Sæsonstart

Efter sommerferien er vi nu klar til et efterår med masser af spændende fodboldkampe.

For at hjælpe dig med at blive klar, inden det går løs, har vi samlet en række af de vigtigste informationer her.

Du finder nødvendig viden om væsentlige regler og praktiske forhold omkring kampafviklingen. 

Regler for benyttelse af spillere

Nye spillere?+

Det er vigtigt, at din klub husker at indhente spillercertifikater på nye spillere. Det indhentes digitalt, men hvordan skal man gøre og hvad skal man være opmærksom på?

Vær opmærksom på, at spillere uden et spillercertikat eller supplerende spilletilladelse ikke kan tilføjes et holdkort.

Få en guide til det digitale klubskifte her

Har du adgang til KlubOffice, kan du her se, om I har spillere uden spillercertikat.

Har I fået spillere fra udlandet?+

Hvis I har fået nye spillere, og de er fra udlandet, så er det nu i KlubOffice, du skal søge om at få spillertilladelsen i hus. Det gælder danske statsborgere, der har spillet i udlandet eller udenlandske statsborgere, uanset om de har spillet fodbold før.

Se vejledningen her

Særligt for flygtninge fra Ukraine

Ansøgning om brug af for gamle spillere+

Har I behov for at benytte spillere, som ikke opfylder aldersgrænserne i en bestemt årgang? Du kan læse mere herom i vores FAQ

Bemærk, at der også er et link til DBU Sjælland, da vi har turneringssamarbejde med Sjælland for ungdom og kvinder.

Læs om reglerne i § 8 i DBU Lolland-Falsters turneringsreglement

Supplerende spilletilladelse+

En børne- eller ungdomsspiller kan få tilladelse til at spille for to klubber, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Det kan være et efterskoleophold, en skilsmisse eller noget helt tredje.

Det er også muligt at spille seniorfodbold i én klub og M+32 eller andre fodboldformer for ældre spillere i en anden klub.

Du kan læse mere om supplerende spilletilladelse her i vores FAQ.

Du ansøger om supplerende spilletilladelse via KlubOffice: Se guiden her

Fodboldpas skal aktiveres af spilleren selv+

Et aktivt fodboldpas er obligatorisk for alle spillere, og man kan ikke blive tilføjet et holdkort uden. Så har du helt nye spillere eller måske nyoprykkede U13-spillere, der endnu ikke har aktiveret deres fodboldpas, skal dette gøres før første turneringskamp.

Se alt om fodboldpas her.

Praktisk om kampe

Akut aflysning af kamp?+

Hvis I får brug for at aflyse en kamp med kort varsel, så skal I huske at kontakte DBU Lolland-Falsters akutvagt.

Sådan er reglerne for kampflytning+

Der findes helt faste regler i omkring flytning af kampe i §25 i  vores Turneringsreglement:

§ 25.1 Flytning af dommerpåsatte kampe kræver DBU Lolland-Falsters accept og er evt. ledsaget af et gebyr. Anmodningen fremsendes elektronisk via KlubOffice senest 7 dage før kampen er programsat eller ved at kontakte DBU Lolland-Falsters administration. Flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubber. Dog vil et hjemmehold frit kunne flytte sine kampe i en periode før opstarten på en turneringshalvdel. DBU Sjælland fastsætter periodens varighed. Se særlige regler for fællesturneringer.

§ 25.2 For at blive registreret som en lovlig flytning, skal DBU Sjællands turneringsafdeling på hverdage underrettes senest kl. 12 samme dag, som kampen skal spilles. Ved flytning af en planlagt kamp i weekenden, skal DBU Sjællands turneringsafdeling dog underrettes senest kl. 12 fredagen før weekenden.

§ 25.3 Klubberne kan uden at skulle indhente accept fra DBU Lolland-Falster indbyrdes aftale at flytte en dommerpåsat kamp frem i forhold til turneringsprogrammets fastsættelse. Anmodningen foregår via KlubOffice senest 7 dage før kampen er programsat. Alternativt kontaktes DBU Lolland-Falster. En kamp må ikke blive flyttet til at blive spillet senere end sidste programsatte spillerunde i rækken. Kampe programsat i rækkens sidste spillerunde må ikke flyttes..

§ 25.4 For kampe, hvor DBU Lolland-Falster har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved fremsendelse af anmodning/accept mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU Lolland-Falster spilletidspunkt og –sted.

§ 25.5 Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU Lolland-Falster vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

§ 25.6 DBU Lolland-Falster kan fastsætte et ændret spilletidspunkt med et varsel på otte dage til klubberne i alle dommerpåsatte kampe.

§ 25.7 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på flytning af en seniorkamp.

§ 25.8 DBU Lolland-Falster afgør i alle tilfælde om en kamp kan flyttes.

Hvad gør vi, hvis dommeren ikke er mødt?+

Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter skriftligt såvel en dommerudeblivelsen som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Lolland-Falster træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

Hvordan er reglerne for kampafvikling efter solnedgang?+

Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles inden solnedgang – med mindre kampen er fastsat/aftalt til afvikling på bane med el-lys.

Du kan finde solnedgangstidspunkter for en vilkårlig spilledato her

Hvilke nye regler gælder omkring dommerpåsætning af kampe+

Læs om dommerpåsatte kampe her. (Turneringsreglementet §27)

Følgende ændringer træder i kraft pr. 1. august 2022.

  • Der stilles ikke linjedommere til U17 og U19 Øst 1 i samarbejdsrækkerne med DBU Sjælland.
  • DBU Lolland-Falsters bestyrelse har besluttet, at der i efteråret 2022 ikke påsættes linjedommere i S1. Læs nyheden her.

Dommerhjælpen fastholdes.

  • Klubberne kan bestille en dommer til alle turneringskampe i ”Døm-Selv-Rækkerne”, hvis der er ledige dommere vil DBU Lolland-Falster påsætte dommer.
  • Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller en dommer til "Døm-Selv" kampe og træningskampe.
  • Det anbefales kraftigt at klubberne selv ”holder øje” med om DBU Lolland-Falster har påsat en dommer eller ej. Dette kan man se i DBU’s App.
  • DBU Lolland-Falster kan fortsat helt frem til spilledagen flytte en påsat dommer til en anden kamp. Sker dette påhviler det klubberne at gennemføre kampen alligevel.
  • Der påsættes fortsat dommere til træningskampe samt klub og DBU Lolland-Falster stævner og events ved bestilling hos Dommerhjælpen. Turneringskampe går altid forud for træningskampe og events.

Husk at der ikke stilles krav om, at en dommer skal være eksamineret for kampene i ”Døm-Selv-Rækkerne”.

Bøder og gebyrer?+

Det koster klubben mange penge hver gang et hold overtræder turneringsreglementet og fx. udebliver fra kampe eller benytter en ikke spilleberettiget spiller. 

Holdkort og resultater

Trænere/officials skal på holdkort+

Når du åbner Fodbold app'en - eller Mit DBU - for at udfylde holdkort, vil du se et felt i bunden af skærmen - 'Officials'. Fra foråret 2021 har det været fuldt implementeret, at trænerteamet ligesom spillerne skal på holdkort.

Du bliver i første omgang præsenteret for de personer på holdet, der er oprettet som holdkontakter i KlubOffice. 

Hvis ikke de personer, der er med ved kampen, bliver vist i den oversigt, kan du søge blandt alle personer, der er oprettet i klubben. Du kan også søge blandt klubbens spillere, hvis de er tildelt et klubhverv (f.eks. "klubperson").

Hvis træneren eller holdlederen er en del af et samarbejdshold, skal vedkommende være oprettet som holdkontakt på det pågældende turneringshold for at kunne tilføjes.

Hvis ikke du sætter en official på, er holdkortet ikke udfyldt korrekt. Det får du besked om fra udråbstegnet i toppen af skærmen. Hvis du går ud af holdkortet - uden at have udfyldt det korrekt - får du også en fejlmeddelelse. Det gælder også, hvis ikke du har sat et tilstrækkeligt antal spillere på holdkortet.

Tip: Bruger du gratisværktøjet KampKlar, så udtag både spillere og trænere/ledere (officials). Dermed kan holdkortet udfyldes med et klik.

Ingen kamp uden spillercertifikat eller supplerende spilletilladelse+

Fra forårssæsonen 2020 var det ikke muligt at sætte spillere uden spillercertifikat eller supplerende spilletilladelse, på holdkortet.
Den regel gælder selvfølgelig fortsat.

Det betyder, at du kan blive mødt af en fejlbesked, når du forsøger at sætte en spiller på holdkortet. Klubben skal sørge for at indhente spillercertifikater på klubbens spillere, mens en anmodning om supplerende spilletilladelse kan startes af spilleren selv.

Har du adgang til KlubOffice, kan du her se, om I har spillere uden spillercertifikat

Et aktivt fodboldpas er obligatorisk+

Et aktivt fodboldpas er obligatorisk for alle spillere, og man kan ikke blive tilføjet et holdkort uden. Så har du helt nye spillere eller måske nyoprykkede U13-spillere, der endnu ikke har aktiveret deres fodboldpas, skal de selv aktivere det før første turneringskamp.

Se alt om fodboldpas her.

Hvornår skal holdkortet udfyldes?+

Du kan udfylde holdkort fra 14 dage før kampstart. Det skal være udfyldt senest til kampstart.

Hvordan udfylder jeg holdkortet?+

FAQ DBU Lolland-Falster

Hos DBU Lolland-Falster får vi jævnligt spørgsmål til fortolkningen af reglerne i turneringsreglementet. I vores FAQ har vi forsøgt at besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål, for på den måde at hjælpe jer til at undgå de mest almindelige fejl, som vi oplever klubberne begår, når der skal sættes hold.

Link til FAQ ...

KlubInfo

Her har vi samlet nyttig viden om vores turneringer og stævner.

Link til KlubInfo ...