Politik for græs og miljø

DBU har i sit værdigrundlag fastslået, at fodbold er for alle.

Adgang til et tilstrækkeligt antal baner af en tilstrækkelig kvalitet er afgørende for, at fodbold i praksis kan tilbydes alle. 

DBU's politik og strategi på græs- og miljøområdet skal medvirke til, at denne målsætning opyldes, og at fodboldaktiviteter udøves miljøvenligt uden at tilsidesætte hensynet til spillernes sikkerhed (jævnfør DBU's Miljøkodeks).

DBU ser fodbold som primært en naturbetinget græssport og vil arbejde for at opretholde denne status. Derfor har græs en særlig placering blandt DBUs indsatsområder. Samtidig arbejder DBU for, at fodboldaktivitet bliver helårlig, hvilket gør det nødvendigt at tage andre underlag som gulv, grus og kunstgræs i anvendelse. 

DBU har i sit miljøkodeks fastlagt rammer for og holdninger til fodboldudøvelsen i Danmark. DBU vil arbejde for, at disse holdninger - og dermed miljøbevidstheden og ansvarligheden - styrkes på alle niveauer: hos spillerne, hos trænerne, hos klubledelserne og hos dem, der plejer og vedligeholder faciliteterne.

DBU er åben for, at der kan være græs- og miljøproblemer knyttet til høj og intensiv fodboldaktivitet og er parat til at involvere sig i løsningen af disse. DBU vil anlægge en offensiv strategi for at komme med så tidligt som muligt i formulering, planlægning og løsninger, og for at argumentere for og varetage fodboldens interesser.
 

Temaområder:

Som særlige temaområder peger DBU på

 • forlængelse eller ændring af turneringssæsonen for eliteklubberne,
 • pesticidfri ukrudtsbekæmpelse,
 • uddannelse og opkvalificering af banepassere,
 • udvikling af nye græssorter,
 • reduceret gødnings- og vandingsbehov,
 • anvendelse af kunstgræsbaner,
 • miljørigtig tilskueradfærd omkring større fodboldbegivenheder.

Værktøjer:

Derfor er det DBU's ambition at medvirke til

 • medfinansiering af forsøg, afprøvning og udvikling på natur- og kunstgræsområdet,
 • uddannelse af trænere og ledere i miljøspørgsmål,
 • involvere sig i uddannelse af fremtidens bane- og stadionanlægspassere,
 • deltage i relevante miljø- og græsnetværksgrupper og -sammenhænge,
 • gennemføre oplysningskampagner
 • videreformidle konkrete resultater og generel viden og information