Belt Cup 2019

Der er gang i planlægningen med dette store arrangement, som afvikles i Nykøbing Falster den 5. - 7. juli 2019.

Belt Cup 2019
Belt Cup 2019

Både den danske og tyske styregruppe var onsdag d. 21.03.2019 samlet hos Femern Develoment for at koordinere planlægningen af sommerens turnering, som i 2019 afvikles i Nykøbing Falster den 5. - 7. juli, hvor den bredes ud til også at omfatte kvindehold samt ungdomshold.  

”Med Belt Cup vil vi yderligere styrke det dansk-tyske folkelige samarbejde hen over Femern Bælt. Sport er en væsentligt faktor i udviklingen af den mellemfolkelige forståelse, der bliver så vigtigt at udbygge set i lyset af den markant nye og spændende virkelighed, der tegner sig med en kommende faste Femern Bælt-forbindelse”, siger administrationschef Thomas Bonde Jensen.

”Turneringen skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem danske og tyske fodboldklubber, og det er vigtigt, fordi det skaber nye muligheder. Vi kan møde nye og andre hold og finde ny inspiration og andre vinkler."

"Femern Bælt tunnelen åbner for en region, hvor vi kan lave en masse fodbold sammen. Interessen for fodbold er kæmpe stor på begge sider af Femern Bælt. Alle kan forholde sig til fodbold, så vi tager udgangspunkt i noget, alle kender til og har interesse for. Det giver en god basis som bidrag til opbygningen af den fremtidige Femern Bælt region,” slutter Thomas Bonde.

Pokalen der skal spilles om til sommer er kommet på dansk grund, hvor den forhåbentlig også bliver efter sommerens turnering.

Log ind