Princippet bag Lige Meget Spilletid handler hverken om, at man ikke længere må gå op i at vinde, at fjerne konkurrenceelementet eller at begrænse de dygtigste spillere. Det handler derimod om, at alle fodboldbørn har lige meget ret til at spille kamp, og at ingen skal stå ufrivilligt længe på sidelinjen, fordi de voksne har for meget fokus på at vinde kampen.

 

Sig farvel til HAK-princippet og goddag til princippet med Lige Meget Spilletid

I forbindelse med udrulningen af DBU’s nye børnestrategi bliver det tidligere Halvdelen Af Kampene-princip (HAK-princippet) nu erstattet med princippet om Lige Meget Spilletid i børneårgangene (fra U12 og ned). Princippet om Lige Meget Spilletid går, som navnet antyder, ud på, at alle børn skal tilstræbes at spille lige meget i alle kampe, de deltager i – det har de simpelthen lige meget ret til.

”Vores holdning er, at alle børn har lige meget ret til at spille fodbold, og der er ikke nogen, der skal stå på sidelinjen længere end andre. Børnene udvikler sig af at spille, og det har alle børn lige meget ret til at gøre lige meget. Det handler om vores basale syn på børn”, forklarer Bjarne Christensen, der er formand for DBU’s Børnegruppe.

Princippet om Lige Meget Spilletid er indskrevet i DBU’s nye børnestrategi, og er altså noget som aktørerne i dansk børnefodbold skal til at vænne sig til at efterleve. Denne opgave ligger hos børnefodboldtrænerne, som ved at tilstræbe lige meget spilletid til alle spillere i den enkelte kamp, vil være med til at forbedre fodboldoplevelsen for børnene.

Det handler ikke om, at alle børn nødvendigvis skal spille lige mange kampe. Forskellige børn har nemlig forskellig grad af interesse for fodbold. Alle skal tilbydes kamp og har ret til selv at vælge til og fra løbende. Nogle børn vil spille så mange kampe som muligt. Andre vil ikke. Princippet om Lige Meget Spilletid gælder i den enkelte kamp, hvor alle spillere, der er med til kamp, som udgangspunkt skal spille lige meget.

 

Børnetrænerne skal forstå intensionen bag tiltaget

Formålet med princippet om Lige Meget Spilletid er ikke, at børnetrænerne skal stå med lommeregneren og stopuret fremme for at sikre, at alle spillere får lige mange sekunder på banen. Princippet handler bare om, at trænerne bliver endnu mere opmærksomme på at fordele spilleminutterne bredt ud til alle spillere uanset spillernes fodboldmæssige niveau.

Det er vigtigt at pointere, at det nye værdiprincip til enhver tid er en rettesnor og en hjælpende hånd, men at trænerens egen sunde fornuft og kendskab til den enkelte spiller kommer i første række. Der kan være flere faktorer, som umuliggør at sikre lige mange spilleminutter til alle spillerne, fx i tilfælde af:

  • Skader, trætte spillere, overophedede spillere, etc.
  • Flere/færre indskiftere end påtænkt
  • Individuelle hensyn til det enkelte barn

 

Det allervigtigste er, at princippet om Lige Meget Spilletid aldrig skal tilsidesættes for at jagte et resultat.

I børnefodbold handler det ikke om at vinde flest muligt kampe. Vi skal fjerne dette voksenperspektiv fra børnefodbolden og i stedet sætte den enkelte spiller og dennes fodboldoplevelse i centrum. Bjarne Christensen, formand DBU's Børnegruppe

Se videoen om den børnerettighed, der siger, at alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination. Her sættes fokus på, at alle børn har ret til at blive tilbudt at spille kamp og til lige meget spilletid i den enkelte kamp.