug for nye motiverede frivillige i vore klubber og union.

DBU Lolland-Falster

Ligesom vi for 5 år siden udarbejdede en plan for de kommende år, en plan, kaldet ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2015”, har vi i 2014 udarbejdet en ny plan, kaldet ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2018”.

Dette skal gerne medføre, at vi i bestyrelsen og i administrationen har nogle klare pejlemærker at arbejde hen imod, og naturligvis i samarbejde med jer klubber.

Men det overordnede mål for vor visionsplan er:

- at sætte vore klubber i centrum

- at sikre nye muligheder for, at i klubledere kan lykkedes endnu bedre med jeres virke i jeres klubber.

- at vi kan fastholde – og motivere endnu flere til at spille fodbold – uanset om det er piger eller drenge – kvinder eller mænd – og i alle aldre.

- at sikre, at vi som union udvikler os, således at vi er i stand til at kunne tilbyde jer gode tilbud – både på det sportslige – men også med rådgivning og tiltag til at kunne udvikle jeres klubber.

Visionsplanen bliver senere i dag gennemgået mere detaljeret end her i den mundtlige beretning.  

Distriktsmøder 

”Fremtiden kommer af sig selv – fremskridtet ikke”.    Et citat af forfatteren Poul Henningsen, men det er jo ganske vist.

En af unionens muligheder for at være tæt dialog med vore klubledere er afvikling af vore distriktsmøder.

DBU Lolland-Falster har siden 2012 årligt afholdt flere møder med klubberne i vore 7 distrikter.

Vi fortsætter naturligvis i 2015 med at afvikle disse møder – og jeg ser frem til de kommende møder.

Vort formål med distriktsmøderne er dels at lytte til de opgaver, der præger arbejdet i klubberne dels via dialog og orientering – at give inspiration til jer klubledere til, hvorledes vi i fællesskab skal tænke i nye veje for at udvikle og fastholde interessen for vor sport. For der er vigtigt.

Ved de aktuelle møder har vi derfor 6 orienterings- og indsatspunkter på vor dagsorden.

Det er:

- Motionsfodbold / Fodbold-fitness

- Piger/kvindefodbold

- Dommerrekruttering

- Futsal

- Skolereform

- Min klub om 1 år, 3 eller 5 år.

Jeg anerkender, at for - at et nyt indsatsområde skal lykkedes - så kan det forventes, at indsatsen kræve stor opmærksomhed for en periode i en klub.

I den tætte dialog med jer oplever jeg, mange frivillige ledere, der fortæller mig, at de daglige opgaver tager så meget af deres tid, at de har svært ved at tænke ud i fremtiden – udarbejde en plan for de kommende år.

På vore Distriktsmøder i efteråret 2014 har vi derfor forsøgt at motivere jer klubledere til at lægge en plan, en strategi for klubben for de næste år – måske 3 eller 5 år.

I erkendelse af, at samfundet omkring os forandrer sig konstant – og fremtiden kommer – der er ganske vist.

Så er der et behov for at tænke ind i, hvorledes kan du, som leder sammen med de øvrige ledere tilrettelægge de kommende år i klubben.

Og vi skal erkende, at vi har behov for at tænke i nye veje for at sikre - at vi kan fastholde vore nuværende medlemmer, men også motivere endnu flere piger og drenge – kvinder og mænd i alle aldre til at dyrke vor sport.

DBU Lolland-Falster vil nu og i det kommende år sætte fornyet fokus på, hvorledes vi kan hjælpe vore klubber.

En af vore styrker er, at vi er tæt på klubberne og det frivillige arbejde.

Vi har en række konkrete tilbud til jer ...

Vor klubrådgiver Bo Abildgaard kan hjælpe jer klubledere med at begynde udarbejdelse af en plan for de kommende år i jeres klub. 

Bo kan sammen med jer finde jeres værdier for jeres klub og rette fokus på, hvilke ønsker har i for jeres klub i de kommende år? Og hvordan skal vi nå disse ønsker og mål.

Derudover tilbyder vi, at Fodbold-fitnessinstruktør, Hans-Henrik Krøll kan bistå jer med at starte aktiviteten, Fodbold-Fitness eller motionsfodbold hjemme i jeres klubber.

At starte Fodbold-fitness er en god mulighed for at sikre øget aktivitet i jeres klubber – og ved øget aktivitet – tænker jeg også mulighed for at finde – endnu flere frivillige hjælpere.

Desuden har Arne Jensen, som Pige- og Kvindekonsulent fået til opgave at hjælpe jer med nye aktiviteter for at sikre at endnu flere piger og kvinder vil spille fodbold.

Og så vil jeg da også på ny omtale vort fantastiske tilbud, der hedder Spillerudvikling for børn - U5-U12, som jo egentligt består i, at vi hjælper jer klubber, stiller instruktører til rådighed med at gennemføre spillerudvikling for piger og drenge i de yngste årgange.

Jeg kan kun igen opfordre til, at alle klubber på ny overvejer – også dette tilbud – uanset om Spillerudvikling for børn – U5 – U12 tidligere er gennemført i jeres klub. Der komme jo – heldigvis – nye spillere, nye trænere og forældre til jeres klub.

Spillerudvikling, drenge U14 og U15

Et af vore øvrige tilbud til vore klubberne er: Spillerudvikling for drenge – U14 og U15 har som de fleste af jer kender og som her eksisteret siden 2006.

Det er godt redskab til at sikre, at der lokalt sker spillerudvikling for drenge i disse årgange – og et godt træningsmiljø – i samarbejde med vore klubber.

De 2 centre, Team Lolland og NFC – tænker jeg – har levet op til vore forventninger og sikret spillerudvikling af drenge.

Vi kan alle glæde os over, at mange af de spillere, der har været del af dette projekt, har udviklet sig til en bedre spiller og bliver en del af den fødekæde til f.eks. NFC`s divisionshold – men måske også kan være med til at skabe succes på sin klubs første hold, som f.eks. spiller i LF-Serie.  

Vi har i 2014 ansat Lars Kulle som koordinator imellem de 2 centre og samarbejdsklubberne i et nyt forsøg på at optimere samarbejde centre og samarbejdsklubber imellem – men også samarbejdet imellem de to centre, Team Lolland og NFC.

I denne forbindelse vil jeg også lykønske NFC med den af DBU udstedte T-licens der kommer hele vores lokalunion til gode. Stort og flot arbejde af jer i NFC omkring tilegnelsen af T-licensen.

Ny turneringsstruktur for 2. division, Danmarks Serien og Lolland-Falster Serien

I juni 2014 vedtog DBU’s bestyrelse en ny turneringsstruktur for 2. division fra sæsonen 2015/16.

En ny struktur, som medfører en reduktion i antallet af hold i 2. division fra 32 til 24 hold, hvilket betyder ekstraordinær nedrykning fra 2. division til Herre-DS i en overgangsordning i sæsonen 2014/15.

Dette betyder bl.a. også at vor lokale flagskib, NFC skal placere sig som nr. 10 for at sikre sig til en ny sæson i sæsonen 2015/2016. Dog vil en 11. plads medføre en kvalifikationskamp.

Som en konsekvens af færre hold i 2. division og den ekstraordinære nedrykning fra 2. division vil holdene i DS forventelig bliver endnu stærkere end de hold vi kender – og møder i den aktuelle Danmark Serie.

Med baggrund i de seneste års resultater for vore hold i Danmark Serien, B.Frem Sakskøbing og Sydalliancens situation ved forårsstart i 2014 valgte bestyrelsen i DBU Lolland-Falster at tage kontakt til DBU Sjælland med henblik på at etablere et samarbejde for vore bedste Herre-seniorhold.

På møde i maj måned, hvor en del af jer klubledere deltog, fik bestyrelsen opbakning til at arbejde videre med en plan, der sikrede DBU Lolland-Falster 2 pladser i Sjælland Serien fra sæsonstart august 2015.

Til gengæld for disse 2 placeringer afgav DBU Lolland-Falster den direkte oprykning fra Lolland-Falster Serien til Danmark Serien.

Jeg tror på, at det er den rigtige beslutning, som vi har truffet.

Det vil give vore klubber mange ligeværdige modstandere, når vore bedste klubber skal møde sjællandske klubber i Sjællands Serien fra august 2015 - og vi må også erkende, at netop B.Frem`s og Sydalliancen`s nedrykning i foråret 2014 har bekræftet, at det er hårde odds for vore klubber at deltage i Danmark Serien.

Nu har vi fortsat mulighed for at kvalificere os til Danmark Serien – men nu via Sjælland Serien.

Men i denne forbindelse vil jeg også håbe, at Døllefjelde i den kommende forårssæson – får det nødvendige held og lykkedes endnu bedre og formår at samle de nødvendige point for at overleve i DS, men jeg anerkender, at Døllefjelde er udfordret.

Som en konsekvens af, at vi fremtidig har hold, der spiller i Sjælland Serien er det aftalt med DBU Sjælland, at lokale dommere og dommerudviklere vil dømme og udvikle i kampe i Danmark Serien og Sjælland Serien.

Turneringsarbejde med Sjælland, ungdom

De senere år har vi haft faldende antal holdtilmeldinger på ungdomshold og en større styrkeforskel imellem vore hold, hvilket har betydet vanskeligheder med at afvikle turneringer i eget regi.

Derfor er flere hold de senere år blevet henvist til turneringer under DBU-Sjælland, samtidig har flere klubber ønsket at spille på Sjælland.

Udviklingen med færre hold -  tror vi desværre vil fortsætte, særlig med baggrund i det faldende befolkningstal i begge vores to kommuner.

Derfor har bestyrelsen drøftet om en af vejene kunne være, at lave et formaliseret samarbejde med DBU-Sjælland, som samtidig er meget positiv for et evt. kommende samarbejde.

DBU Sjælland har selv tilsvarende turneringsmæssige udfordringer i flere områder, f.eks. Sydsjælland.

Vi har til dato haft et udmærket samarbejde på dette område med DBU Sjælland, men vi ser den fremtidige model, hvor DBU Lolland-Falster vil være en samarbejdspartner, hvor vi kan opnå indflydelse og være med til at tilrettelægge turnering.

Tankerne om et tættere samarbejde på turnering for ungdom har vi drøftet med jer, klubber i maj måned.

Vi modtog på mødet jeres input og syn på udviklingen og muligheder for et samarbejde. Konklusionen på mødet blev, at vi skulle arbejde videre med oplægget og arbejde henimod at starte med et turneringssamarbejde for ungdom fra turneringsstart 01.08.2015.

På nuværende er vi er i gang med at udarbejde et konkret forslag til samarbejde med DBU-Sjælland.

Hovedtemaerne for bestyrelsen i en kommende samarbejdsaftale vil være

- Væsentlig indflydelse på puljesammensætningerne

- Vort lokale Sekretariats gode og stærke dialog med klubberne

- Indflydelse på disciplinærsager for vores hold

- Påsætning af dommere skal ske via Sekretariatet i vort område

- Løbende evalueringer

- Økonomien må ikke forringes væsentligt.

Vi har lovet jer, klubber, at vi inviterer til et møde i foråret, hvor vi vil fremlægge en konkret samarbejdsmodel inden unionsbestyrelsen træffer den endelige beslutning.

Et kommende samarbejde med DBU-Sjælland skal ikke ses, som et trin på en kommende afvikling af DBU-Lolland-Falster – tværtimod – ser vi det som en styrkelse for at skabe endnu bedre muligheder for at fastholde og udvikle vor sport i vores område.

Kommunestrategi

Næsten alle vore klubber hører i dag til de 2 kommuner, Guldborgsund og Lolland kommuner. Kun Bogø IF er ikke omfattet af disse 2 kommuner.

DBU Lolland-Falster er i dialog med repræsentanter fra de to kommuner og jeg håber, at vi i 2015 med de 2 kommuner kan lykkedes og indgå en overordnet partnerskabsaftale.

En partnerskabsaftale, der kan omfatte en række fælles tiltag, f.eks. faciliteter, baneforhold, skolereform, integration, sundhed og flere andre områder. 

Demografiens udvikling medfører konstant udfordringer – og medfører nye økonomiske fokusområder for vore 2 kommuner. 

Ny skolestruktur og skolelukninger og derved øget afstand hjem – skole og idrætsklub medfører nye udfordringer, nok primært for børn- og ungespillere og deres forældre.

Arbejdspladser der flyttes til andre landsdele eller lukkes ned kan ofte medføre fraflytning fra området.

Men vi skal også være beviste om og opmærksomme på, at kommunerne er meget interesseret i, at der tilbydes idræt til borgere – og at der skal være foreninger, et foreningsliv geografisk fordelt i kommunerne.

Begge kommuner har i deres respektive politikker for bl.a. landdistrikterne gjort det centralt, at der er gode aktivitetsmuligheder for børn og børnefamilier og for voksne i alle aldre.

Ved sidste års beretning fortalte jeg - jer alle, at i alle har et ansvar for, at jeres klubber også har en fremtid. Dette ansvar er ikke blevet mindre.

Vi har brug for at i, at vi i fællesskab kan sikre attraktive tilbud til alle borgere i vore kommuner. Borgere, der ønsker at dyrke vor sport – fodbold.

Skolereform.

Et andet væsentligt område, som vi kan samarbejde med vore kommuner er Skolereformen.

Som alle er bekendt med,  blev en ny skolereform vedtaget med virkning fra august 2014.

Det er essentelt at DBU Lolland-Falster, i samarbejde med jer klubber, er en central aktør ude på skolerne, når der skal skabes konkrete handlinger og aktiviteter, således at skolereformen kan skabe de ønskede resultater for eleverne i vores to kommuner.

Skolereformen er en fantastisk mulighed for at vi,  som idræt kan motivere piger og drenge i alle aldre til at søge - til vor idræt.

Jeg anderkender, at det på ny er nye opgaver for frivillige i vore klubber at blive en samarbejdspartner for den lokale skole, men ved at samarbejde med skolerne – for de yngste årgange kan vi sikre, at endnu flere piger og drenge får kendskab til vor sport - ved god instruktion og derved på en inspirerende måde, får kendskab til vor sport.

For de ældste årgange i skolerne, er der også nye mugligheder for piger og drenge. Skolen kan nu via valgfag tilbyde eleverne den grundlæggende træneruddannelse og eleverne kan derved opnå indsigt i foreningslivet ved i undervisningstimerne at opnå indsigt i, hvad det betyder at være træner eller leder i en forening i din klub.

Det er en fantastisk mulighed for os - til at sikre at endnu flere unge får indsigt i vor sport – både som aktiv – men også mulighed for at blive motiveret til at blive den kommende træner eller leder.

Her på Lolland-Falster har vi i det forløbne år besøgt 12 skoler – og vi har i 2014 indgået aftaler med 2 skoler om et samarbejde.

Ved vore distriktsmøder har vi drøftet samarbejde klub, skole og DBU Lolland-Falster og jeg forventer, at vi i 2015 vil indgå nye aftaler omkring skolereformen.

Sundhed

Der er også glædeligt, at en af vore store indsatsområder i 2014, Fodbold-fitness er modtaget meget positivt af mange af jer klubber og at flere klubber - allerede på nuværende tidspunkt har indført eller vil  indføre fodbold-fitness.

Og hvorfor fodbold-fitness.

Fodbold-fitness for kvinder eller for mænd er med til at sikre nye medlemmer, nye aktive medlemmer i jeres klubber.

Ved at flere kvinder/mænd i alle aldre ønsker at benytte sig af tilbuddet vil i udover flere medlemmer også få mulighed for at rekruttere endnu flere frivillige hænder til at arbejde i klubben.

Kunstgræsbaner

Der etableres i dag mange kunstgræsbaner landet rundt og det er naturligt, for vi kan spille fodbold året rundt på disse baner.

I denne forbindelse er det også naturligt, at jeg  tænker– og fremsender en ønskeseddel til de to kommuner:

Fsv. Guldborgsund kommune – så er det vort ønske, at der i de kommende år etableres nye kunstgræsbaner i Nykøbing - og i Sakskøbing området.

Disse nye baner – vil udover kunstgræsbanen ved Gundslevholm Idrætsefterskole kunne opfylde vore behov for en periode.

I Lolland kommune bør der udover den bestående bane i Nakskov – også tænkes i en bane placeret i Maribo området.

Jeg finder, at det er vigtigt, at vi har et større antal kunstgræsbaner til rådighed, idet vor sport jo kan dyrkes hele året – også som udendørssport.

Græsbaner

Igennem mange år, faktisk siden 2006 har der været et velfungerende samarbejde mellem klubber og Guldborgsund kommune om pasning af græsbaner.

Det er min oplevelse, at det arbejde, der udføres i vor Banegruppe er lykkedes med succes og til stor tilfredshed for vore klubber og Guldborgsund kommune.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at kommunen sikrer pasning af banerne og materiale til kridtning til alle klubberne.

Jes Larsen har været formand for denne gruppe siden gruppens start – men Jes har nu valgt at stoppe op til årsskiftet.

Den nye formand er Steen von Würden og er fra Idestrup. Herfra skal lyde en stor tak til Jes for din indsats igennem de mange år – og naturligvis velkommen til dig, Steen.

I 2014 måtte vi konstatere, at flere klubber i Lolland kommune – nu selv fremtidigt skal sørge for pasning af græsbaner mm.

Disse nye opgaver for enkelte klubber blev en konsekvens af den såkaldte MasterPlan i Lolland kommune. 

Begrundelse herfor var - lav dækningsgrad af udnyttelse af banerne.

På et møde i Søllested med deltagelse af næsten alle klubber i Lolland kommune - kunne jeg ikke finde opbakning fra klubrepræsentanterne til at vi, DBU Lolland-Falster skulle sikre en ny dialog med Lolland kommune – eller en etablering af en tilsvarende ”banegruppe” for klubberne i Lolland kommune.

En banegruppe, der skal arbejde med det formål, at sikre at alle klubber i Lolland – også af Lolland kommune får tilbudt pasning af græsbanerne - uden egenbetaling.

Jeg så dog gerne som formand for vor union, at alle klubber i Lolland kommune på lige vilkår fik tilbudt pasning af græsareal, kridtning m.v. og jeg tænker også at dette område, vil være et område, som vi på ny drøfter med Lolland kommune i forbindelse med en partnerskabsaftale.

Dommere

I dag dømmes vore kampe af ca. 70 meget aktive dommere.

Vi har dommere, der dømmer mange kampe – og uden denne store indsats fra de bestående dommere, ville vi risikere at mange kampe ikke ville blive afviklet med uddannede dommere.

Der er således behov for endnu flere dommere, så vi fortsat kan sikre uddannede dommere til at dømme vore 11 mands – og 8 mands kampe.

Vore dommere og dommerklubben, LFFK gør altid en stor indsats for at sikre nye aspiranter til vore dommerkurser, men jeg tænker, at i som klubledere – også her har et medansvar.

Der er behov for, at vi i fællesskab lykkedes bedre på dette område.

Jeg vil på ny opfordre til at vi også fortæller de kommende dommere om, hvilke fantastiske muligheder de får ved dommergerningen, for på den måde at motivere nye dommere.

Det er vigtigt at vi fokuserer på mulighederne og ikke kun udfordringer.

Jeg vil gerne sige tak til alle vore dommere og dommerklubben, LFFK med formand Niels Nielsen i spidsen – for et godt samarbejde – også i 2014.

DBU

For mange sportsinteresserede er DBU lig A-landsholdet. Manglende sportslig succes betød ingen kvalificering til VM i Brasilien i 2014 – og måske også mindre opmærksom i 2014.

Til gengæld må vi tro på en kvalificering til EM i 2016 i Frankrig – om end det naturligvis fortsat kræver at vi skal vinde flere af de resterende kampe.

Men vi der sidder her i dag ved, at DBU er meget mere end A-landsholdet.

DBU fyldte i 2014 - 125 år – og dette blev markeret på en flot men korrekt vis.

I 2014 blev DBU af UEFA udpeget til at være en af værtsnationerne ved EM i 2020. Kampene skal spilles i København, men DBU´s ambition er, at hele Danmark skal være en del af denne oplevelse.

DBU´s nye formand, Jesper Møller besøgte Lolland-Falster ved flere lejligheder i 2014 og det har gjort indtryk, at Jesper Møller ved sine besøg bl.a. har besøgt de to kommuner, haft møder med de 2 borgmestre for bl.a. at drøfte partnerskabsaftaler – aftaler, jeg tænker at vi kan indgå i løbet af det næste år.

Jesper Møller har et ønske om at synliggøre, at DBU er lig med dansk fodbold, uanset om det er klubber på Lolland-Falster, på Fyn eller i det nordjyske.

DBU er det største specialforbund i Danmark, derfor ønsker DBU også – med den nye formand, Jesper Møller, bestyrelsen og den nye direktør, Claus Bretton-Meyer i spidsen – ansvarligt at tage et større samfundsansvar, at være ”En Del Af Noget Større”.

DBU har også netop vedtaget en ny vision – En vision, hvor DBU ønsker at gøre en forskel i det danske samfund, ved bl.a. at påtage sig et anderledes ansvar, end DBU tidligere har påtaget sig.

Men DBU har også valgt, nu i højere grad end tidligere, at fortælle de gode historier, som vi alle oplever i dansk fodbold og hvor fodbold, vor sport og de mange frivillige gør en forskel.

Jeg ved, at DBU´s direktør Claus Bretton-Meyer lidt senere i dag med et indlæg vil fortælle om den nye vision, strategi – og ”En Del Af Noget Større”.

Hvad skal der ellers i DBU?

I 2015 skal DBU sammen med Foreningen af Lokalunioner, kaldet FLU indgå en ny ”Breddeaftale”.

FLU udgør de seks lokalunioner, DBU Sjælland, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Bornholm og DBU Lolland-Falster.

Hvad betyder det for fodbolden på Lolland-Falster?

I denne nye aftale skal økonomien for dansk breddefodbold aftales. Det betyder, at vi skal aftale bl.a. vilkår og betingelser, for den fremtidige økonomi til bl.a. DBU Lolland-Falster.

Tak til NFC

NFC er suverænt den højst placerede klub, vort flagskib, sportsligt – både for piger/drenge – kvinder/mænd.

I 2. division Øst i 2014 sikrede holdet sig en flot 8. plads og det er vigtigt, at NFC sportsligt også placerer sig flot.

Jeg har ved gentagne gange rost NFC for at være det lokale flagskib sportslig, men jeg ønsker også i dag at rose NFC for vedvarende at være primus motor og vært ved danske ungdomlandskampe, således senest i august – hvor NFC var vært for U19 kvindelandsholdet sammen med B.Frem, Sakskøbing.

To kampe, som blev spillet på Nykøbing F. Stadion og Sakskøbing Stadion og med to sejre henholdsvis 4-0 og 2-0 og et imponerende tilskuertal på henholdsvis 712 og 821.

Jeg ved at begge klubber har udført et imponerede arbejde for at sikre så stor opmærksomhed og opbakning fra tilskuere, fra andre klubber og skoler.

Tak til B.Frem, Sakskøbing og til NFC for disse gode fodboldoplevelser.

NFC sikrede også her i julen 2014 at mange Futsal interesserede fik mulighed for at se de 8 bedste Futsalhold i det østlige Danmark, da en spillerunde i Futsal Liga Øst blev afviklet i Nykøbing F. hallen.

I DBU Lolland-Falster er vi glade for at NFC på denne vis er med til at sikre, at vi alle kan opnå mulighed for dels at se landskampe dels de seneste tiltag – kampe i Futsal Liga Øst.

Samarbejdet med den lokale presse

Vi er meget tilfreds med at kunne læse kort som lange artikler om vor sport samt stillinger for vore hold.

 Jeg har en forventning om, at den lokale presse fortsat vil dække fodbolden med samme intensitet fremover, selvom vi laver turneringsfællesskab med DBU Sjælland.

Det er meget vigtigt for os i unionen at fodboldkampe, hvor lokale hold spiller, dækkes med uændret opmærksomhed og at der bliver skrevet om kampene med samme begejstring som hidtil.

De seneste år har jeg rost den lokale presse, især Lolland-Falsters Folketidende for at give for sport stor opmærksomhed. Denne opmærksomhed ved jeg at vi alle uændret har fortjent.

Dog har vi måtte konstatere, at fokus på de frivillige ledere fra vor sport eller ledere fra andre idrætsgrene ikke plejes på samme vis som tidligere, hvilket jeg kun kan beklage.

Den positive opmærksomhed fra den lokale avis på mange af vore ildsjæle er vigtigt for lokalsporten og den fortjente opmærksomhed for nærsamfundet.

Fremtidens sekretariat.

Igennem mange år er unionens klubber blevet dygtigt betjent af Bjarne Hansen – og Søren Andersen.

Vi har netop i 2014 indgået aftaler med Søren og Bjarne om at begge i 2015 får nye opgaver - og skal udføre andre funktioner på Sekretariatet og i denne forbindelse har vi også udarbejdet økonomiske konsekvenser for unionen.

Jeg vil endnu engang rose Bjarne og Søren for deres store indsats på Sekretariatet.

Bjarne og Søren arbejder med stor ildhu og ihærdigt og med det fokus, at i klubledere skal opnå en høj service og gøre det muligt for jer at lykkedes i jeres klubber.

DBU Lolland-Falster vil således umiddelbart efter dette års repræsentantskabsmøde  starte et forløb på ansættelse af en ny leder af vort Sekretariat.

DBU Lolland-Falster søgte nye frivillige til vore faggrupper og udvalg osv.

Ved sidste årsskifte inviterede DBU Lolland-Falster alle med interesse for vor sport til at søge indflydelse i vore udvalg og faggrupper.

Jeg tænker, at det fantastisk at så mange har lyst til at bidrage med arbejdet i vor lille union, således er der i dag i vor union ca. 40 frivillige, som gør en kæmpe indsats for at sikre og styrke vor idræt i samarbejde med jer klubledere.

Tak for jeres indsats – og tak til bestyrelsen for samarbejdet.

Afsluttende vil jeg gerne sige tak til alle jer, der gør det muligt for at vor sport kan lykkedes på Lolland-Falster.

Gert Lundgaard