Søndag modtog vi meddelelsen om, at Ove Jensen, Sakskøbing var afgået ved døden, lørdag, den 21. april efter mange års sygdom.

Ove var med succes formand for Lolland-Falsters Boldspil Union, LFBU - nu DBU Lolland-Falster i 11 år – i perioden 2000 – 2011. 

Ove har altid vist og haft interesse i fodbold. Både som skolelærer i Sakskøbing og som mangeårig træner, frivillig leder og formand i boldklubben, B. Frem, udvalgsmedlem i LFBU og mangeårig formand – samt medlem af DBU´s bestyrelse.
  
I 2000 blev Ove valgt til formand for LFBU, men forinden havde Ove via sit store engagement i forskellige fodboldudvalg og fora gjort opmærksom på sin eksistens og de fremtidige strategier og fokusområder, som Ove tænkte, at fodboldbolden på Lolland-Falster skulle virke på. Vi skulle udvikle og skabe forandringer til glæde for vore fodboldklubber.

Børn og unge mennesker stod altid Ove nær og Ove havde meget fokus på, hvorledes vi som union kunne sikre gode vilkår for børne- og ungdomsfodbold og spillerudvikling.
  
Unionshold og afvikling af unionsstævne i Vejle ophørte og i 2006 kastede Ove sig – sammen med klubberne på Lolland-Falster og den øvrige unionsbestyrelse ind i arbejdet for at sikre en for Lolland-Falster unik spillerudviklingsmodel – ligeledes lykkedes det med Ove som formand, at nedsætte en lokal Banegruppe der skal sikre optimale banefaciliteter for klubberne- et samarbejde mellem kommune, klubber og union.

Ove havde god erfaring fra sit politiske virke og store netværk via sit arbejde i Sakskøbing byråd og det kom LFBU til gode i forskellige sammenhænge.

Som medlem af bestyrelsen i LFBU oplevede jeg, at Ove var en formand, der stod i spidsen for vor union, med stort iver og engagement. Men opgaver og ansvar blev uddelegeret – således at personer og fagudvalg fik plads og rum til at administrere og udvikle indenfor de respektive fagområder.

Ove var altid meget loyal overfor unionens mange frivillige og ansatte på unionskontoret og påskønnede deres arbejde.

I sit virke i DBU – bestyrelse og udvalg var Ove respekteret for sin store indsats og faglighed.

Som mangeårigt formand for LFBU sad Ove også i DBU´s bestyrelse i 11 år.

Ove var igennem mange år desuden også valgt til DBU Herre-Eliteudvalg, der. bl.a. havde ansvar for Ungdomslandsholdene. Han fulgte med stor interesse den enkelte landsholdspillers udvikling og Ove deltog ved mange landsholdssamlinger- og kampe.

Ove modtog i 2011 - fortjent for sit store virke, DBU Lolland-Falsters guldemblem.

Ove vil blive husket for sit store engagement for dansk fodbold, men især naturligvis for sit store virke for fodbolden på Lolland-Falster.

Vor medfølelse går til Lis og familien.

Ære være Ove´s minde.
  
DBU Lolland-Falster
Gert Lundgaard