I henhold til §9 i lovene indkalder DBU Lolland-Falster til det årlige ordinære Repræsentantskansmøde lørdag den 2. februar 2020, kl. 9.30 i Bangs Have, Maribo

Jvf. DBU Lolland-Falsters love § 11 fremgår det, at adgang til Repræsentantskabsmødet har de stemmeberettigede, som skal være anmeldt til DBU Lolland-Falsters Sekretariat senest 8 dage forud for Repræsentantskabsmødet.

Som en ekstra klubservice kan klubberne tilmelde sig elektronisk til Repræsentantskabsmødet - se nedenstående.

Klubberne bedes inden tilmelding læse § 9 - 15 i DBU Lolland-Falster`s love.

Dagsorden:
Findes ved at klikke her.

Tilmelding:
Elektronisk tilmelding er muligt via hjemmesiden ... klik her.

Forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lolland-Falsters Sekretariat i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Sekretariat i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Spisning:
Der er gratis frokost kl. ca. 12.30 for de tilmeldte klubrepræsentanter.

Find os på Facebook, hvor vi sætter fokus på endnu flere informationer og gode historier fra vores klubber.

Brug vores temaer på forsiden, hvor du selv kan vælge mellem forskellige temaer. Vi har i hvert tema samlet nyttige links fx "Årets repræsentantskabsmøde" osv ...

Spørgsmål?