Fantastisk Fodboldstart for piger” er et forløb, der har til formål at understøtte klubberne i opstarten af pigehold. Forløbet afvikles i samarbejde med DBU og består af et forberedelsesmøde efterfulgt af en ugentlig træning i fem uger, hvor både piger og forældre tages godt imod på banen og i klubben.

Det er af stor vigtighed, at projektet forankres i klubbens bestyrelse/pigeudvalg, så klubben er motiveret til at gentage opstartsforløb for piger hvert eneste år, enten selv eller med hjælp fra DBU.

Ønsker din klub at starte nye pigehold, men er i tvivl om, hvordan i skal gribe det an, eller kniber det med tiden? Så kan i ansøge om forløbet "Fantastisk Fodboldstart for piger", men I skal være hurtige.

Hvad koster det? Forløbet ”Fantastisk Fodboldstart for piger” koster  kr. 2.000,- 

Skal din klub være med og nyde godt af dette SUPER gode tilbud? Hvis ja, så send et mail til Maibritt Mathiasen, gerne i dag. 

Fantastisk Fodboldtraening For Piger Begivenhed Fantastisk fodboldstart for piger