Da perioden for vores nuværende udvalg og faggrupper udløber pr. 30. april 2024, vil vi gerne give alle jer interesserede en mulighed for at søge ind i ét eller udvalg og/eller faggruppe.

Det er yderst vigtigt for DBU Lolland-Falster, at alle medlemmer i et af udvalgene eller faggrupperne, er dedikerede medlemmer, der værdsætter arbejdet for og udviklingen af fodbolden på Lolland-Falster højt.

Det skal være attraktivt at spille fodbold og det skal være attraktivt at være frivillig i fodboldklubberne under DBU Lolland-Falster. 

Længere nede på denne side kan du læse mere om vores udvalg og gruppe. Dette skulle meget gerne give et overblik for jer, der måtte være interesseret i at ansøge. 

Måtte du have brug for at stille spørgsmål eller få afklaret noget specifikt er du meget velkommen til at kontakte vores administrationschef.

Michael_500x319
Formand Michael Skaarup
Medlem af DBU Bredde Bestyrelsen, Bestyrelsens link til Dommerudvalget, Formand for DBU Breddedommergruppe, Medlem af DBU Bredde Komiteen, Observatør i DBU Dommerudvalg 22 79 97 99

Det får du som medlem af en gruppe eller udvalg

Som frivillig i DBU Lolland-Falster bliver du først og fremmest en meget vigtig del af noget større. Du bliver en del af ildsjælene i fodboldens netværk af frivillige fra hele Lolland-Falster. Du får stor mulighed for at præge fodbolden og gøre en kæmpe forskel for 5.606 aktive fodboldspillere i alle aldre, for de mange frivillige ude i klubberne samt de ca. 70 aktive fodbold dommere der er organiseret under DBU Lolland-Falster. Du vil også få mulighed for at udvikle dig selv.

Du vil blive tilbudt en DBU tøj-pakke, kørselsgodtgørelse samt en række andre goder.

Udvalg og faggrupper sammensættes af 5-7 personer, og udvalgs- og faggruppemedlemmerne sidder i en 2 årig periode.

Din profil

Det vigtigste for DBU Lolland-Falster, hos en ansøger, er en interesse og engagement, som der prioriteres at gøre gældende som udvalgs og/eller faggruppe medlem.

Tidligere erfaring fra en klub samt viden om hverdagene i en klub samt interesse for fodbold, er en stor fordel.

Hvordan søger man:

Skriv en mail til formand Michael Skaarup, misk@dbulolland-falster.dk, med følgende:

  • Kort beskrivelse af dig selv
  • Hvilken gruppe og/eller fagudvalg du ansøger om optagelse i

Medlemsudvælgelse

For at opnå størst muligt diversitet og bred repræsentation fra hele fodbold Lolland-Falster, så benyttes følgende kriterier for udvælgelse af medlemmerne til grupperne og fagudvalgene :

  • Diversitet i medlemmernes klubber (størrelse, alders- og kønsmæssig fokus og lignende)
  • Diversitet i medlemmernes personlige egenskaber (køn, alder, erfaring og lignende)
  • Geografisk spredning i DBU Lolland-Falsters område

Send din ansøgning senest fredag d. 1. marts 2024

Udvalg og grupper sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse på mødet onsdag den 20. marts 2024, med offentliggørelse tirsdag den 2. april 2024. 

Børn og ungeudvalget:

Udvalget arbejder indenfor områderne:

  • pige- og drengefodbold
  • ungdomsfodbold
  • børne fodbold
  • stillingtagen og udarbejdelse af oplæg til høringssvar
  • ad hoc opgaver

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 5 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer der har stor interesse i børne- og ungdomsfodbold.
Udvalgsmedlemmerne må gerne have en lyst og energi til at være med til at udvikle fodbolden og aktiviteterne på Lolland Falster, til glæde og gavn for børn og unge.

Tidsforbrug er forventeligt ca. 5-8 timer pr. måned.

Lov- og disciplinærudvalg:

Udvalget behandler protester indsendt af klubberne på Lolland-Falster.
Det er administrationen der videresender protester, som skal behandles i lov- og disciplinærudvalget, ud fra gældende bestemmelser. Dette for at sikre en ensartethed i alle afgørelser.

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 7 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til udvalget søges klubpersoner med interesse og indsigt i at læse og fortolke DBU Lolland-Falsters love og regler.
I sager omhandlende ens moderklub, er man inhabil. Der lægges derudover vægt på tavshedspligt.

Tidsforbruget afhænger af antallet af indkomne sager.

Dommerudvalg:

Udvalget er det koordinerende udvalg for DBU Lolland-Falsters dommerfaglige aktiviteter, udvikling og uddannelse. Udvalget er bindeleddet i kommunikationen til dommere, vejledere og udviklere. Udvalget står for dommernes indrangering.

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 5 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer med indsigt i dommergerningen. Personer med overskud og energi til udvikling og uddannelse af dommerne, de eksisterende såvel som nye dommere. Der søges om personer der især vægter at vende udviklingen af mangel på dommere på Lolland-Falster. Der lægges vægt på tavshedspligt.

Tidsforbruget er forventeligt 5-8 timer pr. måned. 4-6 møder årligt, mellem møderne kan der være periodevise mailkorrespondancer.

Turneringsudvalg:

Udvalgets fornemmeste opgave er at følge udviklingen i seniorfodbolden på Lolland-Falster tæt, at sikre sig at udviklingen følger med tiden. Hovedområderne er turneringsfodbold for damer og herrer, stævner, indendørs, motionsfodbold og futsal.

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 5 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer med indsigt i og/eller lyst til at udvikle seniorfodbold for damer og herrer på Lolland-Falster.

Tidsforbruget er forventeligt 6-9 timer pr. måned.

Kommuneudvalg:

Udvalgets opgave består i at arbejde for fællesskabende aktiviteter mellem Guldborgsund og Lolland Kommuner og det Schleswig-Holstenske Fodboldforbund (SHFV). Udvalget arbejder for at DBU Lolland-Falster indgår Velfærdsalliancer med Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 5 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer med interesse og indsigt i aktiviteter der kan skabes og udvikles i samarbejde med vores 2 kommuner og SHFV, på tværs af kommunegrænser og tunnel.

Tidsforbruget er forventeligt 5-8 timer pr. måned.

Udvalget sammensættes af DBU Lolland-Falsters bestyrelse på mødet onsdag den 20. marts 2024, med offentliggørelse tirsdag den 2. april 2024. Ansøgningsfrist er fredag den 1. marts 2024.

Uddannelsesudvalg:

Udvalget tilbyder relevante og nyskabende kursus- og uddannelsestilbud for klubberne og fodboldens udvikling på Lolland-Falster. Udvalget er bindeled mellem alle øvrige udvalg og faggrupper i DBU Lolland-Falster i forhold til tilpasning af alle tilbud og behov.

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 5 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til udvalget søges personer der vil sætte en ære i at tilrettelægge og planlægge kurser, seminarer og uddannelsesforløb i samarbejde med de øvrige udvalg.

Tidsforbruget er forventeligt 5-8 timer pr. måned.

Banegruppen Gundborgsund:

Gruppens aktiviteter foregår i Guldborgsund Kommune. Målsætningen er at få oprettet en banegruppe i Lolland Kommune i den kommende periode. Banegruppen afholder flere møder med klubbernes baneansvarlige for at sikre en positiv udvikling af banerne. Gruppen rådgiver Guldborgsund Kommune i forhold til indkøb til alle anlæg, det værende sig f.eks. mål, lysanlæg og kridtmaskiner mm.

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026. Udvalget består af 5 personer.
Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.
Udvalget refererer til kommuneudvalget.

Til udvalget søges personer der har interesse i at sikre en høj standard og optimering af alle fodboldbaner og anlæg på Lolland-Falster.

Tidsforbruget er forventeligt 5-8 timer pr. måned.

Stævnegruppen:

Gruppens fornemmeste opgave er at hjælpe og bistå den stævnearrangerende klub/forening med selve afviklingen af et stævne for børn. Børnestævner følger de landsdækkende spilleregler for børn, hvad enten det er på banen eller i miljøet omkring banen

Udvalget sidder i 2 år i perioden 1. maj 2024 – 30. april 2026, udvalget består af min. 5 personer, men gerne flere.

Hvis nuværende medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget, skal disse genansøge.

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Til gruppen søges personer der er servicemindet. Personer som gerne vil yde en indsats for skaffe/udlåne klubber og foreninger de mest optimale hjælpemidler, således børnestævnerne kan afvikles i højeste kvalitet for børn, trænere og forældre.

Spørgsmål

Michael_500x319
Formand Michael Skaarup
Medlem af DBU Bredde Bestyrelsen, Bestyrelsens link til Dommerudvalget, Formand for DBU Breddedommergruppe, Medlem af DBU Bredde Komiteen, Observatør i DBU Dommerudvalg 22 79 97 99