Pige Fredagstraening Maj 2024

Pigedag

Stationstræning med fokus på spilforståelse/taktisk træning m. DBU-instruktør

Spilforståelsen implementeres i småspil med stop/frys situationer, hvor der samtales med spillerne om deres tanker for løsninger. Maksimalt 5:5-spil – Pigerne bliver inddelt aldersmæssigt på dagen.

Der bliver indlagt frugtpause samt er der åbent i B.1938's kantine.

Klubber kan godt tilmelde enkelte spillere, men hvis en klub stiller med fem spillere eller derover forventes der at være en træner som kan være stationsforstander.

ALLE piger i de pågældende aldre kan deltage uanset om man er medlem af en klub.

Tilmelding skal ske til undertegnede: sima@dbulolland-falster.dk, senest fredag d. 26/4-24.

Forside

Pigefodbold-univers

Besøg Lolland-Falsters pigeunivers 

Her er det pigefodbolden, der er i fokus, og alt som du vil kunne støde på handler om pigefodbold. 

De gode historier og meget mere ... her kan du læse den gode historie, se en video, finde inspiration i de forskellige projekter rettet imod pigefodbolden eller se hvilke aktiviteter, du kan få ud i din klub, for at fastholde og/eller tiltrække nye pigespillere.

Klik her ...

Spørgsmål

Simone 500X319
Koordinator Simone Hersleb Mathiasen