Holdkortregulativ - udendørs

Her finder du svar på reglerne omkring tidsfrister, rykkere, bøder og protester ved holdkort udendørs

[Opdateret 6.2.2018]

Turneringsreglementets § 39 er styrende: 

Regulativ - udendørs fodbold:

  • Holdkortet udfyldes elektronisk inden det i kampprogrammet fastsatte starttidspunkt for kampen og kan ikke redigeres yderligere efter dette tidspunkt
  • Reservespillere skal markeres særskilt på holdkortet
  • Markerede reservespillere, der ikke har været benyttet, kan slettes indenfor 7 timer

Tekniske problemer med det elektroniske holdkort - (force majeure)

  • Klubber som af tekniske (force majeure) årsager ikke har kunnet udfylde holdkortet elektronisk inden kampstart, skal i stedet udfylde et manuelt holdkort på et stykke papir, så dette foreligger senest i halvlegspausen. Papir- holdkort forevises til modstanderholdet, der f.eks med en telefon kan tage et billede af dette, hvis det ønskes. Det skal fremgår tydeligt af det papirudfyldte holdkort, hvilken klub holdkortet tilhører samt dato for afviklingen af kampen - ligesom navne og evt. fødselsdato på de benyttede spillere tydeligt skal fremgå. Endelig skal papir-holdkortet underskrives af en ansvarlig leder fra modstanderholdet. Der er ikke formkrav i øvrigt til det papirudfyldte holdkort. Papir-holdkortet skal være DBU Lolland-Falster i hænde 1. hverdag efter kampen. DBU Lolland-Falster vil herefter kunne genåbne holdkortet i en kortere periode, således at holdkortet vil kunne udfyldes elektronisk. Er papir-holdkortet ikke modtaget 1. hverdag efter kampen, vil klubben normalt blive taberdømt. Indsendelse af holdkortet skal ske fra en anmeldt kontaktperson.

Forkert udfyldt holdkort

  • En klub kan ved skriftlig henvendelse til DBU Lolland-Falsters administration 1. hverdag efter en kamp få genåbnet holdkortet, således at eventuelle fejlindtastninger af spillere eller reserver kan tilrettes. Det skal tydeligt fremgå af henvendelsen, hvilke rettelser klubben ønsker at foretage

Konsekvenser ved manglende udfyldt holdkort - udendørs fodbold:

  • En klub vil normalt blive taberdømt, hvis der ikke er udfyldt et elektronisk holdkort inden kampstart eller - i tilfælde af tekniske problemer- heller ikke har indsendt et papirudfyldt holdkort, som er modtaget af DBU Lolland-Falster 1. hverdag efter kampen, og som lever op til de formkrav, der er beskrevet i dette regulativ.
    Såfremt et holdkort i en 11-mands kamp er udfyldt med færre end 7 spillere betragtes dette som ikke udfyldt. Såfremt et holdkort i en 8-mands kamp er udfyldt med færre end 6 spillere betragtes dette som ikke udfyldt.
    Ikke udfyldt holdkort forhindrer ikke, at der kan nedlægges protest over formodede ikke spilleberettigede spillere.

 

Holdkort - svar på nogle hyppige spørgsmål

Hvordan fjerner man en udskiftningsspiller fra holdkortet?+

For at fjerne udskiftnings spillere fra holdkortet, skal spillerne være noteret som reserve/udskiftnings spillere inden holdkortet lukkes ved kampstart. Ellers kan spillerne ikke tages af inden 7 timer efter kampen.
Hvis der sker ændringer eller spillerne ikke kan tages af, skal der inden 24 timer sendes en mail til info@dbulolland-falster.dk med navn på spilleren.

Hvordan sletter jeg en spiller fra holdkortet, som ikke fik spilletid i kampen?+

Holdkortet er normalt åbent for redigering indtil 7 timer efter kampstart. Klik på spilleren på holdkortet og vælg "Fjern fra holdkort".

Skal trøjenummer påføres på holdkortet?+

Det er ikke et krav, men vi anbefaler det. Bemærk dog, at hvis trøjenummer påføres, skal det være korrekt. Såfremt der skal laves livescore på kampen, skal trøjenummer være påført for at få aktionerne ført på de rigtige spillere. Hvis der føres livescore, så er det naturligvis vigtigt at numrene er korrekte, så det rigtige navn hentes til hændelsen.