For første gang er der nu lavet en stor undersøgelse af frivilligheden i dansk fodbold. Og aldrig før i dansk idræt er frivillighed blevet belyst ved så stort et antal respondenter. Mere end 11.000 personer – både frivillige og ikke-frivillige – har deltaget i undersøgelsen. Det giver nu fodboldens og idrættens verden ny og vigtig viden, der skal danne grundlag for kommende initiativer for at styrke frivilligheden i dansk fodbold. Et område der allerede er i DBU’s strategi, hvor der er et mål om at fastholde og tiltrække flere frivillige.

 

STORT UFORLØST POTENTIALE I DANSK FODBOLD

Undersøgelsen viser blandt andet, at 28 procent af de ikke-frivillige medlemmer og forældre ikke oplever, at deres klub efterspørger flere frivillige. Det er sandsynligvis en indsigt, som mange klubber kan bruge og dermed blive mere tydelige i forhold til om de mangler frivillige hænder. Derudover kan det være opløftende for klubberne at vide, at hele 38 procent af dem, der endnu ikke er frivillige, har en (grad af) interesse i at blive det.

Det fortæller Gerhard Grubb Waaentz, der er formand for DBU Breddes frivillighedsgruppe:

”Undersøgelsen viser os nogle spændende tendenser og giver os nogle indsigter, som vi i DBU Breddes frivillighedsgruppe nu vil arbejde videre med. I det nye år vil vi komme med konkrete anbefalinger og hjælp til, hvordan klubberne i endnu højere grad kan rekruttere og fastholde frivillige kræfter. Frivillige kræfter der er altafgørende for dansk fodbold,” udtaler Gerhard Grubb Waaentz, fortsætter:

”Vi har allerede nu fokus på at opfordre klubberne til at udpege frivillighedskoordinatorer, der kan hjælpe med at hverve nogle af de mange uudnyttede frivillige kræfter, der gerne vil hjælpe til. Så arbejdet er allerede i gang og intensiveres selvfølgelig på baggrund af den nye gode viden.”

DBU Breddes frivillighedsgruppe arbejder nu videre med de nye resultater og vil komme med anbefalinger til, hvordan frivilligheden i dansk fodbold kan styrkes.

Fakta om de frivillige

25 procent af de frivillige er mellem 30 og 39 år, og 22 procent er mellem 40 og 49 år. Undersøgelsen viser også, at personer under 30 år er mindre tilbøjelige til at være frivillige end de ældre aldersgrupper.

De fleste frivillige er trænere (35 procent), holdledere (17 procent), bestyrelsesmedlemmer (15 procent) og assistenttrænere (9 procent).

De arbejdsopgaver de fleste frivillige laver er gennemførsel af træning (50 procent), kørsel (38 procent) og planlægning af kampe, fester, ture og lignende (30 procent).

Undersøgelsen viser, at de mest almindelige grunde til at blive frivillig er, at man deltager i et socialt fællesskab, som man kan lide, og at man oplever at gøre en forskel for andre.

Undersøgelsens resultater viser også, at de frivillige i højere grad end de ikke-frivillige vil anbefale deres klub til andre.

Fakta om de ikke-frivillige

70 procent af dem, der ikke er frivillige, angiver, at de ikke har tid til at være frivillige.

28 procent af dem, der ikke er frivillige, oplever ikke, at deres klub efterspørger frivillige.

38 procent af dem, der ikke er frivillige, har svaret, at de har en grad af interesse i at blive frivillige.

Blandt de ikke-frivillige med høj interesse i at arbejde frivilligt er forældrene særligt interesserede i at bidrage med ad hoc-opgaver, mens gruppen af eksisterende medlemmer, som ikke er frivillige, er mest interesserede i at arbejde med trænergerninger.

Mange, der ikke definerer sig selv som frivillige, angiver alligevel, at de løser opgaver i klubben, herunder kørsel, tøjvask og dommergerning.

UNDERSØGELSESRAPPORT LIGGER NU TILGÆNGELIG

Følgende rapport præsenterer udvalgte indsigter omkring frivilligheden i dansk foreningsfodbold. Rapporten er et led i et større kvantitativt analysearbejde rekvireret af DBU Breddes frivillighedsgruppe, der bygger på spørgeskemasvar fra 11.185 respondenter.