MENU

Nyhedsbrev

DBU Lolland-Falsters bestyrelse vil med dette nyhedsbrev give jer klubber en kort orientering på nogle væsentlige områder. Vi ønsker i fremtiden at udsende et nyhedsbrev 3 – 4 gange årligt, hvor vi orienterer om forskellige emner.

Vores nyhedsbrev sendes til klubbernes officielle postadresse, men kan også ses elektronisk her.

 Nyhedsbrev nr. 1 - juni 2016

Lykønskning til Nykøbing FC:

DBU Lolland-Falster vil gerne sige et stort tillykke med oprykning til 1. division til NFC. Det er super flot arbejde af alle omkring divisionsholdet.
Endvidere er det rigtig godt for fodbolden generelt set på Lolland-Falster, at vores flagskib rykker op i den næstbedste række.
Det giver selvfølgelig også en optimisme omkring NFC´s vision 2020, som vi håber at alle klubber vil bakke op om 
 
FLU analyse og spørgeskema:

Gert Lundgaard har i løbet af foråret orienteret omkring det forestående analyse arbejde omkring et muligt behov for en anderledes måde at organisere dansk breddefodbold på.
I den forbindelse har DBU i samarbejde med DIF udsendt et spørgeskema til jer klubformænd, der skal være med til at give et bredt og konkret billede på, hvorledes jer klubber ser på den nuværende organisering.
Det er derfor meget vigtigt, at I får udfyldt og indsendt spørgeskemaet, således at det er hele Lolland-Falster der giver sin stemme til kende. Spørgeskemaet er af forskellige årsager blevet forsinket, men er netop i sidste uge blevet udsendt. Hvis I måtte have spørgsmål eller kommentar er I meget velkommen til at kontakte kontoret.  
 
DBU Lolland-Falster på Facebook:

Siden årsskiftet har vi intensiveret vores tilstedeværelse på vores Facebook side, i håbet om, at vi kan komme hurtigere og bredere ud til trænere og ledere i vores klubber. Endvidere kan I også få lagt nyheder, arrangementer og stævner på siden – tilmeld jer endelig og lad os i fællesskab gøre siden levende.  
 
Distriktsmøder og formandsklubmøder:

Der har været nogle udfordringer omkring deltager antallet ved disse møder, hvor jer klubber har pointeret, at dette kunne skyldes for sene indkaldelser. Dette har vi taget til os. Vi udmelder derfor datoerne for møderne herunder, således at I allerede nu kan sætte kryds i kalenderen:

- Distrikt Nordfalster: 19. 09.2016

- Distrikt Sydfalster: 12.09.2016

- Distrikt Østlolland: 13.09.2016

- Distrikt Midtlolland: 14.09.2016

- Distrikt Vestlolland: 20.09.2016

Formandsklubmødet i efteråret afholdes: 11.10.2016
 
Partnerskabsaftalerne med kommunerne:

Vi har fået etableret nogle gode samarbejder med henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommuner, hvor vi i fællesskab fokuserer på at skabe aktiviteter, der kommer jer klubber samt resten af borgerne på Lolland-Falster til gode. Det tager noget tid, at få stablet et godt og konstruktivt samarbejde på benene, men vi er godt på vej. I efteråret vil vi orientere jer mere om de forskellige aktiviteter og resultater vi har opnået.  
 
Region Sjælland:

Vi har ligeledes indgået et samarbejde med Region Sjælland i forhold til at løfte den generelle sundhed på Lolland-Falster. Vi tror på, at vi ved et sådant samarbejde vil kunne løse den lange række af sundhedsudfordrin-ger vi står overfor, langt mere effektivt end hvis vi forsøger på egen hånd. Vi vil i et senere nyhedsbrev i år berette mere om de konkrete tiltag vi får igangsat.  
 
FIFA 11 For Health:

Dette er overskriften på et skoleprojekt som DBU via os lokalunioner kan igangsætte på de skoler som er interesseret. Projektet er et sundhedsfremmende projekt, hvor der over en periode på 11 uger, ugentligt er to gange 45 min. fysisk aktivitet og sundhedsfremmen-de undervisning på skemaet. Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med at orientere skolerne om projektet. Hvis der er skoler der gerne vil deltage i projektet, vil vi opfordre dem til at kontakte kontoret.  
 
Turneringsfællesskab med DBU Sjælland:

Vi har igennem de senere år haft dette turneringsfællesskab som vi mener er en succes. Som i alle andre projekter er der selvfølgelig også udfordringer, men disse må betegnes som værende så minimale, at vi kan få dem løst indenfor en meget kort periode. Den største udfordring er afstanden, hvor nogle klubber ikke kører til kamp på den baggrund – dette gælder begge veje. Vi er i en løbende dialog med DBU Sjælland omkring turneringsafviklingen og andre faktorer, således at vi hele tiden kan forbedre vilkårene for jer klubber.  
 


 

Log ind