Dagsorden

Repræsentantskabsmøde 2024

Afholdes lørdag 27. januar 2024 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Dagsorden 

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 27. januar 2024 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Med følgende dagsorden:

 

Punkt

Emne

   
1. Mandaterne afprøves    
2. Valg af stemmetællere    
3. Valg af dirigent    
4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen    
5. Godkendelse af regnskabet    
6. Behandling af indkomne forslag    
7.

Valg af formand:

   
 

Gert Lundgaard

Afgår Ønsker ikke genvalg
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Michael Skaarup

Afgår Villig til genvalg
 

Rune F. Nielsen

Afgår Villig til genvalg
9.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

   
 

1. suppleant: Vakant

   
 

2. suppleant: Inge R. Jørgensen

Afgår Ønsker ikke genvalg
10.

Valg af 2 revisorer:

   
 

Klavs Buhn

Afgår Ikke villig til genvalg
 

Torbens Kolters

Afgår Villig til genvalg
11.

Valg af 1 revisorsuppleant:

   
 

Hans-Henrik Johannesen

Afgår Villig til genvalg
12. 

Fastsættelse af sted for næste års Repræsentantskabsmøde

   
13. 

Eventuelt

   

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lol­land-Falster`s Administration i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvor­efter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Administration i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen

Hent dagsorden i pdf-format: Dagsorden