Dagsorden

Repræsentantskabsmøde 2023

Afholdes lørdag 28. januar 2023 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Dagsorden 

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 28. januar 2023 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Med følgende dagsorden:

 

Punkt

Emne

   
1. Mandaterne afprøves    
2. Valg af stemmetællere    
3. Valg af dirigent    
4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen    
5. Godkendelse af regnskabet    
6. Behandling af indkomne forslag    
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Julie Isling Kurtzmann

Afgår Villig til genvalg
 

Robin Gustavsen

Afgår Villig til genvalg
8.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

   
 

1. suppleant: Allan Carlsen

Afgår Ønsker genvalg
 

2. suppleant: 

Afgår Ønsker ikke genvalg
9.

Valg af 2 revisorer:

   
 

Klavs Buhn

Afgår Villig til genvalg
 

Torbens Kolters

Afgår Villig til genvalg
10.

Valg af 1 revisorsuppleant:

   
 

Hans-Henrik Johannesen

Afgår Villig til genvalg
11. 

Fastsættelse af sted for næste års Repræsentantskabsmøde

   
12. 

Eventuelt

   

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lol­land-Falster`s Administration i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvor­efter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Administration i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen

Hent dagsorden i pdf-format: Dagsorden

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Julie Isling Kurtzmann. Villig til genvalg

Julie har igennem de sidste ca. 10 år været en del af B1938 på en række forskellige måder bl.a. som holdleder for både pige- og drengehold og som bestyrelsesmedlem  for den daglige klubdrift. Det der driver hende i det frivillige arbejde, er lysten til at udvikle og deltage i et fællesskab, som alle kan være en del af uanset hvor man kommer fra og hvad man kommer med.

Fodbolden er ikke kun en sport for de aktive deltagere på banen. Også alle dem der har deres daglige gang i en fodboldklub både frivillige, forældre til børne- og ungdomsspillere og andre, som hygger sig med at se en lokal fodboldkamp, er vigtige i det fællesskab. For Julie er det derfor vigtigt at børn og unge mennesker har mulighed for at være en del af fodboldfællesskabet og foreningslivet; det skal være sjovt at være med, give gode oplevelser og skabe nye venskaber. 

Da Julie for to år siden blev valgt til DBU Lolland-Falsters bestyrelse, var det med det formål at arbejde med bl.a. børne- og ungdomsfodbolden på LF. Det er så vigtigt at vi får skabt de bedst mulige rammer for de her årgange, så de bliver en del af vores fodboldfællesskab og har lyst til at blive hængende i rigtig mange år. Vi er i B&U-udvalget kommet godt i gang med at lave en plan for tiltag og aktiviteter, som skal bidrage til netop det. Julie har som en del af DBU’s landsdækkende Børnegruppe også mulighed for at påvirke de overordnede rammer for børnefodbolden til gavn for vores børnespillere. Det arbejde vil hun rigtig gerne fortsætte med fordi det er så vigtigt for vores klubbers fremtid.

Julies anden store interesse er klubudvikling generelt. Klubbernes bestyrelser og frivillige arbejder hver dag på at få klubben til at fungere. Der er en masse praktiske og vigtige ting, som skal være på plads for at der kan trænes og spilles kampe. Det går det meste af tiden ofte med. Så er der en masse administrative opgaver, som fylder i det daglige klubarbejde. Mange af dem kan ikke vælges fra pga f.eks. lovgivning. Det tager tiden fra f.eks. nye og spændende tiltag i klubben til gavn for medlemmerne. Måske er der mulighed for at vi i fællesskabet kan hjælpes ad med nemmere klubdrift i fremtiden? Det er helt sikkert at vi har behov for at tænke nyt og anderledes for ikke at slide de gode frivillige kræfter op, og det vil Julie fortsat også arbejde for i DBU Lolland-Falster. 

Julie stiller sig derfor igen til rådighed for en plads i DBU Lolland-Falsters bestyrelse.

Robin Gustavsen. Villig til genvalg

Robin 39 år og har været medlem af DBU Lolland-Falsters bestyrelse i 2 år. Herudover har han været udvalgsmedlem i DBU Lolland-Falster i 7 år. I dag er Robin formand for Udvikling og Uddannelses udvalget. 

Robin ønsker at forsatte sit arbejde i DBU Lolland-Falsters bestyrelse i den kommende valg periode da, vi er i gang med rigtig mange spændende projekter, som vil udvikle fodbolden på Lolland-Falster. Udviklingsarbejdet består først og fremmest i, at der arbejdes på en ny strategi for fodbolden på Lolland-Falster, hvor også konkrete aktiviteter planlægges og afvikles. For Robin er det vigtigt at der afvikles konkrete aktiviteter på baggrund af strategier og udvikling. 

Robin har været fodbold træner siden 2000, hvor han til daglig er fodboldtræner i Horslunde (LFS). Derudover er Robin træner på ATK+ i Nykøbing hver fredag (u12) og Robin er en del af Instruktør korpset i DBU Lolland-Falster. I 2018 tog Robin Fodboldens Leder akademi, hvor Robin derigennem  har et stort netværk i alle de andre unioner.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Inge Hansen. Villig til valg

Inge er den gyldne årgang 70, så hun bliver 53 lige om lidt. Hun bor sammen med sin forlovede i Sakskøbing. Hun har 2 voksne udeboende børn, en datter på 27 og en søn på 23. Hun arbejder som dagplejer på 26. år.

Interessen for fodbolden har været der stort set hele livet, sportslørdag i firserne var nok det der sparkede hende i gang. Inges søn har gået (og er stadig aktiv) til fodbold uafbrudt siden han som 5 årig startede som pode spiller.

Frem, det er der Inge er aktiv og hvor der bliver brugt rigtig mange timer.

Af opgaver kan nævnes:
Sekretær, uden for bestyrelsen, men med deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Kantinevagter, fast alle tirsdage og torsdage i sæsonen.
Opkrævning af kontingenter.
Kluboffice ansvarlig, spillecertifikatansvarlig, indhentning af børneattester, opkrævning af sponsorater, holdleder omkring 1. holdet, tæt samarbejde med klubbens kasserer, styr på pokaler, aktiv i arrangementer i klubben (stævner, frivilligfest, afslutninger, generalforsamling mm).

Nu er tiden så kommet til at Inge vil arbejde for hele fodbold fællesskabet på Lolland-Falster. Derfor opstiller Inge som suppleant til DBU Lolland-Falsters bestyrelse for første gang.