Dagsorden

Dagsorden kan ses her ...

Mundtlige beretning

Den mundtlige beretning kan læses her ...

Den nye bestyrelse for DBU Lolland-Falster ser efter Repræsentantskabsmødet d. 27/1-2024 i Maribo således ud:

Formand: Michael Skaarup

Næstformand: Robin Gustavsen

Økonomiansvarlig: Allan S. Carlsen

Medlem: Rune Follemand Nielsen

Medlem: Inge Riel Jørgensen

1. suppleant: Christina Larsen

2. suppleant: Rene F. Sørensen

Bestyrelsen har på sit møde den 14. februar 2024 konstituerer sig, som ovenstående. 

Spørgsmål

Michael_500x319
Formand Michael Skaarup
Medlem af DBU Bredde's bestyrelse, Formand for Dommerudvalget 22 79 97 99

Den nye bestyrelse for DBU Lolland-Falster

Michael_500x319
Formand Michael Skaarup
Medlem af DBU Bredde's bestyrelse, Formand for Dommerudvalget 22 79 97 99
Robin 500X319
Næstformand Robin Gustavsen
Formand for Uddannelses- og udviklingsudvalget 24 62 48 38
Allan S Carlsen 500X319
Økonomiansvarlig Allan S. Carlsen
Formand for Børne- og ungdomsudvalget. Medlem af stævnegruppen 28 43 73 45
Rune 500X319
Medlem Rune Follemand Nielsen
Formand for Turneringsudvalget 30 35 48 18
Inge 500X319
Medlem Inge Riel Jørgensen
Medlem af Lov- og Disciplinærudvalget 30 68 24 41
Christina_500x319
1. suppleant Christina Lykke Larsen
Rene 500X319
2. suppleant Rene F. Sørensen
Medlem af Turneringsudvalget 40 32 38 57