Efterlysning

21 klubber på Lolland Falster mangler, at svare på tidligere udsendt spørgeskema. Så kom til tasterne, og lad os på LF få den højeste besvarelse procent. Svar, svar, svar.......

Til klubformænd i klubber på Lolland Falster.

Husk, at få svaret på denne spørgeskemaundersøgelse, som Gert Lundgaard fortalte om til formandsmødet.

lokalunionerne i DBU har besluttet at iværksætte et analysearbejde, analysen skal på sigt munde ud i et forslag til en ny måde at arbejde på - både administrativ og politisk.
Som et centralt led i arbejdet inviteres alle fodboldklubber i de seks lokalunioner til at deltage i denne spørgeskemaundersøgelse.

Bemærk der er sendt mail ud med DBU Jylland, istedet for DBU lolland-Falster. Men der garanteres at alle besvarelse fra LF ikke tæller med i DBU Jyllands besvarelser.Så kom til tasterne :-)

Log ind