DBU Lolland-Falsters bestyrelse har på baggrund af en indstilling fra Turneringsudvalget besluttet følgende to scenarier:

  1. Hvis der åbnes op for at kunne spille turneringfodbold efter 10. maj 2020, vil herre senior turneringerne blive afviklet fra den 21. maj 2020 og frem til sidste weekend i juni 2020. Der vil altså være mulighed for to ugers træning før turneringen går i gang. Turneringerne vil være som enkelt turneringer. Op- og nedrykninger vil herefter ske som vi kender det, men dette er afhængigt af, om der sker op- og nedrykninger til og fra Sjællandsserien.
  2. Hvis der ikke åbnes op for turneringsfodbold fra 10. maj 2020, vil vi ikke kunne nå at afvikle en forårsturnering, hvorfor den så vil blive aflyst.

Op- og nedrykninger er fortsat afhængig af, om der sker op- og nedrykninger til og fra Sjællandsserien. I fald der skal ske op- og nedrykninger, vil det være efterårets resultater, der bestemmer dem.

Måtte I som klub have spørgsmål eller input omkring ovenstående bedes I rette dem til: tboj@dbulolland-falster.dk senest fredag den 8. maj 2020.

Service meddelelse:

Kvinde og ungdom:
Kvinde og ungdoms rækkerne administreres af DBU Sjælland. Læs mere her ...

Børnestævner:
3- og 5-mandstævnerne før den 10. maj aflyses. Her gælder det blot om at finde mulige løsninger, alt efter hvornår fodbolden igen kan sættes i gang. Her vil alternative stævnemuligheder blive tænkt ind i løsningsmodellerne.

Spørgsmål?

Tb 166X106 Ny2
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Hovedansvarsområde: Administration, Disciplinær sager, Kommunesamarbejde, Turneringsudvalg, 3- og 5-mandsstævner, Påsætning af dommere og udviklere akut 54 82 67 68 52 39 19 21