Fodboldloven læs let

Kære dommer

DBU’s Fodboldlovgruppe fremsender hermed en ”Læs let” udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er i fodboldloven pr.1. juli 2019. En komplet ændring vil fremgå af den nye trykte udgave af fodboldloven, hvor ændringer, rettelser m.v. vil blive markeret med en streg i marginen.

Sidetal referer til fodboldlovbog 2018/2019.

Eventuelle spørgsmål vedr. denne læs let udgave kan stilles til:

Elite: Jan Carlsen. Tlf.: 2927 7047. Mail: al_janus@post9.tele.dk
Bredde Øst: Allan Vennike. Tlf.: 5195 6219. Mail: allan-vennike@hotmail.com
Bredde Vest: Poul Johan Christensen. Tlf.: 4060 7553. Mail: hapo@pc.dk

Med venlig hilsen
DBU’s dommergruppe og FLU’s Breddedommergruppe

PDF-udgave: klik her ...

Læs let

§ 3 Spillerne+

Side 22, Procedure ved udskiftning

2. bullet. Der tilføjes:

og skal forlade banen ved det nærmeste sted på grænselinjen, medmindre dommeren viser, at spilleren uden forsinkelse kan gå ud ved midterlinjen eller et andet sted (for eksempel under hensyn til sikkerhed eller spillerens skade)

3. bullet. Ændres til:

Spilleren, som skal udskiftes, skal gå direkte til omklædningsrummet eller det tekniske område, og må ikke deltage igen, medmindre fri udskiftning er tilladt.

§ 4 Spillernes udstyr+

Side 27

1. linje ændres til:

Undertrøjer skal

Have samme farve som den overvejende farve på trøjens ærmer, eller et mønster eller farver, som nøjagtigt afspejler trøjeærmet.

Herefter uændret.

Side 28

2 afsnit:

Denne standard implementeres i en overgangsperiode frem til 1. januar 2019. Slettes.

§ 5 Dommeren+

Side 30, Dommerens afgørelser

3. afsnit:

… Kendelse …ændres til: kendelse til genoptagelse af spillet

Der tilføjes

Men hvis dommeren ved halvlegens afslutning forlader banen for at gå til review-området eller for at bede spillerne komme tilbage på banen, er det muligt at ændre en afgørelse, som blev truffet før halvlegens afslutning.

Bortset fra de tilfælde, der opregnes i § 12 og VAR-håndbogen, kan en følgestraf kun tildeles, efter at spillet er genoptaget, hvis et andet medlem af dommerteamet havde set og forsøgt at kommunikere forseelsen til dommeren, før spillet var genoptaget. Igangsættelsen påvirkes ikke.

Side 31, Vurdering af ulovligheder

5. bullet ændres til:

Skrider ind over for officials, som ikke viser sportslig opførsel og påtaler det, advarer eller udviser dem eventuelt fra banen og dens umiddelbare nærhed, herunder det tekniske område. Hvis den, som har forset sig, ikke kan identificeres, sanktioneres cheftræneren, som befinder sig i det tekniske område.  Et medlem af lægestaben, som begår en forseelse til udvisning…….

Side 31, Skader/undtagelser

Ny 6. bullet:

· Der er dømt straffespark, og sparket skal tages af den skadede spiller.

§ 7 Spilletid+

Side 40, Tidstillæg

5. bullet ændres til:

· medicinsk begrundede pauser, som er tilladt i turneringsreglementet, for eksempel drikkepauser (som ikke bør overstige et minut) ´, eller pauser til nedkøling (halvandet minut til tre minutter).

§ 8 Spillets igangsættelse og genoptagelse.+

Side 42, Begyndelsesspark/procedure

1. bullet ændres til:

· Holdet, som vinder lodtrækningen, vælger banehalvdel eller at foretage begyndelsessparket.

2. bullet ændres til:

· Afhængig heraf foretager det andet hold begyndelsessparket eller vælger banehalvdel.

3. bullet ændres til:

· Det hold som valgte banehalvdel i 1. halvleg, foretager begyndelsessparket til 2. halvleg.

Side 43, overtrædelser/straffebestemmelser

1. afsnit, 2. sætning ændres til:

Hvis der foreligger en hands-forseelse, dømmes……………….

Side 43, Dommeren lader bolden falde

Procedure

1. afsnit ændres til:

Dommeren lader bolden falde til den forsvarende målmand i eget straffesparksfelt, hvis

· bolden ved spillets afbrydelse var i straffesparksfeltet

· den sidste boldberøring var i straffesparksfeltet

I alle andre tilfælde lader dommeren bolden falde til én spiller fra det hold, som sidst rørte bolden, på det sted, hvor bolden sidst blev berørt af en spiller, en spillet uvedkommende, eller jfr., § 9 et medlem af dommerteamet.

Alle andre spillere (fra begge hold) skal være mindst 4 meter fra bolden, indtil den er sat i spil.

3. afsnit:

Et hvilket som helst antal spillere………………..afsnittet: Slettes.

§ 9 Bolden i og ude af spil.+

Side 44, Bolden ude af spil

Ny 3. bullet:

Den rører et medlem af dommerteamet, bliver på banen, og

· et hold påbegynder et lovende angreb
· bolden går direkte i må
· det modsatte hold erobrer bolden

I disse tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.

Side 44, Bolden i spil

Ændres til:

Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den rører et medlem af dommerteamet, og når den springer tilbage fra en målstang eller et hjørneflag og forbliver på banen.

§ 10 Kampens resultat+

Side 45, Scoring

Nyt 2. afsnit:

Hvis målmanden kaster bolden direkte i modspillernes mål, dømmes målspark.

§ 12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel+

Side 54

1. bullet

forsætligt spiller bolden med hånd eller arm ændres til: begår en hands-forseelse

Side 54, Spille bolden med hånd eller arm

Ændres til:

Det er en forseelse, hvis en spiller

· forsætligt rører bolden med hånd/arm – herunder bevæger hånd/arm mod bolden
· erobrer elle kan kontrollere bolden, efter at bolden har rørt hånd/arm og derefter
  - scorer i modspillernes mål
  - skaber en scoringsmulighed

· scorer i modspillernes mål direkte fra berøring med hånd eller arm, uanset om det er uforsætligt. Dette omfatter også målmanden.

Det er normalt en forseelse, hvis en spiller

· rører bolden med hånd/arm, når
  - håndens/armens position har gjort spillerens krop unaturligt højere eller bredere
  - hånden/armen er over skulderhøjde (medmindre spilleren forsætligt spiller bolden, som derefter rører hånd/arm)

Ovennævnte forseelser omfatter også, hvis bolden rører en spillers hånd/arm og kommer direkte fra en anden spiller, som er tæt på.

Bortset fra ovennævnte tilfælde, er det normalt ikke en forseelse hvis bolden rammer en spillers hånd/arm

· direkte fra en berøring af spilleren selv

· direkte fra en berøring af en anden spiller som er tæt på

· hvis hånden/armen er tæt på kroppen og ikke gør spillerens krop unaturlig højere eller bredere

· hvis en spiller falder, og hånden/armen er mellem kroppen og jorden som støtte, men ikke strakt væk fra kroppen i nogen retning

Sidste afsnit ændres til:

Hvis målmanden ulovligt rører bolden med hånd/arm i eget straffesparksfelt, dømmes indirekte frispark uden følgestraf.

Side 55, øverste blok:

1. bullet:

· Hænderne rettes til: hånd/arm.

Ny 2. bullet:

· Rører bolden med hånd/arm efter at have frigjort den til spil, men før den har rørt en anden spiller.

Ny 3. bullet:

· Rører bolden med hånd/arm, medmindre målmanden klart har sparket til bolden eller forsøgt det for at frigive den til spil
  - efter den forsætligt er sparket til ham af en medspiller
  - efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller

Under bullets til 2. bullet slettes.

Side 56, følgestraffe.

2. afsnit, linje 1: spiller rettes til: spiller eller official

2. afsnit, linje 2: spilleren rettes til: den pågældende spiller eller official

2. afsnit, linje 1: spiller rettes til: spiller eller official

2. afsnit, linje 1,2 og 3: mod en modspiller, medspiller, et medlem af dommerteamet, nogen anden person, eller som i øvrigt overtræder loven: slettes

2. afsnit: reserve eller udskiftet spiller rettes til: reserve, udskiftet spiller eller official

Side 56, Standsning af en igangsættelse for at vise et kort.

Der tilføjes:

Medmindre holdet vælger at tage et hurtigt frispark, her en klar scoringsmulighed, og dommeren ikke har påbegyndt proceduren ved følgestraffen. Følgestraffen tildeles ved næste standsning i spillet. Hvis forseelsen berøvede det angribende hold en scoringsmulighed, skal spilleren advares.

Side 58, Scoringsjubel

Indledningen til de fire gule kort, rettes til:

En spiller skal advares, uanset om målet anerkendes eller ej, hvis han………….

Side 59, forseelser, som skal straffes med udvisning

1. bullet:

· forsætligt at spille bolden med hånden rettes til: en hands-forseelse

Side 59, Berøven af oplagt scoringsmulighed

At spille bolden forsætligt med hånden rettes til: en hands-forseelse

Side 60, før kast med genstande

Indsættes:

Officials:

Hvis der begås en forseelse, og den pågældende official ikke kan identificeres, er det cheftræneren i det tekniske område, som skal straffes.

Følgende forseelser vil normalt medføre en påtale – gentagne eller overdrevne forselser bør medføre en advarsel eller en udvisning:

· at træde ind på banen på en respektfuld og ikke konfronterende måde

· at undlade at samarbejde med et medlem af dommerteamet, ved for eksempel at ignorere en opfordring eller instruks fra linjedommer eller 4. dommer

· ved ord eller handling at udtrykke mindre uenighed med en kendelse

· fra tid til anden at forlade det tekniske område uden at begå nogen yderligere overtrædelse.

Følgende forseelser er eksempler på forseelser, der vil medføre en advarsel:

· tydeligt eller gentagne gange ikke at overholde afgrænsningen af holdets tekniske område

· at forhale en igangsættelse, som skal foretages af ens eget hold

· forsætligt at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område, uden at det sker med konfrontation til formål

· at protestere ved ord eller handling, for eksempel ved at kaste med eller sparke til drikkedunke eller andre genstande, eller ved at gestikulere på en måde, som viser klar mangel på respekt for dommerteamet, for eksempel ved at klappe sarkastisk

· at bevæge sig ind i dommernes review område

· overdrevent eller gentagne gange ved fagter at appellere for et gule eller rødt kort

· overdrevent at appellere for et review ved at vise VAR tegnet

· at gestikulere eller handle på en provokorende eller ophidsende måde

· vedvarende uacceptabel opførsel, herunder gentagne gange at begå forseelser, der skal straffes med påtale

· at udvise mangel på respekt for spillet

Følgende forseelser er eksempler på forseelser, som vil medføre udvisning:

· at forhale en igangsættelse for modspillerne, ved for eksempel at holde fast i bolden, sparke bolden væk eller lægge forhindringer i vejen for en modspiller

· med vilje at forlade det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med et medlem at dommerteamet eller for at handle på en provokerende eller ophidsende måde

· at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område på en aggressiv eller konfrontationssøgende måde

· med vilje at kaste eller sparke en genstand ind på banen

· at træde ind på banen for at konfrontere et medlem af dommerteamet (dette gælder også pausen og ved kampens afslutning) eller for at få indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dommerteamet

· at træde ind i videokontrolrummet

· at opføre sig fysisk eller aggressivt (herunder bide eller spytte) overfor en spiller, reserve eller official fra det modsatte hold, et medlem af dommerteamet, en tilskuer eller nogen anden person (for eksempel en bolddreng, sikkerheds- eller turneringsofficial)

· at modtage sin anden advarsel i samme kamp

· at bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn

· at anvende uautoriseret elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr og/eller opføre sig upassende som følge af anvendelse af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr

· at udvise voldsom adfærd

Side 60, Spillets igangsættelse efter utilladelig spillemåde og usportslig opførsel

2. bullet:

· forseelse ændres til: fysisk forseelse

Efter 2. bullet med underbullet tilføjes:

· alle verbale forseelser straffes med indirekte frispark

Side 61

3 afsnit rettes til:

Hvis en spiller på eller udenfor banen kaster eller sparker en genstand (bortset fra kampbolden) mod en modspiller, eller kaster eller sparker en genstand, herunder bolden mod en reserve, udskiftet spiller udvist spiller, official, et medlem af dommerteamet eller bolden………….

Side 61

Næstsidste afsnit:

Hvis en forseelse er begået udenfor banen rettes til: Hvis en spiller begår en forseelse uden for banen

§ 13 Frispark+

Side 62, Markering for indirekte frispark

Linje 1, 2 og 3 rettes til:

Han skal holde armen i denne stilling, indtil sparket er taget og bolden er rørt af en anden spiller, gået ud af spil, eller det er klart, at et mål ikke kan scores direkte

Side 63

1. bullet (udførelse side 62, 3. bullet)

· Hvis…..genoptages rettes til: Hvis en spiller begår en forseelse udenfor banen, genoptages………

Side 63, Bolden

2. bullet linje 2,3 og 4

· ,undtagen………………………straffesparksfeltet slettes.

Side 63, Indtil bolden er i spil, skal alle modspillere være

Der tilføjes:

· Hvis tre eller flere spillere fra det forsvarende hold udgør en mur, skal alle fra det angribende holds spillere være mindst en meter fra muren, indtil bolden er i spil

Side 63, Overtrædelser/straffebestemmelser

Nyt 2. afsnit:

Hvis en spiller fra det angribende hold, når et frispark tages, er mindre end 1 meter fra en mur bestående af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, dømmes indirekte frispark

Side 63, Sidste afsnit

Før den er rørt af en anden spiller rettes til: før den er i spil

Side 64, 2. afsnit, 2 linje

Forsætligt spiller bolden med hånden rettes til: begår en hands-forseelse

§ 14 Straffespark+

Side 65, Udførelse

1. linje tilføjes:

,og målstænger, overligger og målnet skal være i ro

3. afsnit:

Efter sparkeren tilføjes:

,uden at røre målstænger, overligger eller målnet

6. afsnit:

Der tilføjes:

Når bolden sparkes, skal den forsvarende målmand have mindst en del af foden på eller i luften i flugt med mållinjen

Side 66, Overtrædelser/straffebestemnelser

Første afsnit, 1. linje

Der tilføjes:

Hvis sparket ikke udføres, kan dommeren tildele følgestraffe, før han igen giver signal til udførelsen

Side 67, Sparkeren rører bolden igen, før den er rørt af en anden spiller

Forsætlig spiller bolden med hånden rettes til: begår en hands-forseelse

§ 15 Indkast+

Side 68, Udførelse

2. afsnit, 1. linje rettes til:

Alle modspillere skal være mindst 2 meter fra det punkt på sidelinjen, hvor indkastet tages

Side 68, Overtrædelser/straffebestemmelser

2. linje rettes til:

Hvis kasteren begår en hands-forseelse

§ 16 Målspark+

Side 69, Udførelse

2. bullet:

Sparket direkte ud af straffesparksfeltet rettes til: sparket og klart bevæget sig

Side 69, Overtrædelser/straffebestemmelser

1. afsnit:

Slettes

2. afsnit:

Forsætligt spiller bolden med hånden rettes til: begår en hands-forseelse

3. afsnit omformuleres til:

Hvis der er modspillere i straffesparksfeltet, da sparket tages, fordi de ikke havde tid til at forlade det, lader dommeren spillet fortsætte. Hvis modspillerne, som er i straffesparksfeltet, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, tages sparket om.

§ 17 Hjørnespark+

Side 70, Overtrædelser/straffebestemmelser

2. linje rettes til:

Hvis sparkeren begår en hands-forseelse

Side 80

Målspark

Linje 4:

, at bolden forlader feltet (bold i spil): Slettes

Øvrigt+

Side 103, Banen

Nyt 3. sidste afsnit:

Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige overfalder på en bane, for eksempel kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i for eksempel målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane, hvis der ikke er synlig eller mærkbar overgang mellem de to overfalder.

Side 103, Målene må

3. bullet ændres til:

…monteret, således at det forreste punkt er mindst 22 cm fra målstangens bagkant

Side 107, Genere en modspiller – bemærkning

Nyt afsnit:

Ved et skud på mål eller en bold tæt på mål vil en angrebsspiller, som befinder sig i offsideposition i den halvdel af målfeltet, hvor bolden går hen, som oftest genere målmanden (eller en anden forsvarsspiller)

Side 108, Tacklinger

Ny sætning:

Ved forseelsen tackle en modspiller skal der ikke nødvendigvis tildeles følgestraf

6. linje:

Advare spilleren rettes til: eventuelt advare spilleren

Side 109 Hands

I sin vurdering……….blandt andet indsættes før overveje

Side 109, Hands

Ny 2. bullet:

Er hånden/armen over skulderhøjde?

Side 112

Øverste afsnit:

Udgår

Side 112, Scoringsjubel

Ny 2. sætning:

Det gælder også, hvis målet efterfølgende annulleres

Side 112

Nyt 2. afsnit:

Målmandens funktionsdygtighed:

Målmanden skal kunne varetage sin funktion – men også have brug for det. Der er forskel på, om målmanden i et redningsforsøg slår hovedet ond i målstangen, og bolden i det samme går i mål – eller bolden springer tilbage på banen til fortsat spil. I det første tilfælde dømmes mål – i det andet tilfælde afbrydes spillet for behandling af målmanden

Side 112, Forsætlig aflevering fra spiller til egen målmand

Forsætlig aflevering fra spiller til målmand (overskrift) rettes til: Spil til egen målmand

1. afsnit

Tilføjes: Retningen på bolden er underordnet

Side 113 og 114

Følgestraffe:

Side 114, 4 afsnit, 3 og 4 linje ændres således:

Gule og røde kort anvendes under kampen overfor spillere, reserver, udskiftede spillere og officials. Følgende slettes: , men ikke overfor trænere eller ledere

Side 114, Frispark

Udførelse

2. afsnit udgår

Nyt 2. afsnit:

Definition af forsvarsmur:

Ved en forsvarsmur forstås en mur af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, som er opstillet normalt 9,15 meter fra åstedet, mellem åstedet og bolden – typisk med det formål at blokere et indlæg eller et skud på mål

Side 115, Målspark – Udførelse

Afsnittet udgår

Side 116, Tidsbegrænsede udvisninger:

· Hvis en reserve udvises med direkte rødt kort under 1. eller 2. halvleg, fortsætter holdet med uændrede antal spillere – altså ingen reducering.

· Hvis en reserve udvises med direkte rødt kort i pausen, reduceres holdet med en spiller i resten af kampen. Holdet vælger selv, hvilken spiller der skal reduceres med.

· En official, som modtager en advarsel, kan forblive i det tekniske område.