For blot 3. gang i 30 år har skatterådet besluttet ekstraordinært at hæve satsen for befordringsgodtgørelse samt kørselsfradraget. Det sker som en konsekvens af stigende benzinpriser.

Befordringsgodtgørelsen dækker i fodboldens verden over den kompensation det er muligt at få skattefrit udbetalt af sin forening eller som dommer i forbindelse med kørsel til kampe.

To stigninger i befordringsgodtgørelsen
I befordringsgodtgørelsen skelnes mellem om der køres over eller under 20.000 km. årligt, og dermed er der også 2 takster for befordringsgodtgørelsen. Begge disse stiger med den ekstraordinære forhøjelse.

Det betyder, at for de første 20.000 kørte km. stiger befordringsgodtgørelsen fra 3.51 kr. til 3.70 kr. Altså en stigning på 19 øre.

Skal man have befordringsgodtgørelse for mere end 20.000 km. hæves befordringsgodtgørelsen fra 1.98 kr. til 2.16 kr. altså med 18 øre.

Gældende fra d. 1. maj 2022
Stigningen i befordringsgodtgørelsen træder i kraft d. 1. maj 2022 og vil derfra blive implementeret i afregningen i forbindelse med dommerpåsætning.

Det betyder at, de danske fodbolddommere vil opleve en stigning i deres befordringsgodtgørelse og klubberne vil samtidig opleve en stigning i det samlede beløb, der er forbundet med dommerpåsætning af deres kampe.

Udbetaler man som klub befordringsgodtgørelse til sine frivillige, vil det ligeledes være fra denne dato, at det er muligt at hæve den befordringsgodtgørelse, man udbetaler. Her er det dog vigtigt at nævne, at  taksten for befordringsgodtgørelse er en maksimumssats, og dermed er det muligt at udbetale mindre end den maksimale takst pr. km.