Hver femte spiller i de danske fodboldklubber er pige eller kvinde. Men kun meget få piger og kvinder står for træningsøvelserne, passer dommerfløjten eller sidder for bordenden i en fodboldklub. Men det skal der laves om på. Derfor lancerer DBU, DBU Bredde og Nordea-fonden nu en historisk stor satsning, der skal få flere piger og kvinder til at blive spillere, trænere, klubfrivillige og dommere i fodbolden.

Det skal ske ved at skabe kulturforandringer i klubberne og samfundet som helhed, der sikrer, at piger tiltrækkes, trives, udvikler sig og derfor også fastholdes i klubberne. Med indsatsen Get Movin’ skal fordomme om piger og kvinder både i og udenfor fodbolden nedbrydes gennem blandt andet oprettelsen af et ambassadørkorps, diversitetsforløb i klubber, skoler og SFO’er samt gennem uddannelse af flere rollemodeller blandt trænere, dommere og klubfrivillige.

-Der er et kæmpe potentiale i at give flere piger adgang til fodboldens fællesskab med motion, venskaber og personlig udvikling. Vi har brug for nye tiltag, der tiltrækker, stimulerer og fastholder flere piger og kvinder i fodboldens verden såvel på som udenfor banen. Støtten og samarbejdet med Nordea-fonden giver et kæmpe boost til arbejdet med at give flere piger retten til fodbolddrømme, siger DBU’s formand Jesper Møller.

Ambassadørkorps
Et væsentligt element i indsatsen bliver understøttelsen af Get Movin’ klubber, der har modet til at undersøge og handle på egen adfærd og dermed skabe en klub, der både kan rumme piger, drenge, kvinder og mænd. Det skal ske ved bevidst at handle med blik for køn, så klubber kan skabe rammer, trivsel og udvikling for alle. På samme vis sigter projekter mod at skabe viden, der også kan inspirere andre idrætsgrene.

Som led i indsatsen etableres et ambassadørkorps med rollemodeller, som uddannes til blandt andet at tage ud i SFO’erne og skoler for at lave fodboldlege for de 6-10 årige og forløb i idrætsundervisningen for de 11-13 årige. Rollemodellerne skal åbne pigernes horisont for fodbold ved at vise, at sporten er lige så naturlig for piger som for drenge. Ambassadørerne vil desuden være tilknyttet Get Movin’ klubberne, så de er med til at bygge bro fra skolen og ind i foreningslivet.

-Med rollemodellerne ønsker vi at åbne pigernes og kvindernes øjne for de udviklingsmuligheder, der er i fodboldens fællesskaber, og dermed frigive et stort uforløst potentiale, siger Lars Albæk, bestyrelsesmedlem i DBU Bredde med ansvar for pige- og kvindefodbolden og formand for DBU Bornholm.

Styrket selvværd
Men det er ikke nok at tiltrække nye spillere, hvis man ikke formår at fastholde de eksisterende. Derfor sigter Get Movin’ også mod at øge spilleglæden ude i klubberne gennem et valgfrit ekstra træningstilbud, hvor pigerne træner sammen på tværs af klubskel med en uddannet DBU-instruktør. Derudover vil Get Movin’ klubbernes pigetrænere blive tilbudt træneruddannelse svarende til UEFA C2 træneruddannelsen. Tiltagene skal bidrage til at endnu flere piger indgår i sunde udendørs fællesskaber og føre til en styrket følelse af selvværd.

-Med indsatsen får flere piger og kvinder god motion, personlig udvikling og bliver en del af stærke fællesskaber, der øger den mentale sundhed. Samtidig er vi glade for at støtte en indsats, der sigter mod at skabe foreningsfornyelse ved at rykke ved både drengenes, pigernes, de voksnes og klubbernes forståelse af køn og sport, siger Christine Paludan-Müller, der er uddelingschef hos Nordea-fonden.

Den nye indsats opstartes i 2023 og løber til og med 2026.

Fakta
Get Movin’ er et samarbejde mellem Nordea-fonden, DBU Bredde (foreningen af lokalunioner) og DBU. Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden med 10 mio. kr. Dertil bidrager DBU med 10 millioner kr. Projektet indeholder de følgende elementer:

  • Understøttelse af Get movin’-klubber
  • Oprettelse af et udkørende ambassadørkorps
  • Uddannelse af en ny generation af trænere og dommere
  • Get Movin’-ambassadører besøger SFO’er og skoler
  • Diversitetsakademier
  • Flytbar fællestræning