På et pressemøde 23. marts meddelte myndighederne, at nedlukningsperioden fortsætter til og med 13. april som følge af corona-krisen. Med de mange aflysninger og udsættelser er mængden af opgaver markant reduceret og derfor bliver medarbejdere i DBU Lolland-Falster hjemsendt gældende fra fredag 27. marts.

Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres arbejde, når krisen er overstået, og DBU Lolland-Falster kalder dem tilbage.

Nødberedskab
Medarbejderne i DBU Lolland-Falster har siden 12. marts arbejdet hjemmefra, og vi har siden igangsat en række tiltag for at understøtte vores medlemsklubber bedst muligt – under disse særlige omstændigheder.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Lolland-Falster fra i morgen fredag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket blandt andet indebærer, at man må forvente noget længere svar tider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden bliver alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende.

DBU Lolland-Falsters minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene. DBU Lolland-Falster kan fortsat kontaktes ved at sende mails eller ringe direkte til Thomas Bonde Jensen på mobil 5239 1921 eller mail: tboj@dbulolland-falster.dk

Spørgsmål?

Tb 166X106 Ny2
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Hovedansvarsområde: Administration, Disciplinær sager, Kommunesamarbejde, Turneringsudvalg, 3- og 5-mandsstævner, Påsætning af dommere og udviklere akut 54 82 67 68 52 39 19 21