Det er ikke mere end et år siden, at Skatterådet hævede den skattefri befordringsgodtgørelse marginalt. Men nu falder taksterne igen, og det skyldes bl.a. forventningen om lavere benzinpriser i 2020.

- Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år. Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer, forklarer Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

For de mange frivillige trænere og ledere, som hvert år transporterer sig i klubbens tjeneste, betyder det et fald i taksten for kørsel op til 20.000 kilometer fra 3,56 kr. pr. kilometer i 2019 til 3,52 kr. pr. kilometer i 2020. For kørsel over 20.000 kilometer falder taksten fra 1,98 kr. pr. kilometer i 2019 til 1,96 kr. pr. kilometer i 2020.

Mens den skattefri befordringsgodtgørelse lider et lille nøk nedad, stiger satserne for skattefri godtgørelse for logi, kost og småfornødenheder. Det betyder, at klubberne kan udbetale mere til de frivillige, der har udgifter til natophold og diæter ved rejse. Makstaksten for natophold stiger fra 219 kr. pr. overnatning i 2019 til 223 kr. pr. overnatning i 2020. Taksten for diæter ved rejse med overnatning stiger fra 509 kr. pr. døgn i 2019 til 521 kr. pr. døgn i 2020.

De øvrige skattefri takster på områder som telefoni, internet, tøj og administration forbliver uændrede. Foreningerne kan her udbetale skattefri godtgørelse som i 2019, hvor taksterne blev hævet i januar måned.

Udbetaling af godtgørelse kan ske til frivillige ulønnede medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer, som yder bistand i en forenings skattefri virksomhed.

I 2020 lyder taksterne således: 

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.400 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.450 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.000 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:

I egen bil eller på motorcykel

Godtgørelse kan gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.

På egen cykel, knallert eller EU-knallert

0-20.000 km: 3,52 kr. pr. km. - over 20.000 km: 1,96 kr. pr. km.

0,54 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 


Rejse med overnatning (2020)

Til natophold Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller med maks. 223 kr. pr. overnatning
Diæter ved rejse med overnatning 521 kr. pr. døgn og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag


OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at din forening både kan give frivillige hjælpere, ledere og trænere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne pr. døgn reduceres med 78,15 kr. (15 %) for morgenmad og 156,30 kr. (30 %) for frokost og aftensmad.
Det er desuden værd at bemærke, at klubberne som frivillige arbejdsgivere kan vælge at udbetale beløb, som er mindre end de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelse er, at dækning af udgifter sker efter regning. Altså med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se også

Se mere på skat.dk
Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen (kilde: DIF) 
Læs mere på danskindustri.dk