Dagsorden udsendes senere, men vil indeholde:

Kort opsummering af børnefodbold strategien for nye klubber, der deltager.

Opfølgning af mødet den 23.11.2021 om vores børnefodbold strategi, hvor 14 klubber deltog.

Børneudviklingstræner.

Mere detaljeret dagsorden kommer tættere på mødet den 18/1-2022.

TILMELDING: Senest den 13/1-2022 klokken 12.00 med klub og antal deltagere til maim@dbulolland-falster.dk

Spørgsmål

Mn 166X106 Ny2
Koordinator Maibritt Mathiasen
Hovedansvarsområder: Fællesturneringer med DBU Sjælland, 11 og 8 mandsturneringer, Dommerpåsætning, Vinterbold, Kampflytninger, Turneringsbestemmelser, Holdkort support, Kluboffice support, Dommertest/kurser, Intern og ekstern kommunikation, Sociale medier, Ad-hoc opgaver, Børne- og ungeudvalg, Mødekoordinering 54 82 67 68 50 85 05 26
Mm 166X106
Formand for børne- og ungdomsudvalget Mogens Mika