I 21-punktserklæringen fra 5. april 2013, som sætter rammerne for samarbejdet mellem DFU og DBU er der anført: ” Dommernes, udviklernes m.fl. skattefri omkostningsgodtgørelse indeksreguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudvikling for privat ansatte indtil det til enhver tid gældende skattefri loft nås”.

Spillereglerne for reguleringen er yderligere uddybet i det såkaldte Udmøntningsnotat fra 2014, som er underskrevet af såvel DFU som af DBU Breddes lokalunioner. I dette notat beskrives bl.a., hvad der skal ske, hvis skatteloftet nås.

Det har været kendt længe, at satsen for en 90 minutters kamp er tæt på skatteloftet. Derfor har DBU allerede i foråret 2021 kontaktet DIF, som på vegne af alle idrætsdommere i Danmark rettede henvendelse til Skatterådet, som fastsætter taksterne for omkostningsgodtgørelse for frivillige herunder idrætsdommere.

Efter Skatterådets møde i november 2021, har vi via DIF fået besked om, at Skatterådet besluttede, at satsen for idrætsdommere fortsat er 250 kr. pr. kamp/500 kr. pr. dag. Se link til bekendtgørelsen nedenfor.

Den årlige regulering
Det er kun 90 minutters kampe, der rammer skatteloftet. Alle andre kampe reguleres med taksten.

I år er der reguleret med 2,5% jævnfør 21-punktserklæringen, en regulering der som udgangspunkt betyder, at minuttaksten for en 90 minutters 11:11 kamp stiger fra 2,74 kr. til 2,81 kr.

En sådan stigning medfører som udgangspunkt, at godtgørelsen for en 90 minutters 11:11 kamp stiger 6 kr. fra sidste års 247 kr. til 253 kr. hvilket overstiger Skatterådets ramme på kr. 250 pr. kamp.

Derfor fastsættes reguleringen – i henhold til aftalen mellem DFU og DBU - specifikt for 11:11 kampe af 90-minutters varighed til 250 kr., altså en stigning på 3. kr. i forhold til sidste år, indtil en evt. regulering af skatterådets ramme for omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere.

DBU Bredde opkræver omkostningsgodtgørelsen fra klubberne på vegne af dommeren, så hele beløbet går videre til dommeren. For at undgå skattepligt af hele beløbet, er det meget væsentligt, at taksten pr. kamp overholdes.

Link til bekendtgørelsen

Den fulde dommergodtgørelsesoversigt
Den komplette oversigt over dommergodtgørelsen, fordelt på spilleform, række, aldersgruppe osv. finder du nedenfor