Repræsentantskab 2016

I henhold til §9 i lovene indkalder DBU Lolland-Falster hermed til det årlige ordinære Repræsentantskabsmøde lørdag, den 9. januar 2016, kl. 9.00 i Bangs Have

Jvf. DBU Lolland-Falsters love § 11 fremgår det, at adgang til Repræsentantskabsmødet har de stemmeberettigede, som skal være anmeldt til DBU Lolland-Falsters Sekretariat senest 8 dage forud for Repræsentantskabsmødet.

Som en ekstra klubservice kan klubberne tilmelde sig elektronisk til Repræsentantskabsmødet - se nedenstående.

Klubberne bedes inden tilmelding læse § 9 - 15 i DBU Lolland-Falster`s love.

Dagsorden:
Findes ved at klikke her.

Tilmelding:
Elektronisk tilmelding er muligt via hjemmesiden ... klik her.

Forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lolland-Falsters Sekretariat i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Sekretariat i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

Spisning:
Der er gratis frokost kl. ca. 12.30 for de tilmeldte klubrepræsentanter.

Log ind