MENU

Partnerskab med Lolland Kommune

Lolland Kommune har i dag indgået en ambitiøs treårig partnerskabsaftale med DBU Lolland-Falster, med det formål at udvikle Lolland til en af Danmarks førende fodboldkommuner.

Partnerskabsaftalen vil bl.a. fokusere på, at udvikle idrætten i landdistrikterne for herved at gøre lokalområderne attraktive for bosætning. Samtidig vil DBU Lolland-Falster og Lolland Kommune i samarbejde arbejde for, at øge den generelle sundhedstilstand hos såvel voksne som børn.

Der skal i partnerskabsaftalen skabes aktiviteter inden for seks hovedområder.

Udover sundhed samt idræt i landdistrikterne er to af de øvrige hovedområder bl.a. skolereformen og dagsinstitutionerne og inklusion og integration.

Som en naturlig konsekvens heraf er Lolland Kommunes Skole- og Børneudvalgsformand Tom Larsen også underskriver af aftalen sammen med Fritids- og Kulturudvalgsformand Heino Knudsen.

Til at sikre samarbejdet omkring partnerskabsaftalen nedsættes der en styregruppe bestående af to medlemmer fra Lolland Kommune og to medlemmer fra DBU Lolland-Falster.

Log ind