Et pilotprojekt i fodboldklubben ASA i Aarhus har givet særdeles gode erfaringer med fodbold for personer med demens. Nu bliver projektet landsdækkende med økonomisk støtte fra Sygeforsikringen "danmark" og TrygFonden.

Dermed bliver 15 kommuner over de næste tre år involveret i DBU Breddes tilbud til demensramte sammen med lokale fodboldklubber og Alzheimerforeningen.

Allerede nu har flere kommuner givet positive tilkendegivelser i forhold til at blive en del af projektet.

FC DEMENS: FORMÅL OG BAGGRUND

Projektets formål er at afbøde og lindre negative effekter af sygdomsudviklingen blandt personer med demens. Ved at etablere og tilbyde skræddersyede fodboldtilbud får de mulighed for at højne deres fysiske aktivitetsniveau og blive inkluderet og fastholdt i et af samfundets stærke fællesskaber - foreningsidrætten. Forskning viser, at dette styrker deres identitetsfølelse, livskvalitet, aktive medborgerskab og generelle helbred, som ellers kan være udfordret som følge af demenssygdommen.

Når man bliver ramt af demens, har man stadig meget, man kan og gerne vil. Men man kan nemt blive koblet af bl.a. foreningslivet på grund af manglende forståelse og støtte. Her kan FC Demens være med til at danne en tryg ramme om at dyrke fællesskabet. Susann Krebs, Alzheimerforeningen

Fodbold som aktiv medicin
Det primære mål med FC Demens er at forebygge sygdommens følgevirkninger for de ramte ved at styrke deres mentale sundhed og øge deres fysiske aktivitetsniveau.

Mennesker med demens kan sagtens leve et aktivt liv. Det er dog en fordel for målgruppen at holde fast i fysiske aktiviteter, som de allerede kender (kilde: Nationalt Videnscenter for Demens).

- Med fodbolden som den største idrætsgren i Danmark, opstår der nogle særlige og fordelagtige muligheder i forhold til at udvikle et nationalt motionstilbud til mennesker med demens. De får mulighed for at være med i et fællesskab, hvor de får rørt sig, og det er godt for deres velbefindende og livskvalitet, siger Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden.

Frirum for spillere og pårørende
På det mentale område giver FC Demens målgruppen et nyt og meningsgivende fællesskab, som modvirker ensomhed samt styrker den livskvalitet og identitetsfølelse, som ellers kan være truet af sygdommens fremmarch.

- Fysisk træning kan være med til at genskabe minder og følelser, og endda forebygge forværring af demenssygdommen, og dermed styrke livskvaliteten og sundheden for den berørte gruppe mennesker og deres pårørende. Derfor er Sygeforsikringen "danmark"s donation og partnerskab med DBU om FC Demens et bidrag med både hjerte og fornuft, lyder det fra Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

Demens Infografik Incidens Final

Pårørende betragtes som en vigtig ressource i FC Demens. Der kan f.eks. være behov for hjælp til transport og til at huske udstyr og informationer. Træningen må dog ikke blive en byrde, da de pårørende i forvejen ofte er under massiv belastning. Ambitionen er, at FC Demens skal være et frirum – både for spillere og pårørende.

- Når man bliver ramt af demens, har man stadig meget, man kan og gerne vil. Men man kan nemt blive koblet af bl.a. foreningslivet på grund af manglende forståelse og støtte. Her kan FC Demens være med til at danne en tryg ramme om at dyrke fællesskabet, forklarer Susann Krebs fra Alzheimerforeningen, som er DBU Breddes projektpartner.


Faglighed og foreningsliv hånd i hånd

I første omgang bliver det kommuner og fodboldklubber, der skal drive projektet, men de står naturligvis ikke alene.

I ryggen har de nemlig DBU Bredde, der koordinerer og sikrer den korteste vej til støtte og backup.

Den faglige sparring og bistand til projektet sikres via et Advisory-board bestående af repræsentanter fra DBU og DBU Bredde, Alzheimerforeningen samt eksperter indenfor demensområdet, herunder bl.a. Jesper Lundbye-Jensen fra Institut for Idræt & Ernæring og Center for Holdspil & Sundhed ved Københavns Universitet.

Demens Infografik Prævalens

FAKTA OM DEMENS

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion, og viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Demens rammer oftest ældre
personer, men nogle demenssygdomme ses helt ned i 40-årsalderen. Omkring 87.000 personer i Danmark lider af demens, og som resultat af den voksende ældrebefolkning forventes dette antal at være fordoblet i 2050.