”Fremtidens Trænere” er en ny storstilet indsats, som DBU lancerer i partnerskab med Forenet Kredit. Målsætningen er at uddanne 240 flere unge trænere om året indtil 2025.

”Fremtidens Trænere” er et nyudviklet uddannelsesforløb af et års varighed, hvor 240 udvalgte unge på landsplan deltager i et forløb, hvor de først og fremmest skal gennemføre både UEFA C1 og UEFA C2-træneruddannelserne. Samtidigt får de unge helt unikke oplevelser i form af besøg i både herre- og kvindelandsholdslejrene med mulighed for at overvære en træning og få inspiration af de to landstrænere Kasper Hjulmand og Lars Søndergaard. Der bliver desuden oprettet lokale netværksgrupper for de unge trænere, der skal sikre, at alle bliver en del af et socialt fællesskab, med mulighed for at hygge sig og sparre med ligesindede.

Et partnerskab der skal understøtte og udvikle dansk fodbold

- Vi ved, at unge og dygtige trænere kan motivere endnu flere til at spille fodbold og på den måde være med til at styrke klubberne på tværs af hele Danmark. Derfor er vi er stolte over, at vores partnerskab med Forenet Kredit kan bidrage i så høj grad til udviklingen af breddefodbolden, siger Jakob Jensen, administrerende direktør i DBU.


- Vores partnerskab med DBU skal understøtte og udvikle dansk fodbold og det aktive lokale foreningsliv i hele landet. Og derfor er vi stolte af at have været med til at udvikle og støtte op om det nye trænerkoncept ”Fremtidens Trænere”. Ambitionen er at bidrage aktivt til, at dansk fodbold i fremtiden får endnu flere dygtige kvinde- og herretrænere på alle niveauer fra forening til landshold, der kan styrke sammenhængskraften og fastholde børn og unges lyst til at spille fodbold, fortæller direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen.

 

Har din klub én eller flere unge trænere, der skal indstilles til forløbet?

Fra onsdag den 2. marts 2022 har fodboldklubber i hele landet mulighed for at indstille deres unge frivillige trænere i alderen fra 13 til 20 år til uddannelsesforløbet ”Fremtidens Trænere”. Muligheden for at indstille unge trænere slutter søndag den 20. marts 2022. Herefter udvælges der 240 deltagere til at deltage i dette års forløb.

Når indstillingen åbner onsdag den 2. marts, vil det være muligt at læse meget mere på vores hjemmeside.

Det er klubben, som indstiller de unge trænere, og træneren forpligter sig til at gennemføre hele forløbet, som består af både UEFA C1 og UEFA C2 i løbet af det samme år. I 2022 vil C1-kurserne vil blive afviklet i april-maj og C2-kurserne i september-oktober.

Hvad kræver det at indstille trænere?

  • Trænerne som indstilles, skal være mellem 13 og 20 år
  • Trænerne skal være tilknyttet et hold i klubben, f.eks. som assistenttræner eller ungtræner med ansvar for et hold
  • Det er kun klubber, som kan indstille trænere
  • Der skal være en tovholder fra klubben, som er kontaktperson, og fungerer som bindeled mellem DBU og de indstillede trænere

Hvad får deltagerne?

  • UEFA C1 og C2-træneruddannelse
  • Besøg i både herre- og kvindelandsholdslejren og inspiration fra landstrænerne
  • Tøjpakke og andre materialer, lavet specielt til ”Fremtidens Trænere”
  • Et netværk med andre unge trænere 

 

"Fremtidens Trænere" er støttet af Forenet Kredit, og derfor koster det kun 875 kr. pr. træner at deltage i forløbet. 

Der er kun 240 pladser på forløbet hvert år, og derfor kan man ikke være sikker på at blive udvalgt. Udvælgelsen af trænere, vil ske ud fra antallet af indstillede trænere, et ønske om stor geografisk spredning samt en ambition om en ligelig kønsfordeling. 

Deadline for indstilling af trænere til deltagelse er søndag den 27. marts 2022.  

Efter planen vil tovholderne i klubberne inden for 1-2 uger efter fristens udløb få information om, hvorvidt de indstillede trænere er blevet udvalgt til forløbet. 

 


Indstillingen af unge trænere åbner onsdag den 2. marts 2022, hvor det vil være muligt at læse meget mere på vores hjemmeside, så hold dig opdateret her. 

3000X840 1