En vigtig funktion i dansk børnefodbold

Børnetræneren er nøglen til verdens bedste børnefodbold. Det er afgørende, at trænere vedligeholder eller tilegner sig de rette kompetencer til at arbejde kreativt og legende med børnene. Børneudviklingstrænerne træner dem i dette. Med denne nationale netværksdag ønsker DBU at give inspiration og udvikling tilbage til børneudviklingstrænerne, der hver dag bidrager aktivt til at løfte børnetræningen i landets klubber.

Faglige input og erfaringsudveksling

Der var givet plads til både brugbart fagligt indhold og netværk på tværs. Børneudviklingstrænerne blev blandt andet taget med ud på banen til en række medier, hvor de blev præsenteret for ”Træningsdesign - fra øvelse til spil”. Dagen bød desuden på vidensdeling om tre temaer, hvor emnerne først blev drøftet i mindre grupper og efterfulgt af eksempler fra den virkelige hverdag på grønsværen. Emnerne var ”+1 træning som drop-in træning”, ”Børneudviklingstræneren i kampmiljøet” og ”Børn med usynlige handicap”.

Jesper S. Bendixen, børneudviklingstræner i Vamdrup IF, var glad for at have deltaget på dagen:

- Det var en virkelig god dag. Som børneudviklingstræner i en mindre klub kan man føle sig ensom, da man ikke har en kollega at sparre med. På den her dag fik jeg netværket og ideudviklet med andre både fra store og små klubber. Det gav inspiration til egen dagligdag - virkelig givtigt.

- For mig giver det kæmpe værdi at mødes i en stor gruppe, men signalet i at DBU inviterer alle til Brøndby til en fælles dag er også vigtigt. Det er tydeligt, at der er lagt økonomi og energi i at lave en rigtig god dag med netværk og fodboldoplevelse til sidst.

Jesper fremlagde sine egne erfaringer fra sit arbejde med børn med usynlige handicaps.

Gode råd fra Jesper S. Bendixen: Børn med usynlige handicaps

  • Man skal huske, at alle børn kommer for at blive en del af et fællesskab, for at lære noget og have det sjovt med vennerne.
  • Det er afgørende at finde de rigtige voksne omkring børnene. Trænerne skal se det enkelte barn og møde ham/hende der, hvor de er i deres udvikling.
  • Alle børn har brug for at blive set, hørt og forstået, uanset om de har udfordringer eller ej. Vejen dertil kan være svær, men det er de voksnes ansvar, at alle børn føler sig velkomne.
  • Kø til træning er gift 😊

Ida K. Andersen fra tidligere OKS og nu OB havde fået meget ud af netværket, som var en stor del af dagen.

- Jeg havde en enormt hyggelig dag med de andre børneudviklingstrænere. Vi havde nogle korte snakke i grupper, hvor jeg mødte nogle nye og fik snakket nogle vigtige emner igennem. Desuden fik jeg kendskab til hvordan andre fodboldklubber i resten af landet løser udfordringer. Det kan jeg bruge til at reflektere over, om man kan løse de daglige udfordringer på anderledes måder.

Efter en dag fyldt med læring og netværk, blev trænerne inviteret til at overvære landskampen mellem Danmark og Norge. Denne oplevelse gav en perfekt afrunding på en inspirerende dag.

Fremtidige planer

Netværksdagen blev afholdt den 8. juni med stor tilslutning og succes. Man undersøger i øjeblikket mulighederne for at gentage en lignende national netværksdag for de danske børneudviklingstrænere i 2025.

Hvorfor være børneudviklingstræner?

  • Man gør en forskel for børnemiljøerne i dansk fodbold – det er livsbekræftende og meningsfuldt.
  • Man understøtter børnetrænernes læring og udvikling med en solid faglighed, hvilket smitter positivt af på børnene.
  • Man får faglig og personlig udvikling gennem børneudviklingstræneruddannelsen.
  • Man får mulighed for at deltage i lokale netværk med ligesindede i lokalområdet.
  • Man øger tiltrækningskraften af ressourcer til børnefodbold.
  • Kort sagt: Man bidrager til at skabe verdens bedste børnefodbold for børnene.
1 (1)
2 (1)