Projekt TOP-center startede i januar 2018 som et ekstra træningstilbud for 600 drengespillere pr. årgang (U10-U12) med særlige forudsætninger.

Med projekt TOP-Center var den overordnede målsætning således at styrke U10-U12 miljøerne på tværs af dansk fodbold med henblik på at udbyde aktiviteter, der i højere grad end tidligere dækker hver enkelt spillers behov – uanset hvor i landet du bor.

Udover et umiddelbart løft af de udvalgte spillere fra U10-U12, er hensigten med projektet desuden at bidrage til at forbedre lokale fodboldmiljøer til glæde for alle spillere i en årgang. En målsætning, der ved projektets start blev beskrevet som en ”ringene i vandet” -vision, hvor de drengespillere, der ikke berøres direkte med ekstra træning, vil mærke afledte effekter fra projektet. Både gennem et løft af de enkelte spillere, men også gennem et løft af trænere og træningsmiljøet lokalt ude i klubberne.

Alle spillere skal med andre ord ses som individer med egne præferencer og behov, der skal kunne imødekommes gennem træning, påvirkning, udvikling og fastholdelse.

Evalueringens konklusioner 

I nedenstående podcast sætter PLAYMAKER, der er et videnssamarbejde mellem SDU, DBU og Divisionsforeningen, fokus på nogle af de mest fremtrædende konklusioner, som den nye evalueringsrapport er kommet frem til. Medvirkende Claus Frank Nielsen, projektleder i DBU, og David Kiær Nielsen, fodboldfaglig rådgiver i DBU Jylland. De er begge en del af del af følgegruppen omkring TOP-center-projektet og har været tæt på projektet gennem hele forløbet.

I podcasten taler de om de erfaringer, man har gjort sig i løbet af de seneste år. Undervejs kommer de ind på forskellige emner som udvælgelsesprocessen, udviklingen af børnespillere og udviklingen af den lokale børnetræning, ligesom de fortæller om de overordnede oplevelser af projektet og perspektiverne herfra.

Lyt til podcasten i din foretrukne podcast-app eller via linket her

Evalueringsrapporten fra SDU kan i sin helhed findes her.


Yderligere info:

Evalueringsrapporten er efterfølgende blevet diskuteret af TOP-center følgegruppen, der består af Teddy Pedersen (Formand, Talentudvalget), Bjarne Christensen (Formand, DBU Bredde Børn), Flemming Berg (Talentudviklingschef, DBU Elite), David Kiær (Børnefaglig Rådgiver, DBU Jylland), Claus Troelsen (Medlem, Talentudvalget) og Kristian Koefoed (Koordinator, DBU Bredde Børn). Denne diskussion har resulteret i dokumentet 'Følgegruppens Notat,' som du kan læse her.


Tidligere artikler og rapporter på Projekt Topcenter

Læs mere om TOP-Center-projektet på DBU’s website via dette link.

Læs den første statusrapport om TOP-center-projektet fra 2019 via dette link

Læs del-evalueringen af TOP-centret fra Syddansk Universitet via dette link

Lyt til en tidligere udgivet podcast om formålet med TOP-center-projektet via dette link