DBU Lolland-Falsters bestyrelse har på deres møde 2. marts 2021, drøftet et udkast fra
turneringsudvalgsformanden og administrationen. Bestyrelsen har godkendt at sende følgende
omkring turneringsafviklingen for foråret 2021 til høring hos klubberne:

Under forudsætning af at forsamlingsforbuddet bliver hævet *, således at vi kan afvikle 11-mands
kampe indenfor "normale" rammer, senest pr. den 6. april 2021, vil vi afvikle de manglende kampe
fra efteråret, med senest afviklingsdato søndag den 18. april 2021. De manglende kampe fra
efterårsturneringen vil blive dato og tidsfastsat af DBU Lolland-Falster.

* Regeringen har hævet forsamlingsforbuddet til 50 personer for den organiserede idræt gældende fra 22. marts 2021 [opdateret 20-03-2021].

Jer klubber må benytte de spillere I havde til jeres rådighed i efterårsturneringen - dette betyder,
at spillere der måtte have skiftet klub imellem tiden, ikke må benyttes I de manglede
efterårsturnerings kampe. Spillere der har skiftet klub, mellem efterårsturneringen 2020 og
forårsturneringen 2021, må først benyttes når forårsturneringen igangsættes pr. 30. april 2021.

HUSK - At I allerede nu kan træne med op til 25 pr. træning. Link til fodboldens Corona-regler.

Administrationen udarbejder turneringsprogrammerne i perioden: 18. april 2021 - 23. april 2021. I
vil modtage turneringsprogammerne fredag den 23. april 2021.

Turneringerne vil blive igangsat i weekenden i uge 17 - 30. april - 2. maj 2021.

Herunder følger strukturen:

LF-serien:

Der spilles op- og nedrykningsspil:
Der spilles med 6 hold i oprykningsspillet, der afvikles som en dobbelt turnering.
Der spilles med 8 hold i nedrykningsspillet, der afvikles som en dobbelt turnering.

Serie 1:

Der spilles op- og nedrykningsspil:
Der spilles med 6 hold i oprykningsspillet, der afvikles som en dobbelt turnering.
Der spilles med 6 hold i nedrykningsspillet, der afvikles som en dobbelt turnering.

Serie 2:

Der spilles op- og nedrykningsspil:
Der spilles med 6 hold i oprykningsspillet, der afvikles som en dobbelt turnering.
Der spilles med 6 hold i nedrykningsspillet, der afvikles som en dobbelt turnering.

For alle kampe gælder, at DBU Lolland-Falster fastsætter kamp dato og tidspunkt. Efter at
turneringsprogrammerne er meldt ud, vil jer klubber have mulighed for (efter gensidig aftale) at
flytte kampe uden at skulle betale gebyr herfor, i perioden: 23. april 2021 - 7. maj 2021.

Kvalifikationskampe:

Følgende to kval. kampe til serie - 2 skal afvikles:
NFB - Halsted hus
(vinder af: Errindlev – Væggerløse) - Systofte

DBU Lolland-Falster fastsætter spillested, kamp dato og tidspunkt.

I fald det ikke bliver muligt at afvikle 11-mands kampe efter den 6. april 2021, vil vi fra DBU
Lolland-Falster opstille et nyt forslag til turneringsafvikling.

Jer klubber vil have mulighed for at give jeres input på ovenstående udmelding til og med
søndag den 15. marts 2021 på: tboj@dbulolland-falster.dk. Efterfølgende vil vi træffe en endelig
beslutning.

Vi i administrationen har afsat nedenstående tidsrum, hvor vi vil være til rådighed for spørgsmål
omkring turneringerne:

Lolland klubberne: mandag den 8. marts 2021 kl. 9.00 - 14.00
Guldborgsund klubberne: tirsdag den 9. marts kl. 9.00 - 14.00

I fald I måtte være forhindret i at kontakte os i den angivne tidsperiode, er I velkommen til at
sende os en mail med, at I gerne vil kontaktes i forhold til jeres turnerings spørgsmål.

Spørgsmål?

Tb 166X106 Ny2
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Hovedansvarsområde: Administration, Disciplinær sager, Kommunesamarbejde, Turneringsudvalg, 3- og 5-mandsstævner, Påsætning af dommere og udviklere akut 54 82 67 68 52 39 19 21
Jan Koch
Formand for turneringsudvalget Jan Koch