Da vi ikke er helt sikre på, om forårsturneringen kan komme i gang, som planlagt pga. Corona virussen, vil turneringsudvalget løbende forholde sig til mulige forskellige scenarier på forårsturneringen.

I fald at turneringen vil kunne starte som planlagt, kan der være udfordringer omkring klargørelsen af banerne, da kommunerne har hjemsendt deres personale, både kamp- og træningsmæssigt. Ved eventuelt senere igangsættelse af turneringen, kan der være faktorer vi skal være opmærksomme på, som eks. flere kampe på kortere tid og/eller at vi spiller længere end vi plejer (tættere på sommerferien).

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, præcist hvornår vi kan komme i gang med forårsturneringen, udarbejder vi forskellige scenarier for afviklingen heraf. Det kan være, at vi bliver nødsaget til at træffe nogle drastiske beslutninger om turneringsafviklingen, men i fald det må kommer dertil, vil vi indkalde jer klubber til et møde (forudsat at vi må forsamles).

Når vi får en melding på, hvornår vi kan igangsætte turneringen, vil vi melde ud til jer klubber, hvorledes det vil påvirke turneringen konkret. 

Vigtige links:

Fælles nyhedsbrev fra DBU’s formand og DBU’s lokalunioner: Vi står i en alvorlig situation

Corona-virus: Status

Spørgsmål?

Tb 166X106 Ny2
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Hovedansvarsområde: Administration, Disciplinær sager, Kommunesamarbejde, Turneringsudvalg, Påsætning af dommere og udviklere akut 54 82 67 68 52 39 19 21