DBU Breddes bestyrelse godkendte i juni måned en række mindre ændringer i fællesreglementet. Her vil vi uddybe de væsentligste, og nederst kan du finde en oversigt over alle ændringer.

Mulighed for at dække smykker med tape gøres permanent
I 2020 blev der vedtaget en forsøgsordning, hvor der blev tilladt for spillere at bruge tape til at dække deres smykker, i forbindelse med fodboldkampe i breddens turneringer. Forsøgsordningen gøres nu permanent. Det er op til dommeren at vurdere, om indtapening kan godkendes.

I de såkaldte § 3 turneringer, der reguleres af DBU, er det fortsat ikke tilladt at dække smykker med tape. Se den konkrete regeltekst nederst under § 20.9.

Officials og reserver
For officials (trænere og ledere) er der indført en række justeringer, der skal præcisere og hjælpe dommeren med at skelne officials fra øvrige personer, der er til stede ved kampe.

Fællesreglementet fastslår nu, at der i forbindelse med breddekampe højest må være 5 officials til stede. da man har vurderet, at det er et passende antal i breddekampe. Det præciseres også, at der må være 3 reserver, så fællesreglementet stemmer overens med Fodboldloven.

Derudover skal officials og reserver enten bære overtræksveste eller anden ens beklædning, så dommeren kan identificere, hvem der er kampen vedkommende.

Det er væsentligt at sikre, at dommeren ved, hvem der er spillet vedkommende, da disse i særlige situationer skal sanktioneres anderledes end personer, der ikke er spillet vedkommende.

Øvrige ændringer
Herunder kan du se de øvrige ændringer af fællesreglementet og læse begrundelsen bag ændringerne. Der er tale om mindre præciseringer og justeringer, som led i den løbende vedligeholdelse, der skal sikre, at fællesreglementet er tidssvarende og stemmer overens med Fodboldloven.

Læsevejledning til folde-ud-menuen: Overstreget tekst udgår. Tekst med fed skrift er ny tekst.

Ændringer i fællesreglementet

VII 8.3+

VII 8.3 Både hjemme- og udehold skal være indstillet på at stille en "linjedommer", hvis kampens dommer ønsker det, og Lokalunionen ikke påsætter neutrale linjedommere.


Begrundelse: Her drejer det sig om at tydeliggøre, at dommeren har ret til at kræve, at hjemme- og udehold stiller med en linjedommer, der skal vinke bolden ude.

VII 9.5+

VII 9.5 Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere officials såvel som tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på de af dommeren anviste steder op til banen.


Begrundelse: Tilføjelsen tydeliggør, at det er dommeren, der beslutter, hvor trænere, holdledere og tilskuere kan opholde sig under kampen. Ordet officials erstatter trænere og holdledere, idet Fodboldloven bruger dette ord som en fællesbetegnelse for alle personer, der er spillet vedkommende.

 

NY: § VII 17.2+

NY: § VII 17.2 Et hold må maksimalt have tre reserver (se dog §VII 17.1.1) og fem officials med på reservebænken. Disse op til tre reserver og op til fem officials betragtes som spillet vedkommende jf. Fodboldlovens bestemmelser.


Begrundelse: Fællesreglementet indeholder i dag ikke bestemmelser om, hvor mange reserver og officials et hold må have med til kamp. Fodboldloven fastslår imidlertid, at der må være op til tre reserver, hvis ikke andet er nævnt i turneringsreglementet. Derudover er det vurderingen, at fem officials er passende i breddefodbold. Med ændringen får dommeren lettere ved at afgøre, hvem der er spillet vedkommende, hvilket kan have betydning i forbindelse med forseelser begået af disse.

 

NY: § VII 20.6+

NY: § VII 20.6 Officials og reserver skal bære overtræksveste eller anden ens beklædning, således at dommerne før kampen kan sikre sig, hvem der er spillet vedkommende.


Begrundelse: Forslaget om ny § VII 20.6 skal ses i sammenhæng med forslag om ny § VII 17.2 og sikre, at dommerne ved, hvem der er spillet vedkommende, da disse i særlige situationer skal sanktioneres anderledes end personer, der ikke er spillet vedkommende. Officials og reserver skal derfor bære overtræksvest eller anden ensartet beklædning, så dommerne kan skelne disse fra øvrige personer, der er til stede ved kampen.

VII 20.7+

VII 20.7 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen. Armbindet må ikke være sort eller gult med sorte prik(ker).


Begrundelse: Her er der tale om en konsekvensrettelse, således bestemmelsen er i tråd med, hvad der står i Fodboldloven.

VII 20.8+

VII 20.8 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne og udgøre en rimelig grad af beskyttelse. En benskinne skal være designet til netop dette formål for at være lovlig.


Begrundelse: Her er der tale om en præcisering lavet i henhold til gældende bestemmelser i Fodboldloven. Teksten stammer fra afsnittet om internationale fortolkninger og danske afgørelser i Fodboldloven.

VII 20.9+

VII 20.9 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for ham/hende selv eller andre. Dog tillades det i en forsøgsperiode på to år fra den 1.7.2020 kampe omfattet af dette reglement, at spillere kan tildække smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt dommeren vurderer, at denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Forsøgsordningen evalueres pr. 1.4.2022.
I modsat fald skal de pågældende spillere bortvises fra forlade banen – evt. straffes med advarsel som angivet i Fodboldloven, - indtil forholdet er bragt i orden.


Begrundelse: Det blev i 2020 vedtaget at lave en forsøgsordning, hvor tildækning af smykker blev en mulighed. Ordningen gøres nu permanent, Det bliver op til dommeren at vurdere om en indtapening kan godkendes.

VII 20.10+

VII 20.10 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. I kampe omfattet af dette reglement er det tilladt en spiller at spille i lange bukser.

Fodboldlovens bestemmelser om, at skadede spillere skal forlade banen efter endt behandling i visse situationer, håndhæves ikke i kampe omfattet af dette reglement.


Begrundelse: Med ovenstående tilføjelse til teksten bliver det nu tilladt at spille i lange bukser i breddekampe. Det er strengt taget ikke tilladt ifølge Fodboldloven.

VIII 3.2+

VIII 3.2 Ved en advarsel ("gult kort") tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter med mindre andet fremgår af de særlige regler. Såfremt en tidsbegrænset udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning (rødt kort), mens han er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen. En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).


Begrundelse: Her er der tale om en rettelse, der skal hjælpe dommerne. Der er således ikke tale om en ændring i reglerne, men alene en tilføjelse af den tekst, der fremgår af Fodboldloven. Bestemmelsen har således været gældende i en del år.