D
T
M
S

Dialogmøde med Turneringsudvalget

Turneringsudvalget indkalder til fyraftensmøde med fokus på den afsluttede turnering, samt fremtiden.

Information- og dialog møde med Turneringsudvalget torsdag den 19. november 2015 kl. 17.30 i Maribo Boldklub`s klubhus.

Der vil være en sandwich og en vand til mødet.

Foreløbig dagsorden:

1. Velkomst ved Mogens Nielsen, formand for Turneringsudvalget.
2. Orientering om turneringsudvalgets arbejde i 2015, herunder ankesager, udeblivelser og nedsat følgegruppe for turneringsafvikling.
3. Opsamling på samarbejdet med DBU-Sjælland på ungdomsfodbold og skal samarbejdet udvides med seniorfodbold.
4. Drøftelse af 10. minutters udvisningen.
5. Hvordan får vi flere til at spille fodbold.
6. Eventuelt.

Deltagerkreds: Max. 3 personer fra hver klub, hvoraf vi gerne ser et bestyrelsesmedlem, en repræsentant for seniorfodbold og en repræsentant for ungdomsfodbold.

Tilmelding til DBU Lolland-Falsters sekretariat på mail: info@dbulolland-falster.dk eller tlf. 5482 6768 senest tirdag d. 10. november 2015.

Såfremt klubberne har emner, der ønskes drøftet på mødet indsendes disse ved tilmeldingen, hvorefter der udsendes fornyet dagsorden.

Service-link:
Turneringsudvalget
 Indbydelse til dialogmøde

Log ind