I DBU’s børnestrategi er det den erklærede ambition, at Danmark skal have verdens bedste fodboldtilbud til gavn for alle børn, dansk fodbold og hele Danmark. Det skal ske med barnet og ikke klubben i centrum, for det centrale i børnestrategien er, at børnenes udvikling sættes i centrum og at børnefodbold ikke handler om resultater.

At børnefodbold ikke handler om resultater, er et af DBU børnestrategiens i alt 12 initiativer. Fokus i børnefodbolden skal nemlig ifølge strategien, som hviler på DBU’s børnesyn og DBU’s 10 børneløfter, være på udvikling frem for resultater.

Turneringssamarbejde for U11 og U12

DBU Lolland-Falster har turneringssamarbejde med DBU Sjælland for U11 (2012) og U12 (2011), så klubber fra Lolland-Falster kan deltage i de turneringer, som DBU Sjælland udbyder i disse aldersgrupper (1 kamp pr. spilledag).

Vi bringer derfor denne nyhed fra DBU Sjælland på vores hjemmeside.

BEMÆRK at DBU Lolland-Falster udbyder stævner for nævnte aldersgrupper. Læs mere HER.

At børnefodbold ikke handler om resultater, er et af DBU børnestrategiens i alt 12 initiativer. Fokus i børnefodbolden skal nemlig ifølge strategien, som hviler på DBU’s børnesyn og DBU’s 10 børneløfter, være på udvikling frem for resultater.

Derfor har vi i DBU Sjælland besluttet at resultater og stillinger ikke længere skal vises i den sjællandske børnefodbold. Konkret betyder det, at resultater fra forårssæsonens start ikke længere vil være tilgængelige på DBU Sjællands børnerækker – fra U12 og yngre.

Det skal I være opmærksomme på

Det er kun selve formidlingen og visningen af resultaterne i børnefodbolden, som fjernes på DBU’s platforme. Man vil derfor ikke længere kunne se stillinger og resultater på DBU Sjællands hjemmeside eller i appen.

Man skal dog som klubperson fortsat huske at udfylde holdkort og indberette resultater. Det skal man for, at vi kan sikre, at kampene bliver spillet og at det kun er spilleberettigede spillere, som indgår i kampmiljøerne.

Samtidig kan holdkort og indberettede resultater også bruges til at tilmelde hold på rette niveau i den efterfølgende sæson. Resultaterne vil nemlig kunne ses af udvalgte klubhverv i KlubOffice, selvom man ikke vil kunne se det på DBU’s andre platforme.

FAQ om resultatformidling

HVORDAN SIKRES MAT­CH­NIN­GEN I DEN ENKELTE KAMP?+

Det er vigtigt, at børnene spiller MOD hinanden og de voksne spiller MED hinanden. Du som træner kan lige ligeledes sikre dig, at dit hold er tilmeldt på et passende niveau. Vi anbefaler at du som træner forventningsafstemmer med modstanderens trænere inden kamp. Du som træner kunne afgrænse kampens fokus og videre formidle det til forældrene – fx kan fokus være at løbe fri, når man ikke har bolden.

HANDLER DET IKKE OM AT VINDE?+

Børnene spiller altid for at vinde! Børnefodbold handler om udvikling af den enkelte spiller, og kamparenaen er en vigtig del af den udvikling. Du skal derfor som træner holde fokus hvordan den enkelte spiller udvikles bedst muligt i den enkelte kamp, og bruge konkurrenceelementet på en udviklende måde. Dette gøres ved at have glæde, legen og den gode oplevelse for øje.

HVORFOR HOLDKORT?+

Vi vil sikre os, at det er spilleberettigede spillere der indgår i kampmiljøet. Dette til gavn for matchingen af den enkelte spiller.

HVORFOR RE­SUL­TAT­IND­BE­RET­NING?+

Der skal fortsat indberettes resultater efter kampen. Først og fremmest skal det sikre at kampene bliver spillet. Ligeledes kan resultaterne bruges til at tilmelde på rette niveau i den efterfølgende sæson. Resultaterne vil kunne ses af udvalgte klubhverv i KlubOffice, der kan gå i dialog med den enkelte træner.

Hvordan ved jeg, hvilken række jeg skal tilmelde mig i?+

Overvej dit holds niveau løbende, så du fx ikke bare tilmelder i den række som du plejer. Måske at dine spillere har udviklet sig, og skal dermed tilmeldes på et højere niveau?

Hvordan skal jeg som træner forholde mig til kampene?+

Vi anbefaler at du som træner udviser en støttende og anerkende adfærd over for den enkelte spiller, og samtidig tillader den enkelte spiller at træffe deres eget selvstændige valg. Her kan du som træner evt.
træde 2 skridt tilbage fra banen, fjerne fokus fra resultatet, sikre Lige Meget Spilletid til den enkelte spiller.

Læs mere her.

Hvordan ved jeg, at jeg rammer rigtigt i forhold til min spillers nærmeste udviklingszone?+

Ifølge DBU Børnesyn er vores løfte til børnene, at det skal være sjovt og trygt for børnene – også til kamp. Du som træner kan blandt andet se om dine spillere har røde kinder og om dine spillere er involverede og i bevægelse i kampen.

Hvordan skal jeg som forælder forholde mig i kampene?+

Forældrene er den vigtigste ressource for spilleren! Vi anbefaler at du som forældre udviser en støttende og anerkende adfærd over for den enkelte spiller, og samtidig tillader den enkelte spiller at træffe deres eget selvstændige valg. Efter kampen kunne du evt. stille følgende spørgsmål: hvordan oplevede du kampen? Hvad var sjovest ved kampen? Hvad lærte du af kampen?

Respekter trænerne, og spørg eventuelt i klubben om der er noget du kan hjælpe med ifm. kampen.

Hvordan skal jeg som klubledelse forholde mig?+

I din dialog med klubbens trænere anbefaler vi, at du bakker dine trænerne op, og samtidig spørger ind til udviklingen af holdets spillere fremfor resultatet. Vi anbefaler ligeledes at du som bestyrelsesmedlem indgår i en dialog med klubbens trænere omkring holdtilmelding – da udvalgte klubhverv kan se resultater i KlubOffice som kan bruges til denne drøftelse.

Hvilke motiver har børn for at dyrke idræt?+

Der er undersøgelser der viser, at det vigtigste for børn er at blive bedre og have det sjovt.

Samme undersøgelse kigger på hvad forældre, trænere, bestyrelse syntes er vigtigst i forhold til børns trivsel – og det er at de har det sjovt og får nogle gode oplevelser (Østergaard & Jessen, 2015). (maryfonden.dk)

Vil det stadig være muligt at tjekke livescore i DBU App'en?+

Nej, alle resultater bliver fjernet fra børnefodbold.

Se webinar om afskaffelse af resultatformidling i børnerækkerne