Det hurtige overblik over ændringer i fodboldloven fra d. 1. juli 2022

Fem udskiftninger og en i forlænget spilletid i § 3 turneringer+

Forsøgsordningen med fem udskiftninger ved tre spilstop (pausen undtaget) gøres permanent i §3 turneringer

I pokalkampe med forlænget spilletid gives én ekstra udskiftning og ét ekstra spilstop. Ubrugte udskiftninger kan overføres. Dette gælder også udelukkende for § 3 turneringer.

Official i straffesparkskonkurrence+

I fodboldloven gældende pr. 1. juli 2022, præciseres det at en official på bænken kan advares/udvises under straffesparkskonkurrencen.

Berøven af oplagt scoringsmulighed af målmanden+

En målmand kan ikke begå en berøven af oplagt scoringsmulighed ved en forseelse med hænderne mod bolden i eget straffesparksfelt.

Det vil typisk være ved gentagelsesspil eller tilbagespil til målmanden.

Det er en tydeliggørelse af ændringen, fra sidste års fodboldlov.

Målmandens placering ved straffespark+

Ved sparkets udførelse skal mindst én fod være på mållinjen  eller i luften i flugt med linjen.

Den anden fod må godt være bag mållinjen, på mållinjen og foran mållinjen.

Men ikke begge fødder foran linjen eller bag den.

Benskinner+

En benskinne skal være af passende materiale og give en rimelig grad af beskyttelse. Det vil sige, at den principielt skal dække hele skinnebenet, og den skal være helt dækket af strømperne.

En benskinne er designet til at være en benskinne: ingen søndagsaviser, omvendte grydeskeer, pølsebakker, ipad-covers e.l. 

Vi ved, at det er svært, når man kan se noget andet i de store ligaer hver weekend. 

Tildækning af smykker i breddekampe er gjort permanent+

Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for ham/hende selv eller andre.

Dog tillades det i kampe omfattet af fællesreglementet, der er alle kampe med undtagelse af kampe i § 3 turneringer, at spillere kan tildække smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt dommeren vurderer, at denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. 

I modsat fald skal de pågældende spillere forlade banen –  indtil forholdet er bragt i orden.


I august 2022 udkommer den nye fodboldlov, og i den vil det være muligt at læse de ganske få ændringer, der i år er indskrevet i fodboldloven. Det er ikke usædvanligt med de få ændringer i et herre-VM år, tværtimod er det mere reglen end undtagelsen.

I år er det officials, målmanden, benskinner og smykker, der primært berøres af ændringerne.

I denne forbindelse er det også centralt at nævne, at det er op til spillerne og trænerne selv, at holde sig opdateret omkring fodboldloven.

Ændring i § 3 spillerne - gælder kun for § 3 turneringer
I seneste sæson var det i de såkaldte § 3 turneringer, på forsøgsbasis, muligt at benytte op til 5 udskiftninger fordelt på 3 spilstop. Dette forsøg gøres nu permanent, men igen kun i § 3 turneringer. 

§ 3 turneringer omfatter:
1. Danmarksturneringer i fodbold (Herre-DM)
2. Danmarksturneringen i kvindefodbold (Kvinde-DM)
3. Danmarksserien for herrer (Herre-DS)
4. DBU's Landspokalturnering for herrer (Herre-LP)
5. DBU's Landspokalturnering for kvinder (Kvinde-LP)
6. Danmarksturneringen i herreungdomsfodbold (Ungdoms-DM)
7. Danmarksturneringen i pigeungdomsfodbold (Pige-DM)
8. DBU's Landspokalturnering for M +32 (M + 32-LP)
9. DBU's Landspokalturnering for M +40 (M +40-LP)
10. Danmarksmesterskabet i Futsal (DM i Futsal)

Ændring i § 3 spillerne
I § 3 er der yderligere en ændring, som dog i modsætning til ovenstående vedrører alle rækker.

Det præciseres nemlig nu, at en official på bænken kan advares/udvises under straffesparkskonkurrencen. 

Ændringer i § 4 Spillernes udstyr
Benskinner
Igen i år er der fokus på spillernes sikkerhed, og derfor er benskinnen igen genstand for en præcisering. 

Fremover vil det hedde sig at en benskinne skal være designet til at være en benskinne, og dermed kan aviser, pølsebakker, notesblokke eller andet, der ikke er designet til at være en benskinne, ikke gøre det ud for en sådan. 

Som i seneste fodboldlov hedder det sig også at benskinnen skal være lavet af passende materiale og yde en rimelig grad af beskyttelse. Det vil sige, at den principielt skal dække hele skinnebenet, og så skal den være dækket af strømperne. 

Det kan være svært, når man kan se noget andet i de store ligaer hver weekend, men det er for spillernes egen skyld. 

Smykker
Den seneste sæson har det, på forsøgsbasis, været tilladt i DBU Bredde kampe at tape smykker ind, forudsat at dommeren vurderer at de ikke udgør en fare for andre eller spilleren selv.

Dette gøres nu permanent, og dermed er det fremadrettet tilladt, hvis dommeren vurderer at det ikke udgør en fare, at ind-tape smykker. 

Her er det også vigtigt at understrege at vurderer dommeren at smykkerne udgør en fare, trods tape, så skal den pågældende spiller forlade banen, indtil forholdet er bragt i orden.

Herefter skal spilleren kontrolleres før de igen kan indtræde på banen. 

Ændring i § 12 utilladelig spillemåde
En målmand kan ikke berøve en oplagt scoringsmulighed ved en forseelse med hænderne mod bolden i eget straffesparksfelt. 

Det vil typisk være ved tilbagespil til målmanden eller ved gentagelsesspil (f.eks. at røre bolden for anden gang efter en igangsættelse, før den har rørt en anden spiller).

Dette er en tydeliggørelse af fodboldloven, hvor det tidligere hed sig at 'målmanden skulle straffes med en passende følgestraf'. 

Ændring i § 14 - straffespark
Reglen vil fra 1. juli nu hedde sig at, ved sparkets udførelse skal mindst én fod være på mållinjen eller i flugt med linjen. Den anden fod må godt være bag mållinjen, på mållinjen eller foran mållinjen. 

Begge fødder må ikke være foran eller bag mållinjen.

Her er 'det nye' at det præciseres at målmanden gerne må have en fod foran, bagved eller på mållinjen så længe at der mindst er én fod på mållinjen eller i flugt med denne. 

Læs fodboldloven her
Du finder hele den gældende fodboldlov på denne side , og der vil vi sikre at siden også opdateres, når den nye fodboldlov ligger tilgængelig.

Ved spørgsmål til fodboldloven så kan du kontakte din lokalunions dommerafdeling.