De fleste børne- og ungdomstrænere kender til dette; Der sættes kegler op, der laves regler for de enkelte spil og øvelser, og det er træneren selv, der styrer spillerne.

På dette webinar kigger vi på, hvordan man som børne- og ungdomstræner kommer væk fra de mange øvelser og i stedet bevæger sig mod en træningskultur, hvor særligt spil og beslutningsdygtighed er i højsædet.

God børne- og ungdomsfodbold handler om at lade børnene udforske og lege med spillet i dets kaotiske natur. I stedet for at blive styret ude fra skal de sættes i situationer, hvor de selv skal træffe beslutninger.

Spillerne skal ikke styres udefra, men i stedet sættes i situationer, som kræver deres egne beslutninger i spillet – noget som nemmest sker ved blot at sætte spillet i gang og hjælpe spillerne undervejs, når bolden ruller.

Davids egne ord om webinaret

Fodbold er et spil – hvad betyder det for vores tilgang til træning?

Vi står over for en vigtig erkendelse; fodbold er et spil, og det har afgørende virkning for vores tilgang til træning. I Danmark har vi længe været et øvelsesland, hvor fokus har været på formelle øvelser og trænerstyret træning. Forskning har vist, at den transfer, vi får fra formelle isolerede øvelser til det faktiske spil, er minimal. Derfor er det nødvendigt at omstille vores tilgang til træning, især når det gælder børn og unge.

På dette webinar giver vi et bud på, hvordan vi kan blive et fodboldland. Vi vil vise, hvordan vi kan tilpasse vores formelle øvelser til et spil, uden at gå på kompromis med at træne de samme færdigheder. Der kommer konkrete bud på, hvordan man kan justere spillet samt værktøjer til at sætte oplevelse med læring før indlæring og dermed give spilleren en mere nærværende og sjov træning.

Vi vil også vise et værktøj, som kan hjælpe træneren med at forstå og forklare, hvornår en aktivitet er et spil. Derudover vil vi vise, at fodbold handler om beslutninger, og hvordan vi skal hjælpe spilleren med at træne dette.

Vi skal sammen arbejde os henimod at blive et fodboldland, hvor spillet er i centrum. Det betyder ikke blot at træne til fodbold, men at træne i selve spillet.

Der vil være tid til spørgsmål i slutningen af webinaret.

David K. Nielsen Til Www
Fodboldfaglig rådgiver i DBU David Kiær Nielsen
Mangeårig træner i alle aldersgrupper, køn og niveauer. Ansat som fodboldfaglig rådgiver ved DBU og medskaber af den nye børnestrategi. Er desuden børneudviklingstræner i Galten FS.

Praktisk information

  • Dato: Tirsdag d. 4. juni
  • Type: Webinar (Teams - man får tilsendt link)
  • Målgruppe: Forældretrænere, børne- og ungdomstrænere (U8-U19), børneudviklingstrænere, evt. forældre med interesse
  • Varighed: 19.30 - 20.30
  • Tilmeldingsfrist: Mandag d. 27. maj
  • Pris: Gratis