10. klasse

Eleverne skal på baggrund af egne erfaringer diskutere, sammenholde og forholde sig til forskellige kvaliteter ved fodboldspillet. Eleverne skal diskutere kvaliteter i fodboldspillet ud fra forskellige perspektiver, herunder blandt andet et køns- eller kulturelt perspektiv.

Eleverne skal også opnå en udvidet forståelse af fodboldspillets forskellige kvaliteter på baggrund af egen deltagelse. Eleverne skal arbejde med fodboldspillets kvaliteter i forhold til blandt andet intensitet, teamudvikling, tekniske/taktiske krav og sundhed.

EMU – Danmarks læringsportal har opstillet færdigheds- og vidensmål for det ældste klassetrin:

Fase 1
- Eleven kan diskutere kvaliteter ved forskellige typer af boldspil
- Eleven har viden om forskellige boldspil

Gå på opdagelse her for at finde DBU´s anbefalede didaktiske og pædagogiske værktøjer til fodbold i skolen:

Stationsformens styrker
Eksempel på stationsafvikling
Forberedelse, afvikling, feedback af stationstræning
Spilhjulet
Skab fodboldengagement
FLOW model
Sandheden i al hjælpekunst