Mange steder rimer fodbold stadig på ’dreng’ – og det skal indsatsen Get Movin’ gøre noget ved.

”Vi vil gerne skubbe til kulturen i fodboldklubberne, så piger og kvinder bliver en ligeværdig del af fodboldfællesskabet. Get Movin’ er vores bud på at skabe den kulturforandring”, siger Lars Albæk, formand for styregruppen for Get Movin’, bestyrelsesmedlem i DBU Bredde med ansvar for pige- og kvindefodbolden og formand for DBU Bornholm.

I Get Movin’ er klubberne omdrejningspunktet. Målet er, at der bliver mindst 96 Get Movin’ klubber i perioden frem til 2026. Get Movin’-klubberne skal i tæt samarbejde med DBU lokalunionerne arbejde på at løfte deres samlede indsats for piger og kvinder, så der skabes bedre rammevilkår for dem.

Nære rollemodeller skal være ambassadører

En vigtig del af indsatsen handler om at finde rollemodeller til at indgå i et korps af ambassadører. Kvindefodbolden er inde i en fantastisk udvikling, og der er synlige kvindelige forbilleder på den store scene – men i Get Movin’ handler det om de nære rollemodeller.

”En Get Movin’ ambassadør kan for eksempel være en ung pige eller kvinde, der spiller eller har spillet fodbold, er træner, dommer, klubleder eller på anden vis har en stærk tilknytning til fodboldklubben. Ambassadørerne skal fungere som synlige rollemodeller, så man som pige kan se, at fodbold også er for piger”, siger Sara Lethan Abild fra DBU Bredde, der er national projektleder for Get Movin’.

Vi tilbyder en håndholdt indsats, hvor vi som forbund kommer ud og giver klubben sparring på at skabe det bedst mulige miljø for piger og kvinder.

Indsatsen udmærker sig ved, at der er afsat midler til et reelt samarbejde mellem fodboldklubberne og lokalunionerne.

”Vi tilbyder en håndholdt indsats, hvor vi som forbund kommer ud og giver klubben sparring på at skabe det bedst mulige miljø for piger og kvinder. Derudover har DBU Get Movin’ klubberne mulighed for at søge midler til blandt andet aktiviteter eller uddannelse af kvindelige trænere og dommere”, forklarer Sara Lethan Abild og tilføjer, at den enkelte DBU Get Movin’ klub får sit eget, skræddersyede forløb.

Videndeling klubberne imellem er også et centralt element i indsatsen.

”Vi skal blive klogere sammen, og derfor ønsker vi at skabe netværk på tværs af klubber, der har samme motivation for at løfte dansk pige- og kvindefodbold. Det sker både via ambassadørcamps på tværs af hele landet, diversitetsakademier for trænere og klubledelser og med Flytbar Fællestræning, hvor klubber i samme geografiske område går sammen om at skabe et ekstra træningstilbud til alle piger, der er motiveret for det”, forklarer Sara Lethan Abild.

Klubber skal indgå samarbejder med skoler og SFO’er

Også skoler og SFO’er kommer til at spille en rolle i indsatsen. Get Movin’ klubber over hele landet indgår samarbejder med nærliggende skoler og SFO’er, hvor ambassadørerne kommer på besøg og afvikler fodboldaktiviteter og fortæller om egne fodboldoplevelser. Herefter bygges bro til den lokale fodboldklub, når ambassadøren står klar til at tage imod pigerne ved de første træningsgange.

Nordea-fonden støtter med 10 mio. kr., og DBU bidrager ligeledes med 10 mio. kr. til indsatsen.

”Vi i DBU Bredde er både stolte over og glade for, at Nordea-fonden prioriterer den her indsats. Vi ser frem til at samarbejde med klubberne om at udvikle deres miljøer, så endnu flere piger kan trives i og tiltrækkes af sunde fodboldfællesskaber”, siger Lars Albæk.

Indsatsen kører de næste fire år, og i hver af lokalunionerne sidder der nu medarbejdere klar til at besvare spørgsmål og afstemme forventninger med klubber, der ønsker at blive Get Movin’ klub eller gerne vil høre mere.

Kontakt Get Movin'

Lars Albæk
Formand for styregruppen for Get Movin’, bestyrelsesmedlem i DBU Bredde med ansvar for pige- og kvindefodbolden og formand for DBU Bornholm
T: 2137 4847 – M: laal@dbubornholm.dk  

Sara Lethan Abild
Projektleder Get Movin’
T: 6083 3637 – M: sara@dbusjaelland.dk

Find kontaktoplysninger på hele Get Movin'-projektteamet og kontakt din lokale Get Movin' projektleder her.

GET MOVIN NORDEA Hvid I Gr├©N Kasse