DBU Lolland-Falsters bestyrelse, har på baggrund af en indstilling fra turneringsudvalget, besluttet at suspendere forårssæsonen for herrer senior fodbolden på Lolland-Falster. Forårsturneringen vil derfor ikke blive afviklet.

Vedrørende den kommende fodboldsæson efter sommerferien 2020 for lokale seniorrækker dvs. LF-serien og nedefter, foretages kun oprykning og ingen nedrykninger. Oprykninger sker på grundlag af resultaterne af efteråret resultater og turneringsreglerne øvrige regler. De endelige oprykninger fastsættes, når vi kender konditionerne på forårsturneringen for Danmarksserien.

Turneringsfodbold starter først op efter sommerferien.

M32-oldboys, M40-veteran, 8 mands-M40-veteran og 8 mands-M50-master starter først op efter sommerferien.

I løbet af næste uge udarbejder turneringsudvalget en ny turneringsstuktur, som herefter meldes ud til klubberne. DBU Lolland-Falster vil være behjælpelig hvis klubkampe ønskes afviklet efter den 8. juni 2020, hvis det kan tillades af myndighederne. Kampene vil ikke være tællende i turneringsregi.

Spørgsmål

Tb 166X106
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Indendørs U5-U12 5482 6768 5239 1921