En børnepolitik er et sæt retningslinjer eller færdselsregler i klubben, som sikrer, at børnene til enhver tid færdes i et trygt miljø. Den hjælper til, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til, og på den måde hjælper en børnepolitik med at sikre sunde trivselsmiljøer.

I Billund IF har de, som mange andre klubber, indtil nu haft en form for klubhåndbog. Denne har indeholdt mange af de elementer, som også indgår i klubbens nye børnepolitik. Klubben er næsten i mål med deres egentlige børnepolitik. Den mangler kun lige lidt sparring fra deres klubrådgiver samt en egentlig godkendelse fra klubbens samlede bestyrelse.

- Som fodboldklub i børnenes hovedstad og med mange børn i klubben med forskellige nationaliteter, vil vi rigtig gerne stå stærkt på lige netop børnefodbolden. Vi ønsker at blive en DBU Børneklub, og det har ligesom været anledningen til, at vi har lavet en opdateret og ny børnepolitik, forklarer klubbens nye børneudviklingskonsulent Michael Baltzer Fløe Nørgaard.

 

Ny webvejledning kan være til alle klubbers hjælp

DBU Børnefodbolds nye webbaserede vejledning er ment som en hjælp til alle fodboldklubber – store som små – der ønsker at arbejde med at lave en børnepolitik. Vejledningen giver hjælp til at gøre sig relevante overvejelser, så der kan laves en hensigtsmæssig børnepolitik, der passer til den enkelte klub.

I Billund IF startede de arbejdet med børnepolitikken i bestyrelsen og nedsatte derefter et udvalg, der skulle arbejde videre med politikken. Udvalget har på særligt planlagte udviklingsaftener arbejdet med politikken. De har taget udgangspunkt i klubbens tidligere håndbog og særligt i børnepolitikvejledningen fra DBU.

- Vejledningen har givet os rammerne samt inspiration til sunde diskussioner i arbejdsgruppen. Den har gjort det lettere for os at udarbejde vores egen nye børnepolitik. Vi har trykprøvet flere hypotetiske cases, som har resulteret i et gennemarbejdet grundlag for de forskellige punkter i børnepolitikken, forklarer Michael Baltzer Fløe Nørgaard fra Billund IF.

Såfremt den nye børnepolitik endeligt godkendes i klubbens bestyrelse på et møde i slutningen af februar, har klubben planer om at præsentere den på en kommende trænersamling inden opstart til den kommende sæson, hvor alle trænere også vil blive opfordret til at medbringe den til opstarts- og forældremøder på de enkelte hold. På den måde er det meningen, at børnepolitikken kommer ud til alle medlemmer og frivillige i klubben. Derudover vil den også blive offentligt tilgængelig, så så mange som muligt kender til klubbens børnepolitik.