På baggrund af statsministerens udmelding i går på sit presse møde, omkring en del vis åbning af Danmark og en fortsættelse af forsamlingsforbuddet, foreløbigt frem til den 10. maj 2020, vil vi her skitsere et muligt scenarie for afviklingen af forårssæsonen for herrer senior fodbolden på Lolland-Falster.

I fald der måtte blive åbnet op for fodbolden efter den 10. maj 2020, vil første mulige afviklings-runde blive i weekenden den 15. – 17. maj 2020. Dette vil give os den mulighed, at vi kan afvikle en enkeltturnering – hvert hold møder den samme modstander én gang, og ikke to gange som vi ellers kender det. Dermed vil vi kunne afvikle turneringen med den 28. juni 2020 som slut datoen.

Der vil være en udfordring omkring evt. mesterskabskampe der i givet fald så først vil kunne afvikles i den første uge i juli måned. Ligeledes vil der være nogle udfordringer omkring pokalkampe, som vi pt. ikke kan melde noget konkret ud om.

Administrationen, der pt. er hjemsendt, vil have fuld fokus på turneringsarbejdet lige så hurtigt vi kender datoen for en igangsættelse af turneringen.

Vi følger tæt udmeldingerne fra regeringen og de muligheder der måtte være for en turnerings-opstart meget nøje, således at vi kan agere hurtigst muligt på en igangsættelse.

Afslutningsvis vil vi ønske jer en god påske.

Service meddelelse:

Kvinde og ungdom:
Kvinde og ungdoms rækkerne administreres af DBU Sjælland. Læs mere her ...

Børnestævner:
3- og 5-mandstævnerne før den 10. maj aflyses eller udsættes til et senere tidspunkt. Her gælder det blot om at finde mulige løsninger, alt efter hvornår fodbolden igen kan sættes i gang. Her vil alternative stævnemuligheder blive tænkt ind i løsningsmodellerne.

Spørgsmål?

Tb 166X106 Ny2
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Hovedansvarsområde: Administration, Disciplinær sager, Kommunesamarbejde, Turneringsudvalg, 3- og 5-mandsstævner, Påsætning af dommere og udviklere akut 54 82 67 68 52 39 19 21
Jan Koch
Formand for turneringsudvalget Jan Koch