Da perioden for vores nuværende udvalgs- og faggruppe medlemmer udløber nu, vil vi gerne give alle interesseret en mulighed for at søge ind i ét eller flere af vores udvalg og/eller faggrupper.

Det er meget vigtigt for DBU Lolland-Falster, at vi har nogen aktive og kompetente udvalg og faggrupper, der arbejder for at skabe aktiviteter og udvikle vores union, således at det vil være attraktivt for alle at spille fodbold eller være en del af det frivillige arbejde i fodboldklubberne på Lolland-Falster.

Længere nede på denne side kan du læse mere om vores udvalg og gruppe. Dette skulle meget gerne give et overblik for jer, der måtte være interesseret i at ansøge. 

Måtte du have brug for at stille spørgsmål eller få afklaret noget specifikt er du meget velkommen til at kontakte vores administrationschef:

 

Det får du som medlem af en gruppe eller udvalg

Som frivillig hos DBU Lolland-Falster bliver du først og fremmest en del af et passioneret netværk af fodboldfrivillige fra hele Lolland-Falster, og du får en mulighed for at gøre en kæmpe forskel for de knap 6.000 aktive børn-, unge og ældre fodboldspillere, de mange frivillige ildsjæle i DBU Lolland-Falsters  medlemsklubber, og/eller de mange dommere der dømmer i DBU Lolland-Falsters rækker.

Derudover tilbyder vi blandt andet sociale arrangementer, DBU-tøjpakke, kørselsgodtgørelse samt en række andre goder.

Din profil

Det vigtigste parameter for DBU Lolland-Falster, hos en ansøger, er en velvillighed og et engagement, som personen ønsker at gøre gældende som udvalgs-/gruppemedlem.

Tidligere erfaring fra en klub samt en viden om hverdagen i fodboldklubberne, er en stor fordel.

Om det så er som tidligere spiller, nuværende træner, dommer, bestyrelsesmedlem, forælder eller noget helt femte, er ikke afgørende, men blot et af mange parametre som eventuelle kandidater vurderes ud fra, i en evt. udvælgelsesproces.

Medlemsudvælgelse

For at opnå størst muligt diversitet og bred repræsentation fra hele fodbold-Lolland-Falster, så benyttes følgende kriterier for udvælgelse af medlemmer til udvalgene og grupperne:

 • Diversitet i medlemmernes klubber (størrelse, alders- og kønsmæssig fokus og lignende)
 • Diversitet i medlemmernes personlige egenskaber (køn, alder, erfaring og lignende)
 • Geografisk spredning i DBU Lolland-Falsters område

Udvalg og faggrupper sammensættes af 5-7 personer, og udvalgs- og faggruppemedlemmerne sidder i en 2 årig periode.

Ansøgning

Ansøgninger til nedenstående udvalg og grupper skal sendes til Thomas Bonde Jensen på mail til tboj@dbulolland-falster.dk senest fredag den 25. februar 2022 kl. 12.00.

Send din ansøgning senest fredag d. 25. februar 2022 kl. 12

Børn og ungeudvalg

Udvalget arbejder indenfor områderne:

 • - Piger
 • - Børn
 • - Unge
 • - Ad hoc

Udvalget referer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer der har en stor interesse og indsigt i børne og ungdomsfodbold.
Udvalgsmedlemmerne må meget gerne være kreative og idérige, således at der kan skabes så mange spændende aktiviteter for børn og unge som overhovedet muligt. Derudover må man meget gerne tage aktiv del i de aktiviteter der sættes i gang. 

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Lov- og disciplinærudvalg

Udvalget behandler indkomne protester der måtte blive indsendt af klubberne på Lolland-Falster. Det er administrationens vurdering om en protest skal behandles i Lov- og disciplinærudvalget, hvilket typisk vil være ved forseelser der udløser karantæner udover tre spilledage.  

Udvalget referer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer der har en stor interesse og indsigt i at fortolke DBU Lolland-Falsters love og regler.
Vi søger meget gerne klubpersoner, hvilket medfører at man i fald det er ens egen klub der skal træffes beslutninger om, skal man erklære sig inhabil i netop den sag.

Tidsforbruget afhænger af hvor mange protester der indløber, hvor det gennemsnitlige antal sager hen over de sidste fire år, har været 4 sager om året.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Dommerudvalg

DBU Lolland-Falsters dommerudvalg er det koordinerende udvalg for DBU Lolland-Falsters øvrige dommerfaglige aktiviteter.

Udvalget sammensættes af 5-7 personer, og udvalgsmedlemmerne sidder i 2 år ad gangen.

Udvalget referer til bestyrelsen.

Dommerudvalget har følgende arbejdsopgaver:

 • Være koordinerende for alle DBU Lolland-Falsters dommerfaglige aktiviteter.
 • Bidrage til kommunikationen til dommerne, vejlederne og udviklerne.
 • Udvikle dommerområdet.
 • Opfange trends og tendenser.
 • Står for dommernes indrangering

Profil på kandidater
Til udvalget søges personer, der er analyserende, nytænkende, besidder sociale kompetencer samt aktivt søger dialog med de dommerne på Lolland-Falster.

Du skal regne med et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Turneringsudvalg

Udvalget arbejder med følgende områder:

 •  Turneringsfodbold for herre senior
 •  Motionsfodbold
 •  Stævner
 •  Futsal
 •  Indendørs

Udvalget referer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer der har en stor interesse og indsigt i herrer senior fodbolden, motionsfodbolden og damefodbolden. Ligeledes må udvalgsmedlemmerne meget gerne være kreative og idérige, således at der kan skabes så mange spændende aktiviteter som overhovedet muligt indenfor ovenstående områder.

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Kommuneudvalg

Til udvalget søges personer der har en stor interesse og indsigt i aktiviteter der kan skabes i samarbejde med vores to kommuner og det Schleswig-Holstenske Fodboldforbund. Endvidere skal der arbejdes på at DBU Lolland-Falster kan indgå nye Velfærdsalliancer med begge kommuner for en ny periode gældende fra den 1. januar 2023.

Udvalget referer til bestyrelsen.

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Banegruppen

Banegruppens aktiviteter er pt. koncentreret i Guldborgsund Kommune. Det er et ønske, at der kan oprettes en Banegruppe i Lolland Kommuner indenfor det kommende år.

Banegruppen refererer til Kommuneudvalget.

Til gruppen søges personer der har en stor interesse og indsigt i aktiviteter der kan sikre at fodboldbanerne har den højst mulige standard på landsplan. Endvidere rådgiver gruppen kommunen i forhold til indkøb til de respektive klubbers anlæg (mål, lysanlæg, hegn mm). Gruppen er unik, idet den er den eneste af sin art på landsplan.  

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Udviklingsudvalg

Til udvalget søges personer der har lyst til at arbejde med udviklingsopgaver og -projekter som f.eks. klubservice, frivillighed, netværksfora, samarbejder og alternative klubtilbud som f.eks. e-sport. Her kan idéer udvikles til gavn for og understøtning af klubberne som organisatorisk grundlag for fodboldaktiviteter på Lolland-Falster.

Til udvalget søges personer der har en stor interesse i bl.a. klubbernes daglige drift og ledelse herunder rekruttering og fastholdelse af frivillige til alle klubopgaver. Her er mulighed for at udvikle redskaber eller projekter, som kan bidrage til stærkere klubledelser, flere frivillige og fællesskaber på tværs af klubber på Lolland-Falster.

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Uddannelsesgruppe 

Uddannelsesgruppen skal sikre relevante og attraktive kursus- og uddannelsestilbud mv. til klubledelser, trænere og andre frivillige til gavn for klubarbejdet og fodbolden på Lolland-Falster. Uddannelsesønsker indmeldes fra øvrige udvalg, og der vil derfor være relevant tværgående dialog mellem DBU Lolland-Falsters øvrige udvalg for at dække alle uddannelsesbehov.

Uddannelsesgruppen refererer til Udviklingsudvalget.

Til gruppen søges personer som vil planlægge og arrangere kurser, uddannelsesforløb, seminarer o.l. evt. i samarbejde med øvrige relevante udvalg.

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Du skal forvente et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse ud fra ovenstående kriterier.

Udvalget referer til bestyrelsen.