Denne nyhed er opdateret d. 30/10-2020

Sundhedsmyndighedernes krav til fodboldtræningen har vi oversat til fodboldsprog i protokollen.

Rengøring kræver tid mellem holdene
Det anbefales, at det øverste af banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes/rengøres en gang pr. time, dog senest efter hvert træningshold.

Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer nye hold ind i hallen, før alle andre hold har forladt den, og der er afsprittet/rengjort. Det betyder, at der skal lægges tid mellem træningsholdene, så det muliggør en afspritning/rengøring.

Ved futsaltræning og kampe er der naturligvis ingen bander, derfor kan man nøjes med at afspritte/rengøre målrammerne med samme tidsinterval.

Vigtig information om 1/2-bane-, futsal- og indendørsstævner

1/2-banestævne

 • Hvert hold må maks. have 6 spillere og 3 trænere.
 • Førstnævnte hold stiller en træner som kamp/baneleder. Bemærk at denne skal være en af de tre trænere.
 • Spillere der ikke er på banen i kamp, er at betragte som tilskuere og skal derfor så vidt muligt være siddende.
 • Der skal klædes om hjemmefra.
 • Alle hold skal selv medbringe egne overtræksveste.
 • Man må tidligst gå ind i hallen 10 minutter før første kamp.
 • Man skal forlade hallen hurtigst muligt efter holdet sidste kamp.
 • Grundet begrænset kapacitet i de fleste haller, skal evt. tilskuere/forældre holdes til et minimum og man skal altid følge hallens anvisninger.
 • Evt. tilskuere skal være placeret med min. 1 meters mellemrum, og være sidende på bænke eller stole.
 • Mundbind skal bæres af tilskuere så længe man går rundt eller står op.
 • Mundbind må fjernes når man sidder ned.
 • Udøvende (Spillere, trænere og officials) skal ikke bære mundbind under aktivitetet, men kun før og efter.
 • Børn under 12 år er undtaget for mundbind. 

Futsalstævner

 • Hvert hold må maks. være 7 spillere og 2 trænere. (U12 og yngre).
 • Hvert hold må maks. være 8 spillere og 1 træner (U13 og ældre).
 • Førstnævnte hold stiller en træner som bane/kampleder. Bemærk, det skal være en af de to trænere. I U12 påsætter DBUS dommer.
 • Spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.
 • Der skal klædes om hjemmefra.
 • Alle hold skal have egne overtræksveste med.
 • Man må tidligst gå ind i hallen 10 minutter før første kamp.
 • Man skal forlade hallens hurtigst muligt efter holdets sidste kamp.
 • Grundet begrænset kapacitet i de fleste haller skal evt. tilskuere/forældre holdes til et minimum og følge hallens anvisninger.
 • Tilskuere skal sidde ned på stole eller bænke med minimum en meters afstand.
 • Mundbind skal bæres så længe man går rundt eller står op. Det må tages af, når man sidder ned.
 • Udøvende (spillere, trænere, dommere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteten, men kun før og efter.
 • Børn under 12 år er undtaget.

Indendørsstævner

 • Hvert hold må maks. være 7 spillere og 2 trænere.
 • Førstnævnte hold stiller en træner som bane/kampleder. Bemærk, det skal være en af de to trænere.
 • Spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.
 • Der skal klædes om hjemmefra.
 • Alle hold skal have egne overtræksveste med.
 • Man må tidligst gå ind i hallen 10 minutter før første kamp.
 • Man skal forlade hallens hurtigst muligt efter holdets sidste kamp.
 • Grundet begrænset kapacitet i de fleste haller skal evt. tilskuere/forældre holdes til et minimum og følge hallens anvisninger.
 • Tilskuere skal sidde ned på stole eller bænke med minimum en meters afstand.
 • Mundbind skal bæres så længe man går rundt eller står op. Det må tages af, når man sidder ned.
 • Udøvende (spillere, trænere, dommere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteten, men kun før og efter.
 • Børn under 12 år er undtaget.

  Retningslinjer fra udendørs videreføres indenfor
  Ligesom udendørs er der disse generelle retningslinjer:

- Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp.

- Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter brug.

- Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.

- Drikkedunke må ikke deles med andre.

- Der bør ikke være fælles håndklæder.

- Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden træning og kamp starter. Det anbefales, at der i hallen er mulighed for at spritte hænder af.

- Alle forlader hallen, efter de har spillet deres sidste kamp, eller deres trænig er slut.

- Tilskuere skal sidde ned på de anviste pladser i hallen og følge hallens anvisninger

- Hold må tidligst gå ind i hallen 10. minutter før deres kamp/pulje starter

- Der er meget begrænset plads til tilskuere, så der skal ikke komme hele familier - Så få som muligt i hallen samtidig

- Klubben/holdet skal selv medbringe overtrækstrøjer. Da det ikke er muligt for hallen/spillestedet at vaske trøjerne under stævnets afvikling

Forsamlingsforbud og omklædningsbegrænsning
Derudover skal I naturligvis være opmærksomme på at overholde forsamlingsforbuddet ved idræts- og foreningsaktiviteter, som aktuelt er på max. 50 personer for personer på 21 år eller yngre, og 10 på personer 22 år og ældre.

I de fleste haller vil adgangsforholdene gøre, at det kan være smart evt. at tidsforskyde afgang fra og ankomst til træning mellem de forskellige træningsgrupper, så de ikke krydser hinanden.

OBS: Der er ikke dispensation fra forsamlingsforbuddet for tilskuere til træning, så disse vil tælle med i forsamlingen. Klubbens bestyrelse anbefales at tage stilling til, om der må være tilskuere til træningsaktiviteter.

Der skal fortsat være min. 4 m2 gulvareal pr. person i omklædningsrummene. Der skal skiltes med, hvor mange personer der må opholde sig i hvert omklædningsrum. I samarbejde mellem hal og klub kan det besluttes, at der f.eks. ikke gives adgang til omklædningsrum. DBU Sjælland opfordrer til at møde omklædt og klare badet hjemme i denne corona-periode.

Er der cafeteria i hallen, skal alle ikke-siddende bære mundbind.

Men når blot retningslinjerne overholdes, må vi gerne nyde at spille fodbold. Og er der noget vi har lært fra udendørs sæsonen, så er det, at det meste stadig kan lade sig gøre. Heldigvis.

Sådan håndterer i en positiv coronatest i klubben
Skulle uheldet være ude, og i oplever at have en person der får påvist smitte med covid-19 i klubben, så har DBU denne guide til hvordan sådan en situation håndteres bedst muligt. 

 

Nyttige links og telefonnumre

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 7020 0233

 • Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles Corona-hotline. Den kan også hjælpe med opsporing og rådgivning af nære kontakter på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning om corona-smitte, som man bør følge. 

Plakat til haller

DBU Bredde har fået produceret en plakat, som alle haller frit kan benytte. 

Hent plakaten her